Regulamentul Oficial al Campaniei Nr. 12/2018
“Cumperi un produs Samsung si poti descarca fara un cost suplimentar
jocul Battlefield™ 1 Revolution pentru PC”

5 Februarie 2018 – 18 Martie 2018

Campania se prelungeste pana in data de 31 Mai (inclusiv)

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

(1) Campania „Cumperi un produs Samsung selectionat si poti descarca fara un cost suplimentar jocul Battlefield™ 1 Revolution pentru PC" (denumita in cele ce urmeaza „Campania") este organizata de SAMSUNG Electronics Romania S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/7668/2012 si Codul unic de inregistrare nr. RO22694272, (denumita in cele ce urmeaza „Organizator").

(2) Campania Promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament obligatoriu pentru toti participantii la Campania Promotionala.

(3) Prezentul Regulament sau eventualele acte aditionale vor fi disponibil conform legislatiei aplicabile din Romania si postate la adresa: http://www.samsung.com/ro/news/local/regulation/campaniemonitoare2018

Documentele sunt disponibile in mod public oricarei persoane interesate. Campania are loc in perioada 5 Februarie 2018 – 18 Martie 2018 (inclusiv). Campania se prelungeste pana in data de 31 Mai (inclusiv). Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil al acestora pe site-ul: http://www.samsung.com/ro/news/local/regulation/campaniemonitoare2018.

(5) Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Campaniei promotionala.

 

SECTIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICA DE DESFASURARE A CAMPANIEI SI DURATA CAMPANIEI

 

(1) Campania va incepe la data 5 Februarie 2018 si se va incheia pe 31 Mai 2018 (inclusiv), in magazinele participante ale Altex, Media Galaxy, Flanco si pe site-urile www.altex.ro, www.mediagalaxy.ro, www.flanco.ro, www.samsungplaza.ro, www.samsungclub.ro si www.emag.ro (exceptand sectiunea market place - https://marketplace.emag.ro/) zilnic in functie de intervalul orar de functionare al magazinelor mentionate, sau in momentul epuizarii stocului de coduri cadou (400 de coduri), in functie de care dintre ele se va produce mai curand.

(2) Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in urmatoarele retele:

 Magazinele Altex & Media Galaxy si www.altex.ro / www.mediagalaxy.ro

www.emag.ro

www.flanco.ro

www.samsungplaza.ro, www.samsungclub.ro

(3) Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice de natura a determina participantii la Campanie sa considere continuarea acesteia dupa data de 31 Mai 2018, cu exceptia cazului in care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui act aditional la prezentul Regulament, adus la cunostiinta publicului prin modalitatile prevazute la Sectiunea 1 de mai sus.

(4) Toate cadourile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizator.

Codurile trebuie revendicate pana la data de 15 Iunie 2018 si pot fi folosite pentru a descarca jocul Battlefield™1 Revolution pana la data de 12 Decembrie 2018.

Numarul total de coduri cadou oferite in aceasta campanie este de 400 (patru sute).

 

Fiecare comparator poate beneficia de un singur cod de descarcare, indiferent de numarul de monitoare achizitionate,

 

 

Detalii cadouri Titlul jocului

Valoarea estimata a jocului

Nr. total de premii (coduri de descarcare)

Valoarea maxima a premiilor

Battlefield™ 1 Revolution

50 Euro/premiu

400

20000 Euro

(nr. total de coduri inmultit cu valoarea estimata a jocului)

Cerinte de sistem orientative:

(va recomandam verificarea acestor informatii pe site-ul producatorului jocului)

Battlefield™ 1 Revolution Cerinte minime

OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 si Windows 10

Procesor (AMD): AMD FX-6350

Procesor (Intel): Intel Core i5 6600K

Memorie: 8GB RAM

Placa grafica (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2GB

Placa grafica (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 660 2GB

DirectX: 11.0

Minim 512KBPS viteza de conexiune la Internet

Spatiu hard-disk: 50GB

Specificatii recomandate

OS: Windows 10 64-bit

Procesor (AMD): AMD FX 8350 Wraith

Procesor (Intel): Intel Core i7 4790 sau echivalent

Memorie: 16GB RAM

Placa grafica (AMD): AMD Radeon™ RX 480 4GB

Placa grafica (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1060 3GB

DirectX: 11.1 Minim 512KBPS viteza de conexiune la Internet

Spatiu hard-disk: 50GB

 

SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 5 Februarie 2018, inclusiv, cetateni romani, cu domiciliul / resedinta in Romania (denumita in continuare si „Participant").

