Preduzimanje mera po pitanju klime

Delujemo sada u cilju održive budućnosti bez ugljen-dioksida

Ključna vizuelna slika na stranici Klimatske promene

Klimatske promene, koje su bar delom uzrokovane velikom potrošnjom fosilnih goriva, i globalno zagrevanje do kog je došlo predstavljaju ozbiljan problem koji utiče na ceo svet. Samsung Electronics je prihvatio stvarnost krize i stoga nastavlja da ulaže napore na više frontova. To obuhvata razvoj energetski veoma efikasnih proizvoda, instalaciju opreme sa minimalnim emisijama gasova staklene bašte i iskorišćavanje nove i obnovljive energije.

2020 KPI: Klimatske promene

Emisije gasova staklene bašte na bazi intenziteta na globalnim radnim lokacijama              

Ovaj infografik sadrži emisije gasova staklene bašte na bazi intenziteta za globalne radne lokacije. U 2006. godini, intenzitet emisija gasova staklene bašte bio je 3,04 tona CO2e/100 miliona KRW. Cilj nam je da u 2020. godini vrednost bude 1,55 tona CO2e/100 miliona KRW.

Kumulativno smanjenje gasova staklene bašte u fazi upotrebe proizvoda

Ovaj infografik sadrži smanjenje gasova staklene bašte u fazi upotrebe proizvoda Od 2009. do 2016. godine, ukupan iznos gasova staklene bašte u fazi upotrebe proizvoda je 188 miliona tona CO2. Ta vrednost do 2020. godine dostići će 250 miliona tona.

Fokusirani smo na reagovanje na krizu u oblasti klimatskih promena

Savet za gasove staklene bašte održava se četiri puta godišnje da bi se definisala agenda za borbu protiv klimatskih promena i da bi se revidirao učinak. Učesnici razmenjuju najnovije informacije o klimatskim promenama, definišu detaljne akcione planove i revidiraju svoja dostignuća tokom tromesečja. Samsung Electronics je uspostavio sistematski upravljački proces, kao što je prikazano u nastavku, da bi se smanjile emisije gasova staklene bašte tokom celokupnog radnog veka naših proizvoda, uključujući proizvodnju, distribuciju i upotrebu.

Strategije i akcioni planovi za borbu protiv klimatskih promena

Ikonica za smanjenje emisija gasova staklene bašte na radnim lokacijama

· Upotreba opreme F-Gas za redukciju u procesu proizvodnje poluprovodnika
· Upravljanje projektima smanjenja potrošnje energije, poboljšanje energetske efikasnosti

Ikonica za proširenje upravljanja energijom na radnim lokacijama

· Postavljanje sistema za upravljanje energijom na svim radnim lokacijama i održavanje sertifikacija (od 2013.)
· Upravljanje troškovima i indikatorima energije za svaku radnu lokaciju

Ikonica za smanjenje gasova staklene bašte u fazi upotrebe proizvoda

· Razvoj i predstavljanje energetski veoma efikasnih proizvoda

Ikonica za upravljanje emisijama gasova staklene bašte u drugim fazama

· Upravljanje emisijama gasova staklene bašte u okviru logistike proizvoda, poslovnih putovanja itd. (od 2009. )

An icon for managing suppliers

· Nadzor emisija gasova staklene bašte kod dobavljača (od 2012.)

Razvijamo svoje upravljanje emisijama na svim nivoima

Rešavanje problema zahteva precizne informacije. Radi preciznog merenja i upravljanja našim emisijama gasova staklene bašte, kategorizovali smo ih u tri opsega koji su definisani protokolom gasova staklene bašte na osnovu njihove blizine poslovanju i operacijama. Lociranje tačnog mesta emisije na svim nivoima je osnova za upravljanje gasovima staklene bašte na optimalan način. Scope 1 se odnosi na gasove staklene bašte koji se emituju kada se proizvodi izrađuju na radnim lokacijama kompanije Samsung Electronics, dok su indirektne emisije Scope 2 povezane sa kupovinama energije na radnim lokacijama za generisanje struje i pare. Scope 3 pokriva emisije van radnih lokacija, kao što su one koje potiču iz logističkih aktivnosti, poslovnih putovanja, našeg lanca snabdevanja i upotrebe naših proizvoda. Ovu analizu koristimo za sistematsko upravljanje svim emisijama, bilo direktnim ili indirektnim, sa naših radnih lokacija, kod upotrebe naših proizvoda i kod naših dobavljača.

