Srpski izvršni tim

Rukovodioci u Srbiji

Upoznajte se sa timom koji je zadužen za poslovanje kompanije Samsung u vašem delu sveta.

 
Ova slika predstavlja tim rukovodilaca

Hojun Hwang

Predsednik
Poslovna jedinica Samsung Electronics Adriatic

Hojun Hwang imenovan je za predsednika poslovne jedinice Adriatic kompanije Samsung Electronic u januaru 2017. godine od strane kompanije Samsung Electronics, i na čelu je tima koji ima 146 zaposlenih na 8 tržišta u Adriatic Regionu.

Adriatic Region je jedan od poslovnih regiona na kojima se poslovanje kompanije Samsung najbrže razvija; Hojun Hwang je odgovoran za podsticanje rasta u ovom regionu, kao i za obezbeđivanje uslova da inovacije Samsung Electronics-a i dalje oblikuju i predvode tržišta u Adriatic Regionu.

Hojun Hwang se priključio sedištu kompanije Samsung Electronics u januaru 1997. godine, a bio je zadužen za poslovanja u mnogim regionima poput Severne i Latinske Amerike, Evrope i CIS Grupe u sektoru prodaje i marketinga.

U periodu od 2007-2012, imenovan je za poslovnog rukovodioca za Centralnu Aziju sa sedištem u Kazahstanu i bio zadužen za potrebe i želje potrošača, gde je preko širokog asortimana revolucionarnih proizvoda pomogao da se poveća uticaj brenda Samsung Electronics u ovom regionu.

Pre nego što se pridružio SEAD timu 2017. godine, Hojun Hwang je bio na mestu direktora sektora prodaje i marketinga digitalnih kućnih aparata za područje Evrope u UK, gde je, od maja 2016. godine, bio odgovoran za implementaciju strategije prodaje i marketinga digitalnih kućnih aparata za područje Evrope.