Dozatorul de apă nu funcţionează

Tubul de alimentare cu apă este conectat şi supapa de închidere este deschisă?

A fost zdrobit sau răsucit tubul de alimentare cu apă? Asiguraţi-vă că tubulatura nu este obstrucţionată cu nimic.

Din cauza temperaturii joase din frigider, apa din recipient a îngheţat? Încercaţi să setaţi o valoare mai ridicată a temperaturii cu ajutorul panoului de comandă.

Vă mulţumim pentru apreciere!