Regulamentul Oficial al campaniei “Cumpara un soundbar Samsung din campanie si ai acces gratuit timp de 3 luni la muzica ta preferata cu Tidal”

May 04. 2018

Campania se prelungeste pana in data de 31 Decembrie (inclusiv), conform Actului Aditional Nr. 1 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania promotionala ”Cumpara un soundbar Samsung din campanie si ai acces gratuit timp de 3 luni la muzica ta preferata cu Tidal” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este organizata de SAMSUNG Electronics Romania S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/7668/2012 si Codul unic de inregistrare nr. RO22694272, (denumita in cele ce urmeaza „Organizator”).

  • Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte toti termenii si conditiile Regulamentului Oficial (denumit in continuare “Regulament Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos. 
  • Regulamentul Oficial este intocmit si va fi disponibil conform legislatiei aplicabile din Romania la adresa:  http://www.samsung.com/ro/news/local/regulation/campaniesoundbar2018/, fiind disponibil in mod public si gratuit oricarei persoane interesate, in perioada 4 Mai 2018 – 31 August 2018 (inclusiv). 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil al acestora pe site-ul http://www.samsung.com/ro/news/local/regulation/campaniesoundbar2018/ 

SECTIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICADE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la data 4 Mai 2018 si se va incheia pe 31 August 2018 (inclusiv), in magazinele participante ale Altex, Media Galaxy, Flanco si pe site-urile www.altex.ro, www.mediagalaxy.ro, www.flanco.ro si www.emag.ro (exceptand sectiunea market place - https://marketplace.emag.ro/) zilnic in functie de intervalul orar de functionare al magazinelor mentionate, sau in momentul epuizarii stocului de coduri cadou (1500 de coduri), in functie de care dintre ele se va produce mai curand. 

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in urmatoarele  retele:

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

Campania se deruleaza in perioada 4 Mai 2018 – 31 August 2018 (inclusiv), zilnic in intervalul orar de functionare al magazinelor mentionate la sectiunea 2, cu respectarea datelor prevazute in prezentul Regulament Oficial.  

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice de natura  a determina participantii la Campanie sa considere continuarea acesteia dupa data de 11 Iunie 2018, cu exceptia cazului in care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui act aditional la prezentul Regulament, adus la cunostiinta publicului prin modalitatile prevazute la Sectiunea 1 de mai sus. 

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

La aceasta Campanie poate participa, pe toata perioada de desfasurare a acesteia, orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani, cu domiciliul / resedinta in Romania (denumita in continuare si „Participant”) si persoane juridice in limita unui singur produs pe factura fiscala, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumiti in continuare „Participanti”). 

NU pot participa la Campanie sub sanctiunea anularii voucherelor: angajatii si persoanele fizice, colaboratori permanenti ai magazinelor participante la campanie, precum si niciunul dintre membrii familiei acestora (copii, parinti, sot/sotie, frate/sora, precum si afinii).

La Campanie nu au dreptul sa participe angajatii societatilor Samsung Electronics Romania S.R.L., si nici ai celorlalte societati comerciale implicate in aceasta actiune, precum si niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, frate/sora, precum si afinii). 

Persoanele care nu indeplinesc conditiile impuse de Regulamentul Oficial, nu au dreptul sa participe la aceasta Campanie si nu pot intra in posesia premiului.

