REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Achizitioneaza Samsung SUHD TV si primesti un Galaxy Note 4

Apr 03. 2015

07 Aprilie 2015 – 30 Aprilie 2015


ART. 1 ORGANIZATORUL


(1) Organizatorul campaniei promotionale “Achizitioneaza Samsung S UHD TV si primesti un Galaxy Note 4” („Campania Promotionala”) este Cheil Austria GmbH Viena Sucursala Bucuresti Romania cu sediul in Bucuresti, Soseaua Bucuresti Ploiesti nr.172 - 176, et.3, camera 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40 / 11667 / 2013 si Codul unic de inregistrare nr RO32265219, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr 11214  denumita in cele ce urmeaza „Organizator”.

Campania se desfasoara cu sprijinul   SC Direct Call Center SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Drumul Binelui, Nr. 4, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40 / 10916 / 2005, CUI: RO17704850 inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 11214 din 23/04/2009
(2) Decizia de derulare a acestei Campanii conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament oficial (denumit in continuare „Regulament Oficial”), prin intocmirea unui act aditional.
(3) Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Campaniei promotionale, nu inainte de a anunta publicul.
(4) Regulamentul este intocmit si este disponibil pe pagina web www.samsung.com/ro. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

ART. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

(1) Campania este organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial in toata reteaua de magazine Activ Invest, Altex, Carrefour, Emag, Flanco, Media Galaxy (”Magazinele Participante”), de pe teritoriul Romaniei.
(2) Campania va incepe la data de 07 Aprilie 2015 si se va incheia la 30 Aprilie 2015, sau in momentul epuizarii stocului de premii, in functie de care dintre ele se va produce inainte de 30 Aprilie 2015.
(3) In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publicului.
(4) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizator.

ART. 3 DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 07 Aprilie 2015, inclusiv, cetateni romani, cu domiciliul stabil / resedinta in Romania si persoanelor juridice legal constituite conform legislatiei din Romania (denumiti in continuare „Participanti”)
(2) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.
(3) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.
(4) Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul persoanele validate in cadrul campaniei, referitor la faptul ca, in baza acordului liber exprimat la acel moment insa revocabil ulterior, persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator pot fi folosite pentru a face publica premierea si asocia cu marca acestuia „Samsung” insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor drepturi se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru persoanele validate in cadrul campaniei. 
(5) In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Campaniei Promotionala, aceasta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare primire a premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.
Nu au dreptul de participare la aceasta Campania Promotionala angajatii Organizatorului si angajatii altor companii implicate direct (contractanti directi) sau indirect la organizarea Campania Promotionala, precum si sotul / sotia si rudele de gradul I si II ai acestora si persoanele juridice implicate in organizare Campaniei Promotionale.

ART. 4 PRODUSELE PARTICIPANTE 

(1) Produsele participante la campania “Achizitioneaza Samsung SUHD TV si primesti un Galaxy Note 4” sunt televizoarele marca Samsung, modelele UE55JS8500LXXH, UE55JS9000LXXH, UE65JS8500LXXH, UE65JS9000LXXH, UE65JS9500LXXH, UE78JS9500LXXH si UE88JS9500LXXH (”Produse Participante”) comericalizate de Samsung Electronics Romania SRL, in  reteaua de magazine Altex, Flanco, Emag, Activ, Carrefour, Media Galaxy, in perioada 07 Aprilie 2015 – 30 Aprilie 2015 sau in momentul epuizarii stocului de premii, in functie de care dintre ele se va produce mai curand.
(2) Dupa data incheierii campaniei promotionale, data determinata in conformitate cu art 2, alin (2), produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise mai sus, isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.  

ART. 5 MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI


(1) Pentru a participa la Campania Promotionala, participantii trebuie să:
 • - Achizitioneze din Magazinele Participante, în perioada Campaniei Promotionale, oricare 1 (un) Produs Participant;
 • - pastreze bonul fiscal care atesta achizitia Produselor Participante, astfel incat in cazul contactarii acestora ca potentiali castigatori sa poata confirma si demonstra achizitionarea acestuia.
 • - in termen de 5 zile lucratoare de la data achizitionarii Produsului Participant, transmite pe adresa website-ului http://www.samsung.com/ro/info/contactus.html la sectiunea “contact us”, dovada care achizitiei Produsului Participant (scan factura fiscal + bon fiscal), si o copie a cartii de identitate / certificatul de inregistrare a persoanei juridice si numar de telefon / adresa de email la care pot fi contacti pentru transmiterea premiilor. Marimea documentelor ce se vor trimite catre organizator pentru validarea premiului nu pot depasi 10 MB.

(2) Participantii au obligatia de a se inscrie in Campania Promotionala pana cel tarziu la data de 7 Mai 2015.

(3) Datele de inscrise pe factura trebuie sa coincida (corecte si complete) cu datele din cartea de identitate / certificatul de inregistrare a persoanei juridice astfel incat pe baza acestora sa se poata realiza livrarea premiului si contactarea participantului.

