Diverzitet i inkluzija

Diverzitet i razvoj

Stvaramo budućnost negovanjem raznolike kulture kako bismo podstakli održiv razvoj.

 

Unutar kompanije Samsung

Upravo zbog toga što se razlikujemo, svako od nas je poseban.
Prihvatanje raznolikosti donosi različita iskustva i perspektive koje nam pomažu da izgradimo bolje sutra.

Zaposlene žene

 
<h3>Ukupno</h3> <ul> <li>45.2% to the 2017</li> <li>43.2% to the 2018</li> <li>40.2% to the 2019</li> </ul> <h3>Žene zaposlene u IT odeljenju</h3> <ul> <li>17.7% to the 2017</li> <li>17.2% to the 2018</li> <li>17.5% to the 2019</li> </ul> <h3>Žene zaposlene u prodaji/marketingu</h3> <ul> <li>29.7% to the 2017</li> <li>30.8% to the 2018</li> <li>31.2% to the 2019</li> </ul> <h3>Žene zaposlene na rukovodećim pozicijama</h3> <ul> <li>6.8% to the 2017</li> <li>6.3% to the 2018</li> <li>6.5% to the 2019</li> </ul>

Unutar kompanije Samsung
Grupe afiniteta zaposlenih (ERG) u kompaniji Samsung

Svi naši zaposleni imaju jedinstvene vrednosti i talente i mi verujemo da je negovanje tog diverziteta od suštinskog značaja za kontinuiranu inovaciju.
Grupe za uspostavljanje kontakta za podsticanje diverziteta sada se osnivaju sa ciljem da zaposleni mogu da se povezuju u interesu daljeg napretka u stručnom usavršavanju i kreiranja inkluzivnije kulture.

Edukacija

Osposobljavamo svoje ljude da upravljaju diverzitetom kroz izgradnju svesti, promenu perspektive i primenu inkluzije.

Učenje i usavršavanje

Osposobljavamo svoje ljude širom organizacije da efikasno upravljaju diverzitetom i promovišu inkluzivnu kulturu koja kreira poslovnu vrednost.

(ERG) u kompaniji Samsung – Grupe afiniteta zaposlenih
Težimo ka tome da prepoznamo prisustvo nesvesne predrasude i da je uklonimo.
<h3>infografik koji predstavlja diverzitet i odeljak za edukaciju o inkluziji.</h3> <ul> <li>Prvi navedeni Lični nivo navodi „Uči o sebi i drugima”.</li> <li>Drugi navedeni Nivo lidera navodi „Vođenje puta”.</li> <li>Poslednji navedeni Nivo tima navodi „Razvijanje raznolikih i inkluzivnih odnosa”.</li> </ul>