Munca și drepturile omului

Munca și drepturile omului

Ne străduim să
respectăm cele
mai înalte standarde

Ne străduim să respectăm cele mai înalte standarde

Două femei și un bărbat stau pe fotolii în jurul unei mese joase într-un spațiu luminos de birouri și zâmbesc. Femeile își strâng mâna. Două femei și un bărbat stau pe fotolii în jurul unei mese joase într-un spațiu luminos de birouri și zâmbesc. Femeile își strâng mâna.

Respectăm libertatea și drepturile fundamentale ale tuturor oamenilor

Asigurăm oportunități egale pentru toți angajații și aplicanții la posturile noastre și nu tolerăm niciun fel de discriminare. Respectăm, de asemenea, libertatea de asociere a tuturor angajaților noștri. Mai mult, ne străduim să încorporăm și să integrăm respectul pentru drepturile omului în afacerea noastră pentru a proteja și promova drepturile angajaților noștri și ale oamenilor din lanțul nostru de aprovizionare.

Cadrul nostru care reglementează munca și drepturile omului

În sprijinul puternic al Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului (UNGP), am stabilit și încorporat propriul nostru cadru pentru drepturile omului pentru a identifica, preveni, atenua și contabiliza orice impact negativ asupra drepturilor omului în activitățile noastre de afaceri.

De asemenea, ne străduim să ne asigurăm că furnizorii noștri direcți își asumă același nivel de control ca al nostru în privința riscurilor legate de drepturile omului în cadrul operațiunilor lor. În plus, îi obligăm să impună furnizorilor sau sub-furnizorilor lor pentru Samsung să aplice același nivel al politicilor noastre privind mediul de lucru.

O diagramă a celor șase drepturi și principii, afișată într-un inel de forme hexagonale: Politici, Verificare prealabilă, Acces la soluții, Transparență și raportare, Implicarea părților interesate și Guvernanță. O diagramă a celor șase drepturi și principii, afișată într-un inel de forme hexagonale: Politici, Verificare prealabilă, Acces la soluții, Transparență și raportare, Implicarea părților interesate și Guvernanță.

Guvernanță

Comitetul nostru pentru probleme globale de muncă (GLI) gestionează impactul și riscurile asupra muncii și a drepturilor omului. Comitetul GLI, care se convoacă de două ori pe săptămână pentru a discuta probleme legate de muncă și drepturile omului, este format din directori și angajați din șase departamente (echipa de resurse umane, biroul juridic, centrul de colaborare cu partenerii, centrul pentru sustenabilitate corporativă, centrul global EHS, echipa pentru relațiile cu investitorii). Orice chestiuni importante sunt transmise Consiliului pentru Sustenabilitate, care este format din directori cheie, fiind apoi raportate conducerii superioare.

O imagine ilustrativă a cadrului organizațional prezentat sub forma unei piramide. De sus în jos sunt plasate Consiliul de Administrație, Comitetul de Guvernare, Consiliul pentru Sustenabilitate și Comitetul GLI (Probleme globale de muncă). O imagine ilustrativă a cadrului organizațional prezentat sub forma unei piramide. De sus în jos sunt plasate Consiliul de Administrație, Comitetul de Guvernare, Consiliul pentru Sustenabilitate și Comitetul GLI (Probleme globale de muncă).

Politici

Am stabilit un set robust de politici în domeniul muncii și al drepturilor omului, bazate pe Declarația universală a drepturilor omului, principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului (UNGP); orientările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru companiile multinaționale; Convenția ONU privind drepturile copilului (UNCRC); Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă. Respectăm Codul de conduită al Responsible Business Alliance (RBA) și respectăm legislația și reglementările țărilor în care ne desfășurăm activitatea.

Prim plan cu mâinile unui bărbat tastând pe un laptop, cu o imagine ilustrată a unui document cu o listă de verificare proiectată în fața ecranului computerului. Prim plan cu mâinile unui bărbat tastând pe un laptop, cu o imagine ilustrată a unui document cu o listă de verificare proiectată în fața ecranului computerului.

Codul de conduită global și liniile directoare

Toți angajații sunt obligați să respecte „Codul global de conduită” și „Ghidul de conduită în afaceri”, care fac parte din eforturile noastre de a fi mai responsabili în activitățile noastre de afaceri.

 • Codul de conduită global
  284 KB
 • Liniile directoare ale conduitei în afaceri
  110 KB

Politicile de muncă

Dezvoltăm și implementăm un set de politici dedicate protejării grupurilor vulnerabile.