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

La Campania  “Cumpara un soundbar Samsung din campanie si ai acces gratuit timp de 3 luni la muzica ta preferata cu Tidal ” participa urmatoarele produse marca Samsung: 

HW-K335/EN , HW-K360/EN , HW-K450/EN , HW-K650/EN , HW-K651/EN , HW-K950/EN , HW-M360/EN , HW-M450/EN , HW-M4500/EN , HW-M4501/EN , HW-M550/EN , HW-MS550/EN , HW-MS650/EN , HW-MS6500/EN , HW-MS6501/EN , HW-MS651/EN , HW-MS750/EN , HW-MS751/EN, HW-J6000/EN, HW-J355/EN, HW-J8500R/EN, HW-J6000R/EN, HW-J6001R/EN, HW-J250/EN,    HW-J450/EN, HW-N450/EN, HW-N650/EN, HW-N550/EN, HW-N400/EN, HW-NW700/EN, VL350/EN, VL351/EN, VL550/EN, VL551/EN

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Campania consta in acordarea de vouchere cu 3 luni de acces gratuit la platforma Tidal pe mobil sau browser, Participantilor care respecta pasii de mai jos: 

1/ Achizitioneaza in perioada Campaniei din cadrul magazinelor mentionate la Sectiunea 2 a prezentului regulament , cel putin un produs din lista produselor participante la Campanie. 

2/ Transmite un email in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data achizitiei catre adresa serom.ro.contactus@samsung.com in care sa ne transmiti urmatoarele informatii si documente pentru a putea fi validat in vederea acordarii voucherului Tidal:

  •  Nume si prenume.

  •  Numarul bonului fiscal sau al facturii fiscale insotita de scan al acestor documente. 

Marimea documentelor ce se vor trimite catre adresa de email mentionata nu poate depasi 10 MB. 

3/ Odata documentele transmise catre adresa mentionata, participantilor li se va confirma in maxim 5 zile lucratoare de la trimiterea documentelor, pe adresa de e-mail transmisa codul voucherului activ (cod alfanumeric) cu ajutorul caruia clientul isi va crea cont pe platforma Tidal. Voucherele se acorda participantilor in limita stocului disponibil.

Pentru eventualele intarzieri din motive subiective organizatorul nu isi asuma raspunderea. 

SECTIUNEA 7. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE IN CAMPANIE

In cadrul acestei Campanii se vor oferi vouchere cu titul de premii, valoarea fiecaruia constand in 3 luni de acces nelimitat la platforma Tidal 

Premiul oferit in cadrul Campaniei

Numar de Vouchere acordate

Valoarea comerciala estimata a premiului (ron) fara TVA

Voucher 3 luni acces nelimitat la Tidal

1500

60 

 

Voucherele se acorda participantilor in limita stocului disponibil. 

Un Participant poate primi maxim 1 voucher pe toata perioada desfasurarii Campaniei, achizitionand cel putin 1 produs participant in campanie. 

Voucherele nu sunt nominale, acestea pot fi transferate unei terte persoane, cu conditia ca aceasta sa respecte prevederile Sectiunii 4 ale prezentului regulament. 

Voucherele sunt valabile 90 zile de la data activarii. 

Voucherele pot fi activate doar de catre utilizatorii noi, cei care nu au sau nu au avut un cont existent pe platforma Tidal. 

Participantii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte  obiecte in schimbul voucherelor si nici nu pot solicita modificarea parametrilor acestora. 

Dupa incheierea celor 90 zile de valabilitate ale voucher-ului, serviciile Tidal nu vor mai fi oferite gratuit, iar participantii la Campanie isi asuma pe propria raspundere responsabilitatea de a se dezabona de la aceste servicii. In cazul in care participantii la campanie nu se dezaboneaza de la Serviciile Tidal dupa expirarea valabilitatii voucher-ului, se va considera ca si-au oferit acordul pentru a beneficia in continuare de aceste servicii conform Termenilor si Conditiilor Tidal. 

SECTIUNEA 8. RASPUNDERE

Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila, stoc indisponbil de produse participante la campanie. 

Organizatorul nu este responsabil pentru neconformitatile care sunt/pot aparea la premiile acordate. 

Prin inscrierea in Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea Campaniei. 

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre Participanti.

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei.  

Organizatorul Campaniei si societatile comerciale implicate in organizarea acestuia nu isi asuma raspunderea pentru situatii in care datele oferite telefonic (de exemplu, numar de telefon mobil, adresa de e-mail) contin erori, sunt incomplete si / sau apartin altei persoane. 