Ovaj infografik prikazuje emisije gasova staklene bašte u odgovarajućim opsezima. Scope 1 se odnosi na direktne emisije gasova staklene bašte, Scope 2 se odnosi na indirektne emisije zbog struje, pare itd., a Scope 3 se odnosi na sve ostale indirektne emisije, od logistike, dobavljača, upotrebe proizvoda itd.
Scope 1 (direktne emisije gasova staklene bašte) i Scope 2 (indirektne emisije zbog struje, pare itd.)

· Mesečne analize emisija globalnih radnih lokacija na osnovu sistema upravljanja gasovima staklene bašte
· Instalirana oprema za razlaganje gasova staklene bašte u proizvodnji poluprovodnika sa stopom razlaganja od 90% i više
· Instalirana oprema visoke efikasnosti i konvertovano unutrašnje osvetljenje u LED osvetljenje na globalnim radnim lokacijama

Panoramska fotografija radne lokacije kompanije Samsung Electronics
Scope 3(sve ostale indirektne emisije od logistike, dobavljača, upotrebe proizvoda.)

· Postignuto 39 zadataka za poboljšanje energetske efikasnosti u oblastima povezanim sa logistikom
· Identifikovano potencijalno smanjenje gasova staklene bašte za 4920 tona CO2 e kod većih dobavljača
· Smanjena prekomorska poslovna putovanja za 12% koristeći alternative, kao što su video konferencije itd.
· Poboljšana energetska efikasnost proizvoda za 49% u 2016. godini u odnosu na 2008. godinu

Fotografija kamiona za logistiku (Safety Truck kompanije Samsung Electronics)
Smanjenje emisije gasova staklene bašte
u fazi upotrebe proizvoda
Smanjenje emisije gasova staklene bašte u fazi upotrebe proizvoda
Nacrt procena
za poslednje dve godine.

* Jedinica: Milion tCO2
* Opseg prikupljanja podataka: Osam glavnih kategorija proizvoda (mobilni telefoni, notebook računari, televizori, monitori, frižideri, mašine za pranje, klima uređaji i štampači)
* Sabrano od 2009.

Koristimo naprednu tehnologiju da unapredimo energetsku efikasnost

Napredna tehnologija kompanije Samsung Electronics nastavlja da se razvija u naporima za ekološki savesnim i praktičnim životnim stilom. Samsung Electronics je posvećen razvoju visoko energetski efikasnih proizvoda i procesnih tehnologija u cilju smanjenja emisija gasova staklene bašte tokom proizvodnje proizvoda i njihove upotrebe. U 2016. godini uspeli smo da poboljšamo energetsku efikasnost za 49% u poređenju sa 2008. godinom. Ova unapređenja dovela su do manje potrošnje energije, nižih troškova za potrošače i nižih emisija gasova staklene bašte. Pored toga, posvećeni smo razvoju ekološki savesnih tehnologija i njihovoj primeni u našim proizvodima da bismo suštinski smanjili naš uticaj na globalno zagrevanje.
Jedan primer su naši frižideri koji koriste ekološki savesno rashladno sredstvo. Istorijski gledano, glavni uzrok smanjenja količine ozona je bila upotreba hlorofluorougljenika (CFC) kao rashladnog sredstva. Kao alternativa CFC-u, razvijeno je ekološki savesno rashladno sredstvo R134, ali došlo je do tehničkih problema sa njegovim korišćenjem u većim frižiderima u domaćinstvu, tako da se koristio samo u manjim modelima. Nakon brojnih studija i eksperimenata, Samsung Electronics je uspešno primenio našu tehnologiju koja omogućava upotrebu rashladnog sredstva R600a, koje ima značajno manji uticaj na globalno zagrevanje u poređenju sa velikim frižiderima. Zahvaljujući ovim naporima, 20 naših najnovijih modela frižidera dobilo je priznanje „ENERGY STAR Most Efficient” američke organizacije EPA za 2017. godinu.

Ovaj infografik sadrži poboljšanu energetsku efikasnost u fazi upotrebe proizvoda. U poređenju sa 2008. godinom, upotreba energije je smanjena za 49% u proseku, dok je ukupno smanjenje emisije gasova staklene bašte 188 miliona tona u 2016. godini.
Ovaj infografik sadrži informacije o smanjenju energije na prekomorskim radnim lokacijama. U 2016. godini uštedeli smo 34,9 milijardi KRW u troškovima za struju, 23,64 milijarde KRW u troškovima za komunalne usluge. U 2017. godini cilj nam je da uštedimo 39,7 milijardi KRW u troškovima za struju, 2,1 milijardu KRW u gorivu, 2,1 milijardu KRW u vodi. Odnosi su 35% za struju, 13% za hlađenje i klimatizaciju, 12% za operacije i upravljanje, 11% za komprimovani vazduh, 7% za gas, 4% za generator azota, 2% za paru, 11% za ostalo.