 • Politica de interzicere a exploatării copilului prin muncă
  379 KB
 • Politica privind muncitorii imigranți
  658 KB
 • Politica privind munca studenților în China
  185 KB
 • Linii directoare privind ucenicia la locul de muncă în India
  179 KB
 • Linii directoare privind prevenirea hărțuirii
  168 KB

Le-am oferit angajaților noștri programe de instruire adaptate fiecărui domeniu de activitate, cu scopul de a ne respecta politicile privind drepturile omului și de a crește gradul de conștientizare cu privire la respectarea drepturilor omului. În colaborare cu agențiile ONU, precum și cu organizații specializate în educație în domeniul afacerilor și al drepturilor omului, ne străduim să le sporim capacitățile în tratarea subiectelor legate de muncă și drepturile omului, oferind instruire personalizată pentru atribuțiile postului. După ce am dezvoltat materiale de instruire adaptate la responsabilitățile profesionale ale tuturor angajaților în colaborare cu BSR, am lansat în 2020 programul nostru cuprinzător de formare în domeniul muncii și al drepturilor omului. Vom continua să oferim instruire personalizată pe orice tematică relevantă.

Verificare prealabilă

Operăm un sistem dotat atât cu protocoale interne, cât și externe, pentru a identifica și monitoriza riscurile legate de drepturile omului la locul de muncă și la nivelul întregului lanț de aprovizionare.

Un bărbat care poartă o vestă de protecție neon și o femeie într-o ținută business stau lângă rafturi într-un depozit mare de ambalare și discută despre o listă de pe un clipboard. Un bărbat care poartă o vestă de protecție neon și o femeie într-o ținută business stau lângă rafturi într-un depozit mare de ambalare și discută despre o listă de pe un clipboard.

Unitățile noastre

Evaluăm nivelul de respectare a muncii și a drepturilor omului și monitorizăm activitățile pentru îmbunătățire utilizând trei protocoale diferite: audit RBA la fața locului, evaluare a riscurilor interne Samsung Electronics, evaluare a impactului asupra drepturilor omului (HRIA).

Prim plan cu mâinile cu mânuși ale unei persoane care așază smartphone-urile Galaxy S21 în cutii negre de ambalare pe o suprafață de lucru de culoare verde. Prim plan cu mâinile cu mânuși ale unei persoane care așază smartphone-urile Galaxy S21 în cutii negre de ambalare pe o suprafață de lucru de culoare verde.

Audit Responsible Business Alliance la fața locului

În calitate de membru al Responsible Business Alliance (RBA), aplicăm Codul de conduită RBA managementului fiecăreia dintre sediile noastre. Pe baza rezultatelor chestionarului de autoevaluare (SAQ) ale RBA aplicat la nivelul unităților noastre, selectăm șase sau șapte dintre ele în fiecare an și aplicăm protocolul de audit RBA la fața locului pentru a identifica riscurile mediului de lucru în cadrul unităților respective. Conform protocolului, o firmă de audit terță aprobată de RBA efectuează audituri în termeni de muncă, sănătate și siguranță, mediu, etică și sisteme de management. Dacă se fac constatări, unitățile trebuie să prezinte și să implementeze un plan de acțiune corectivă.

Evaluarea riscurilor interne ale companiei Samsung Electronics

 • 01. Selectarea obiectivele de evaluare

  Selectarea a șase până la șapte unități de producție în fiecare an cărora li se solicită să-și dezvolte capacitățile și să facă îmbunătățiri generale pe baza rezultatelor evaluării sistemului de monitorizare.

  Sistemul nostru de monitorizare a unității

  Sprijină aplicarea standardelor în domeniul muncii și al drepturilor omului și gestionarea conformității, ca sistem de monitorizare pentru evaluarea mediului nostru de lucru, a culturii la locul de muncă, a organismelor reprezentative și a gestionării furnizorilor etc.

 • 02. Organizarea echipei de audit

  Organizarea unui grup de experți format din angajați calificați, inclusiv auditori autorizați RBA.