Organizatorul Campaniei are dreptul sa refuze activarea voucherelor sau anularea acestora, in cazul in care acestea au fost obtinute prin frauda sau nu au fost respectate conditiile prevazute in prezentul regulament. 

SECTIUNEA 9.   PROTECTIA DATELOR PERSONALE

SAMSUNG Electronics Romania S.R.L este responsabil, in calitate de operator, de prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantilor la Campanie. 

In scopul realizarii obiectivului Campaniei si acordarii voucherelor, Organizatorul prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal:

  •  nume si prenume

  •  adresa de e-mail 

Datele cu caracter personal nu vor fi divulgate sau transmise sub nicio alta forma catre terti. La finalul campaniei vor fi arhivate pentru o perioada de 3 luni [r1] dupa care vor fi transformate in date anonime.

In conformitate cu Regulamentul (UE) 2016 / 679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi:

·        De a accesa datele: vor putea obtine informatii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal si o copie a acestor date cu caracter personal.

·        De a rectifica datele: in cazul in care considera ca datele cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete, pot solicita modificarea corespunzatoare a acestor date cu caracter personal.

·        De a obtine stergerea datelor: pot cere stergerea datelor cu caracter personal, in conformitate cu legea.

·        De a restrictiona prelucrarea: pot solicita restrictionarea procesarii datelor cu caracter personal.

·        De a obiecta la prelucrare: pot contesta prelucrarea datelor cu caracter personal, din motive legate de situatia particulara. 

Pentru exercitarea oricaruia din drepturi, Participanti pot transmite o cerere pe email la adresa [serom.ro.contactus@samsung.com], sau prin posta ori curier, la adresa Samsung Electronics Romania SRL, Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, sector 1.

Pe langa cele de mai sus, Participantii se pot adresa cu o reclamatie la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, tel. 0318.059.211, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta inaintea termenului mentionat in Sectiunea 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie sau printr-o decizie a Organizatorului, dar numai dupa anuntarea prealabila a publicului.
SECTIUNEA 11. LITIGII

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

(2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

Prezentul Regulament Oficial este disponibil in mod public si gratuit pe http://www.samsung.com/ro/news/local/regulation/campaniesoundbar2018/

 

ACT ADITIONAL NR 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Aug 30. 2018

“Cumpara un soundbar Samsung din campanie si ai acces gratuit timp de 3 luni la muzica ta preferata cu Tidal” Perioada de desfasurare a campaniei: 4 Mai 2018 – 31 August 2018

Prin prezentul Act Aditional SAMSUNG Electronics Romania S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/7668/2012 si Codul unic de inregistrare nr. RO22694272, in calitate de Organizator al Campaniei modifica Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale (Denumit in cele ce urmeaza„Regulament”), urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare, conform prevederilor stipulate in Regulament, numai dupa anuntul prealabil al acestora pe site-ul : http://www.samsung.com/ro/news/local/regulation/campaniesoundbar2018/,  dupa cum urmeaza: 

Art 1

 SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Perioada de desfasurare a campaniei se va modifica in toate sectiunile Regulamentului, conform celor de mai jos.

Desfasurarea campania se extinde pentru perioada 1 Septembrie 2018 - 31 Decembrie 2018 (inclusiv), zilnic in intervalul orar de functionare al magazinelor mentionate la Sectiunea 2 din  Regulament.

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice de natura  a determina participantii la Campanie sa considere continuarea acesteia dupa data de 31 Decembrie 2018, cu exceptia cazului in care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unor modificari exprimate de Organizator sub forma unui Act Aditional la Regulament, adus la cunostiinta publicului prin modalitatile prevazute in Sectiunea 1 din Regulament. 

Art. 2

Toate celelalte prevederi ale Regulamentului raman neschimbate si valabile.