(2) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

(3) Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului liber exprimat la acel moment insa revocabil ulterior, numele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator pot fi folosite pentru a face publica acordarea cadourilor si a fi asociati cu marca „Samsung" insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor drepturi se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori.

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

(1) La Campania „Cumperi un produs Samsung selectionat si poti descarca fara un cost suplimentar jocul Battlefield™ 1 Revolution pentru PC" participa toate monitoarele LCD Samsung, din seriile C24FG70, C27FG70, C24FG73, C27FG73, C27F591, C24F390, , C27F390, C32F391, C34F791, C49HG90, U28E570, U28E590, SSD 860 EVO si TV QLED 55Q8CAM facturate de catre magazinele participante.

(2) Dupa data incheierii Campaniei promotionale produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise mai sus, isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei promotionale. 

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

(1) Pentru a afla mai multe detalii despre campanie, clientii care au achizitionat din locatiile participante unul din produsele precizate la articolul 4 incepand cu data de 5 Februarie 2018 pot suna la linia de Infoline Samsung, telefon 08008 726 78 64.

(2) Campania consta in acordarea unui cod de descarcare fara un cost suplimentar pentru jocul Battlefield™ 1 Revolution. Pentru a folosi codul de descarcare, este necesara accesarea paginii web www.origin.com si introducerea codului in sectiunea aferenta jocului ce se doreste a fi descarcat. Pentru a descarca jocul este necesara o conexiune la Internet si un card bancar valabil si acceptat de platforma Origin.

Este posibil ca specificatiile hardware si software ale calculatorului dvs sa nu permita rularea jocului ales. Va recomandam verificarea cerintelor tehnice pe site-ul producatorului jocului.

 Achizitioneaza in perioada Campaniei din cadrul magazinelor mentionate la Sectiunea 2 a prezentului regulament, un monitor Samsung participant la aceasta campanie si transmite un email in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data achizitiei catre adresa serom.ro.contactus@samsung.com. Pentru a verifica achizitia si pentru a primi codul de descarcare, trebuie sa atasezi urmatoarele documente:

- Nume si prenume

- Numarul facturii fiscale insotita de scan al acestui document si al bonului fiscal;

- Modelul si Seria produsului (de pe eticheta existenta pe spatele produsului – 15 caractere);

- Numar de telefon;

- Adresa de email necesara pentru trimiterea codului si a paginii web de descarcare.

Marimea documentelor ce se vor trimite catre adresa de email mentionata nu poate depasi 10 MB.

 Odata documentele transmise catre adresa mentionata, participantilor li se va confirma in maxim 4 zile lucratoare de la trimiterea documentelor, pe adresa de e-mail transmisa, codul de descarcare. Codurile cadou se acorda participantilor in limita stocului disponibil, de 400.

Pentru eventualele intarzieri din motive subiective organizatorul nu isi asuma raspunderea.

(3) In cazul in care vreunul dintre participanti nu respecta termenul mentionat in cadrul prezentului articol sau refuza cu rea-credinta si nemotivat prezentarea datelor solicitate, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida.

(4) Toate codurile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acele cadouri nerevendicate, ori necastigate, ori invalidate, ori care nu s-au putut livra in termen de 30 de zile de la expedierea acestora din cauza imposibilitati de a contacta destinatarul pentru livrarea cadoului sau din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul regulament, nu mai sunt datorate de catre Organizator.

(5) Documentele transmise catre adresa serom.ro.contactus@samsung.com, verificate si considerate documente neconforme, vor fi anulate si expeditorul emailului va fi notificat si codul de activare anulat. 

SECTIUNEA 6. DESCRIEREA CODURILOR ACORDATE IN CAMPANIE

(1) Pentru fiecare monitor curbat Samsung achizitionat, in limita unui singur cod per cumparator (din modelele participante la campanie si in limita a 400 de coduri), se va oferi un cod pentru a descarca fara un cost suplimentar jocul Battlefield™1 Revolution.

Codurile se acorda participantilor in limita stocului disponibil.

(2) Codurile de descarcare sunt valabile pana la data de 12 Decembrie 2018.

(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de coduri necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

(4) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile cadourilor acordate in aceasta Campanie.

(5) Codurile oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a fi transformate in bani sau schimbarea acestora cu alte bunuri. Nu se poate solicita schimbarea parametrilor / caracteristicilor codurilor.