 • 03. Auto-evaluare

  Auto-evaluarea unităților pe baza listei de verificare a inspecției

 • 04. Audit la fața locului

  Efectuarea unui audit la fața locului bazat pe standardele Samsung Electronics

 • 05. Managementul procesului de monitorizare

  Partajarea rezultatelor inspecției cu echipa de conducere a unității respective

  Stabilirea de planuri și măsuri de îmbunătățire viitoare pentru a preveni reapariția în termen de o săptămână de la finalizarea inspecției

  Implementarea sarcinilor de îmbunătățire prin formarea unui grup operativ format din experți în resurse umane și protecția mediului

  Monitorizarea lunară a progresului sarcinilor de îmbunătățire prin intermediul sistemului de monitorizare a unității

Evaluarea impactului asupra drepturilor omului (HRIA)

Realizăm evaluări ale impactului asupra drepturilor omului pentru a identifica riscurile reale și potențiale și efectele negative asupra drepturilor omului pe care le-am putut provoca, sunt conexe acestora sau la care am contribuit. Prima noastră evaluare a impactului asupra drepturilor omului a fost efectuată în Vietnam în 2018. În acel moment, pentru a menține un punct de vedere obiectiv în proces, am colaborat cu BSR (Business for Social Responsibility), o organizație non-profit specializată în afaceri și drepturile omului.

Ne străduim să soluționăm problemele identificate în verificarea prealabilă cu măsuri de remediere, atenuare și prevenire, inclusiv dezvoltarea și revizuirea politicilor, furnizarea de programe de consolidare a capacității și îmbunătățirea proceselor de lucru în cadrul operațiunilor noastre.

Lanț de aprovizionare

Aliniem Codul nostru de conduită pentru furnizori cu Codul de conduită RBA și împărtășim actualizările cu furnizorii noștri. De asemenea, oferim un ghid pentru a-i ajuta să respecte Codul de conduită și să implementeze managementul conformității în operațiunile lor. În conformitate cu standardele de verificare RBA, ne monitorizăm periodic toți furnizorii pentru a ne asigura că identifică problemele și aduc îmbunătățirile necesare. Furnizorii noștri direcți sunt, de asemenea, obligați să-și încurajeze furnizorii sau sub-furnizorii pentru Samsung să asigure un mediu de lucru sigur.

Prim plan al unui bărbat care poartă cască și ochelari de protecție și mănuși groase. Aceste este afară și ține în mână o mică bucată de material brut din metal în dreptul feței sale, spre cameră. Prim plan al unui bărbat care poartă cască și ochelari de protecție și mănuși groase. Aceste este afară și ține în mână o mică bucată de material brut din metal în dreptul feței sale, spre cameră.

Acces la soluții

Procedura noastră de soluționare a reclamațiilor se bazează pe „Criteriile de eficacitate ale mecanismelor extrajudiciare de reclamații” stipulate în clauza 31 a Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului. Oricine poate face o plângere formală și nu trebuie să fie supus discriminării sau să primească vreo recompensă pentru retragerea plângerii. Ne străduim să ne asigurăm că procedura este transparentă și drepturile celor implicați sunt respectate în toate etapele procedurii. De asemenea, garantăm anonimatul oricui depune o reclamație.

Prim plan cu mâinile a 3 până la 4 persoane prinse între ele și cu palmele așezate una peste alta într-un gest de grup care demonstrează grija față de ceilalți. Prim plan cu mâinile a 3 până la 4 persoane prinse între ele și cu palmele așezate una peste alta într-un gest de grup care demonstrează grija față de ceilalți.

Canale de raportare a plângerilor

Operăm diferite canale de reclamații luând în considerare caracteristicile locului de muncă și situațiile locale.

01. Online

Intranetul companiei

02. Offline

Cutii pentru sugestii plasate în zone fără supraveghere video

03. Linie de asistență

Telefon sau e-mail

04. Comitet

Comitetul întreprinderii, comitetul angajaților

05. Mobile

Aplicația Intranet a companiei

06. SNS

Canalul de comunicare al companiei

※ Canale pentru părțile interesate externe : https://sec-audit.com | cont e-mail: civilsociety@samsung.com

※ Canale pentru părțile interesate externe :
    https://sec-audit.com
    cont e-mail: civilsociety@samsung.com

Procedura de soluționare a plângerilor

 • 01

  Raport de
  reclamație

  Notificare de primire în termen de 24 de ore

  Angajații și părțile interesate externe raportează toate nemulțumirile legate de companie