(4) Pentru a fi validati ca si castigatori in Campania Promotionala, participantii la Campania Promotionala trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • - intruneste criteriile de participare conform art. 3,1 de mai sus;
 • - a accesat pagina dedicata activitatii de promovare: http://www.samsung.com/ro/info/contactus.html si au transmis factura care atesta achizitionarea Produselor Participante si copia cartii de identitate / certificatul de inregistrare a persoanei juridice;
 • - a respectat prevederile prezentului Regulament.

(5) Participantii validati vor primi cate 1 (un) premiu constand in 1 (un) Samsung Galaxy Note 4 pentru fiecare 1 (un) Produs Participant achizitionat ce se regaseste pe factura fiscala. Premiile se vor trimite prin intermediul unei firme de curierat, preselectata de catre organizator, in termen de 30 de zile lucratoare de la data validarii

(6) Persoanele juridice pot primi 1 (un) singur premiu pentru fiecare factura fiscala indiferent de numarul de produse participante ce se regasesc pe aceasta.

(7) In cazul in care participantii validati returnează Produsul Participant din motive independente de conformitate acestora, castigatorul Campaniei Promotionale se obliga sa returneze si premiul primit constand in un Samsung Galaxy Note 4, in termen de 5 zile lucratoare.

(8) Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea persoanele validate in cadrul campaniei in posesia premiilor.

(9) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru intrarea in posesia premiilor catre participantii care nu au putut fi contactati de catre firma de curierat, responsabila de expedierea acestor premii, respectiv daca datele furnizate nu sunt corecte. Participantii validati in cadrul campaniei vor fi contactati de un reprezentant al Organizatorului pentru confirmarea detaliilor cu privire la livrarea premiului.

(10) Dupa data incheierii Campaniei Promotionale, data determinata in conformitate cu art 2, produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise mai sus, isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

(11) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acele premii nerevendicate, ori invalidate, ori care nu s-au putut livra in termen de 30 de zile de la expedierea acestora din cauza imposibilitati de a contacta destinatarul pentru livrarea premiului / premiilor sau din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul regulament, nu mai sunt datorate de catre Organizator.

ART. 6 PREMIILE SI ACORDAREA LOR

(1) Premiile care vor fi oferite in cadrul acestei campanii sunt:
             Samsung Galaxy Note 4 (SM-N910CZKEROM) in valoare de 3.199 RON; 
             Numarul total de premii: 100 bucati.
(2) Valoarea bruta totala a premiilor este de 319.900 RON.
(3) Toate premiile sunt atribuite conform cu mecanismul descris la Art. 5 si vor fi predate numai participantilor validati si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament. (4) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat oferirea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
(5) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta Campanie. Producatorul premiilor oferite in cadrul Campaniei Promotionale va remedia orice defect in cadrul perioadei de garantie, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in certificatul de garantie ce insoteste premiul respectiv, cu respectarea drepturilor consumatorului.
(6) Persoanele validate in aceasta campanie, care au intrat in posesia  premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor. 
(7) Pentru a intra in posesia premiului, persoanele validate in cadrul campaniei nu vor efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu vor suporta alte costuri suplimentare.
(8) Premiile se vor  trimite prin interemdiul unei firme de curierat, preselectata de catre Organizator, in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data validarii castigatorului, iar predarea se va face doar in baza carti de identitate a titularului. In momentul primirii premiului, persoanele validate in cadrul campaniei trebuie sa semneze un proces verbal de predare - primire al premiului.

ART. 7 TAXE SI IMPOZITE

(1) Premiile cu valoare de peste 600 RON sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de persoanele validate in cadrul campaniei va fi retinut, declarat si virat catre autoritatile fiscale de catre Organizator, conform legislatiei aplicabile în vigoare. 
(2) Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 571 / 2003. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate legata de taxele si impozitele ce decurg din realizarea transferurilor de bani catre persoanele validate in cadrul campaniei. Orice alte taxe si impozite ce provin din predarea premiului catre persoana validata in cadrul campaniei vor fi suportate de catre acesta.

ART. 8 LINIA TELEFONICA 

(1) Pe perioada de desfasurare a Campaniei, cei interesati pot suna la numarul de telefon 08008 726 78 64  (linie gratuita) pentru a afla mai multe informatii in legatura cu Campania promotionala (conditii de participare la campanie, premii, modalitate de acordare a premiilor, etc.) precum si pentru sugestii sau eventuale plangeri.
(2) Regulamentul campaniei este disponibil in mod public si gratuit la solicitarea oricarei persoane interesate la adresa: Cheil Austria GmbH Viena Sucursala Bucuresti Romania cu sediul in Bucuresti, Soseaua Bucuresti Ploiesti nr.172-176, et.3, camera 1, si poate fi comandat la numarul de telefon 08008 726 78 64  (linie gratuita) de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 18:00. 
(3) Programul de functionare a liniei telefonice este de luni pana vineri intre orele 09:00 – 18:00 (cu exceptia Sarbatorilor Legale) cand vor exista operatoare care vor raspunde la intrebari, iar in afara programului mentionat anterior va raspunde un robot care va comunica programul de functionare a liniei telefonice cu operator.