(6) Pentru a intra in posesia codurilor, participantii nu vor efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu vor suporta alte costuri suplimentare.

 

SECTIUNEA 7. RASPUNDERE

(1)Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila, stoc indisponbil de produse participante la Campanie.

(2)Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru lipsa produselor participante la Campania Promotionala din magazinele participante, precum nici pentru o afisare neavantajoasa a produselor participante in magazine. Responsabilitatea privind asigurarea stocurilor de marfa cu produsele participante apartine in exclusivitate magazinului participant la prezenta Campanie.

(3)Organizatorul nu este responsabil pentru neconformitatile care sunt/pot aparea la cadourile acordate.

(4) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru datele nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).

(5)Prin inscrierea in Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea Campaniei.

(6)Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre Participanti.

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei.

(7)Organizatorul Campaniei si societatile comerciale implicate in organizarea acestuia nu isi asuma raspunderea pentru situatii in care datele oferite telefonic (de exemplu, numar de telefon mobil, adresa de e-mail) contin erori, sunt incomplete si / sau apartin altei persoane.

(8)Organizatorul Campaniei are dreptul sa refuze activarea codurilor sau anularea acestora, in cazul in care acestea au fost obtinute prin frauda sau nu au fost respectate conditiile prevazute in prezentul regulament.

 

SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin inscrierea in Campanie Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Inscrierea in Campanie si furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta acordul expres al Participantilor ca datele lor personale sa fie prelucrate de compania SAMSUNG Electronics Romania S.R.L. inregistrata ca Operator de date cu caracter personal nr.14510 si a posibilitatii de a le fi furnizate informatii despre produsele si evenimentele organizate de SAMSUNG Electronics Romania SRL si partenerii sai.

Tuturor Participantilor la prezenta Campanie le sunt garantate drepturile cu privire la protectia datelor cu caracter personal in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a solicita stergerea datelor, de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.

In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

1. Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod fara un cost suplimentar pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata in atentia Operatorului, Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, in mod fara un cost suplimentar, compania SAMSUNG Electronics Romania SRL va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.

2. Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod fara un cost suplimentar:

(i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

(iii) realizarea notificarii catre tertele persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportional fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, SAMSUNG Electronics Romania SRL va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime toate acele date a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.

3. Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod fara un cost suplimentar si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop (reprezentand alin.2 al art.15 din legea 677/2001).

Pe durata Campaniei, Participantilor li se vor colecta urmatoarele date personale:

- Telefon mobil

- Adresa de e-mail;

Scopurile constituirii bazei de date sunt: participarea la Campanie, desemnarea beneficiarilor, inmanarea codurilor de descarcare.

 

Organizatorul va respecta dispozitiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, referitor la transmiterea de informatii prin e-mail si alte mijloace electronice.

 

 

Prin inscrierea in Campanie, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si cu prelucrarea datelor cu caracter personal si isi dau acordul ca, in cazul in care vor castiga, numele, prenumele, localitatea si premiul castigat sa fie folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

 

SECTIUNEA 9. INCETAREA CAMPANIEI

(1) Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa lor, de a continua Campania.

(2) Situatiilor avute in vedere de art. 12 alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al unei instante competente sau altei autoritati publice competente.

(3) In situatiile avute in vedere de art. 12 alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participantii la Campanie, dupa cum nu are nici o obligatie de rambursare a unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

 

SECTIUNEA 10. LITIGII

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

(2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Prezentul Regulament Oficial este disponibil in mod public si fara un cost suplimentar pe http://www.samsung.com/ro/news/local/regulation/campaniemonitoare2018

 

ART. 11 DIVERSE

(1) Eventualele contestatii legate de derularea Campaniei pot fi adresate telefonic la linia informativa 08008 726 78 64 si vor fi luate in considerare pana la data de 15 Mai 2018, inclusiv. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

(2) Regulamentul este intocmit si este transmis de Organizator catre magazinele partenere ale acestuia pentru a fi pus la dispozitia participantilor in mod fara un cost suplimentar, in fiecare magazin participant la Campania Promotionala.

(3) Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la modul de promovare a prezentei campanii de catre terte persoane sau societati.

(4) Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care conducerea magazinelor participante la campanie, nu afiseaza sau nu ofera Regulamentul pentru informarea participantilor la campanie.

 

SAMSUNG Electronics Romania S.R.L. se obliga sa retina la sursa si sa plateasca bugetului de stat impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

Listă Anterior Nicio pagină următoare