  Este desemnat un manager de caz

 • 02

  Confirmarea
  și analiza
  plângerii

  În termen de 5 zile de la primire

  Confirmarea detaliilor și a faptelor raportate în reclamație

  Listen to grievant about desired measures

  Evaluarea măsurilor corective în conformitate cu detaliile confirmate

 • 03

  Notificarea
  rezultatelor

  În termen de 7 zile de la primire

  Oferirea rezultatelor evaluării și colectarea feedback-ului de la reclamant

 • 04

  Rezoluția
  reclamației

  Variază în funcție de caz

  Reclamația este soluționată prin măsuri precum cursuri de instruire, acțiuni disciplinare împotriva persoanei/persoanelor acuzate, furnizarea de informații utile sau asistență și îmbunătățirea infrastructurilor, a politicilor și procedurilor conexe

※ În cazul în care fiecare etapă nu este procesată în termen din cauza unui motiv rezonabil, reclamantul va fi informat cu privire la motivul concret

Transparență și raportare

Raportăm în detaliu despre modul în care respectăm munca și drepturile omului în operațiunile noastre în cadrul Raportului nostru de sustenabilitate bazat pe standardul GRI, printre altele.

În plus, în conformitate cu Legea privind sclavia modernă din Regatul Unit, raportăm declarațiile noastre anuale către Registrul privind formele moderne de sclavie.
Suntem una dintre companiile selectate de două dintre cele mai influente repere din industrie: Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) și Know the Chain (KTC). În timp ce CHRB se concentrează pe compararea și evaluarea companiilor în ceea ce privește drepturile omului și ale angajaților, KTC analizează îndeaproape problemele legate de munca forțată.

Vedere de sus ce surprinde un laptop, o ceașcă de cafea și o copie legată și tipărită a Declarației Samsung Electronics privind sclavia modernă, așezată pe un birou. Vedere de sus ce surprinde un laptop, o ceașcă de cafea și o copie legată și tipărită a Declarației Samsung Electronics privind sclavia modernă, așezată pe un birou.

Implicarea părților interesate

Continuăm să colaborăm cu părțile interesate la nivel mondial pentru a încuraja cultura respectării drepturilor omului nu numai în afacerea noastră, ci și în industria în care activăm. În dezvoltarea politicilor și a programelor de instruire, colaborăm cu organizații sau agenții specializate în drepturile omului și participăm la diverse inițiative multilaterale.

Din 2018, am găzduit în fiecare an forumuri cu mai multe părți interesate în Vietnam. În 2020, am organizat al treilea forum în cooperare cu VCCI (Camera de Comerț și Industrie din Vietnam) și VGCL (Federația Generală a Muncii din Vietnam) și am avut o discuție sub tema „Covid-19 - Managementul crizelor și măsurile de combatere, Managementul resurselor umane și schimbarea în domeniul tehnologiei după pandemia Covid-19.” Forumul a găzduit peste 200 de părți interesate, inclusiv experți și invitați din ONG-uri, mass-media și mediul academic.

Fotografie cu președintele Samsung Vietnam vorbind la Forumul Multi-Stakeholder Samsung din 2020: „Gestionarea crizei într-un mod responsabil din punct de vedere social: Împărtășirea experienței de a face față pandemiei Covid-19”, eveniment desfășurat Hanoi, Vietnam. Fotografie cu președintele Samsung Vietnam vorbind la Forumul Multi-Stakeholder Samsung din 2020: „Gestionarea crizei într-un mod responsabil din punct de vedere social: Împărtășirea experienței de a face față pandemiei Covid-19”, eveniment desfășurat Hanoi, Vietnam.

În colaborare cu Organizația Internațională a Migrației (OIM), am găzduit mai multe ateliere de lucru despre sclavia modernă și recrutarea etică, la care au participat angajații, furnizorii și partenerii noștri de afaceri din unitățile comerciale din Ungaria, Slovacia și Malaysia. Atelierele au reprezentat o uriașă oportunitate pentru conștientizarea cu privire la protecția drepturilor omului în cazul lucrătorilor imigranți și pentru a împărtăși importanța eradicării muncii forțate.

Lucrând cu agenția germană de dezvoltare (GIZ) și cu parteneri precum BMW Group și BASF, am lansat „Cobalt for Development (C4D)”, un proiect pilot la o mină artizanală de cobalt din Republica Democrată Congo. Ca parte a proiectului, desfășurăm diverse activități pentru a contribui la realizarea de progrese reale pentru comunitatea locală, cum ar fi oferirea de formare în domeniul securității muncii pentru minerii locali și construirea de noi școli primare și gimnaziale pentru copiii locali.