ART. 9 PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

(1) Prin participarea la Campania Promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Nefurnizarea datelor cu caracter personal solicitate potentialilor partici panti, va impiedica participarea la aceasta Campanie Promotionala.
(2) Organizatorul, este inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr 11214 din 23/04/2009, si se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 / 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea prelucrării datelor personale ale participantilor / persoanelor validate la Campania Promotionala si sa le utilizeze conform prezentului regulament oficial si legislatiei in vigoare.
(3) Conform Legii nr. 677 / 2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 677 / 2001”), Organizatorul (ii) prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt dezvaluite de catre participanti in vederea participarii la Campania promotionala, cu buna-credinta si cu respectarea drepturilor persoanelor ale caror date sunt prelucrate si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si (ii) aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.
(4) Urmatoarele date personale („Datele Personale”) vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale si utilizate in scopul desfasurarii acesteia de la toti participantii: nume, prenume, adresa domiciliu, adresa de e-mail, CNP, serie numar CI, nr telefon. Prin participarea la Campania promotionala si transmiterea Datelor Personale, participantii isi exprima acordul explicit pentru prelucrarea Datelor Personale in scopul desfasurarii prezentei Campanii promotionale. Scopurile prelucrarii acestor date sunt: desemnarea castigatorilor Campaniei Promotionale, pastrarea datelor in departamentul contabil al Operatorului in vederea raportarii catre Administratia Financiara.
(5) Prin participarea la Campania promotionala, toti participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului. La data incheierii tuturor operatiunilor de prelucrare in legatura cu prezenta campanie (colectare, notificare castigator(i), inmanare premii), daca persoana vizata nu si-a dat in mod expres si neechivoc consimtamtul pentru o prelucrare ulterioara, datele cu caracter personal vor fi transformate in date anonime si stocate exclusiv in scopuri statistice sau vor fi distruse dupa caz.
(6) Furnizarea Datelor Personale este benevola si se face in scopul participarii la Campania promotionala. Refuzul de a furniza Datele Personale determina neparticiparea la Campania promotionala.
(7) Fiecare participant are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care il vizeaza sa fie prelucrate de Organizator, adresand in acest sens o cerere scrisa, semnata si datata la adresa  http://www.samsung.com/ro/info/contactus.html.
(8) La cererea participantilor, adresata in scris, Organizatorul se obliga, in functie de solicitare:

 • sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele sale personale, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
 • sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677 / 2001;
 • sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

ART. 10 RESPONSABILITATE


(1) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

(2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

(3) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru lipsa produselor participante la Campania Promotionala din magazinele participante, precum nici pentru o afisare neavantajoasa a produselor participante in magazine. Responsabilitatea privind asigurarea stocurilor de marfa cu produsele participante apartine in exclusivitate magazinului participant la prezenta Campanie Promotionala.

(4) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru datele nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si / sau hard-ware).

(5) Situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina web http://www.samsung.com/ro/info/contactus.html, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si / sau a echipamentelor de calcul si / sau a aplicatiilor furnizorului de Internet.

(6) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • - situatiile in care numarul de telefon al unui castigator nu poate fi apelat pana pe data de 08.05.2014, din orice motive independente de vointa Organizatorului;
 • - situatiile in care premiul nu este inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare;
 • - situațiile în care castigatorii pierd factura si bonul fiscal;
 • - Eventualele situatiile in care mai multe persoane revendica aceasi factura si bon fiscal; conform Regulamentului premiile vor fi acordate primului participant care transmite scanata factura;
 • - Erori de imprimare sau alte erori referitoare la factura / bonul fiscal sau in cazul in care factura / bonul fiscal este ilizibil.

ART. 11 INCETAREA CAMPANIEI

(1) Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa lor, de a continua Campania.
(2) Situatiilor avute in vedere de art. 12 alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si / sau actul de putere publica al unei instante competente sau altei autoritati publice competente.
(3) In situatiile avute in vedere de art. 12 alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participantii la Campanie, dupa cum nu are nici o obligatie de rambursare a unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

ART. 12 LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA 

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
(2) Organizatorul este indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat oferirea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

ART. 13 DIVERSE 

(1) Eventualele contestatii legate de derularea Campaniei pot fi adresate telefonic la linia informativa 08008 726 78 64 si vor fi luate in considerare pana la data de 30 aprilie 2015, inclusiv. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie. 
(2) Regulamentul este intocmit si este transmis de Organizator catre magazinele partenere ale acestuia pentru a fi pus la dispozitia participantilor in mod gratuit, in fiecare magazin participant la Campania Promotionala.
(3) Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la modul de promovare a prezentei campanii de catre terte persoane sau societati.
(4) Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care conducerea magazinelor participante la campanie, nu afiseaza sau nu ofera Regulamentul pentru informarea participantilor la campanie.