Veća produktivnost zahteva nova proizvodna postrojenja, što zauzvrat dovodi do veće potrošnje energije. Da bi se smanjila potrošnja energije u fazi proizvodnje, Samsung Electronics radi na razvoju 24 standarda za operacije smanjenja potrošnje energije. Pored toga, kod novih radnih lokacija, mi smo razvili tehnologije za smanjenje energije koje su prilagođene za svaku radnu lokaciju i primenili smo ih od faze dizajna procesa, čime poboljšavamo energetsku efikasnost. Kao rezultat, u 2016. godini mogli smo da postignemo smanjenje potrošnje energije u vrednosti od 58,5 milijardi KRW, uključujući struju i komunalne usluge.

Ovaj infografik sadrži informacije o smanjenju energije na prekomorskim radnim lokacijama. U 2016. godini uštedeli smo 34,9 milijardi KRW u troškovima za struju, 23,64 milijarde KRW u troškovima za komunalne usluge. U 2017. godini cilj nam je da uštedimo 39,7 milijardi KRW u troškovima za struju, 2,1 milijardu KRW u gorivu, 2,1 milijardu KRW u vodi. Odnosi su 35% za struju, 13% za hlađenje i klimatizaciju, 12% za operacije i upravljanje, 11% za komprimovani vazduh, 7% za gas, 4% za generator azota, 2% za paru, 11% za ostalo.

Neprekidno proširujemo upotrebu obnovljive energije

U 2016. godini upotreba obnovljive energije u kompaniji Samsung Electronics uvećana je gotovo dva puta u odnosu na prethodnu godinu i blizu šest puta u poređenju sa 2014. godinom. Takođe smo započeli sa korišćenjem više vrsta izvora nove i obnovljive energije, uključujući solarnu energiju, energiju vetra i energiju vode. Pored toga, prilikom konstruisanja novih objekata, instalirali smo opremu koja osigurava upotrebu određenog dela obnovljive energije. Na našim radnim lokacijama takođe promovišemo upotrebu obnovljive energije za ulično osvetljenje, transport i kafeterije. Pored toga, u državama sa dobro uspostavljenim sistemima kupovine energije, povećali smo kupovinu obnovljive energije.

Upotreba obnovljive energije na globalnim radnim lokacijama

Ovaj infografik sadrži upotrebu obnovljive energije na globalnim radnim lokacijama. U 2014. godini upotrebljeno je 31,60 GWh obnovljive energije, u 2015. godini 92,06 GWh, u 2016. godini 188,77 GWh.

Upotreba nove i obnovljive energije

Ovaj infografik prikazuje stopu upotrebe obnovljive energije. Od 2016. godine, energija vetra čini 62%, energija vode 14%, geotermalna toplota 3%, fotonaponska energija 1%, a ostali izvori energije 20%.

Sprovodimo istraživanje i projekte za prilagođavanje klimatskim promenama

Da bismo pronašli načine da kao kompanija reagujemo i prevaziđemo promene u klimi, od 2015. godine sprovodimo zajedničku studiju pod nazivom CSR aktivnosti za prilagođavanje klimatskim promenama. Zajedno sa Školom za postdiplomske studije u oblasti životne sredine Nacionalnog univerziteta u Seulu, naši istraživači su preuzeli zadatke u okviru tri teme: pristup pijaćoj vodi, energetski efikasni domovi i obrazovanje o klimatskim promenama.

U okviru projekta o pijaćoj vodi, instalirali smo polutrajne objekte za pijaću vodu na 10 lokacija u Vijetnamu na mestima gde smo imali poteškoća da obezbedimo stabilni dotok pijaće vode. Kao rezultat, lokalni stanovnici više ne moraju da brinu o pristupu vodi, materiji suštinski važnoj za život, čak ni tokom najteže suše.
U međuvremenu, naši projekti renoviranja domaćinstava za osobe sa manjim prihodima nadograđeni su na ono što nazivamo Konstrukcionim projektom za unapređenje energetske efikasnosti domova. Ovaj projekat domaćinstvima pruža životnu sredinu u kojoj se štedi energija i u kojoj se izoluju od toplih leta i hladnih zima uz niske troškove. Pilot projekat u 2016. godini, koji je obuhvatio 10 domaćinstava, omogućio je smanjenje prosečne godišnje potrošnje energije po domaćinstvu za 50% čime su smanjeni troškovi za energiju za osobe sa manjim prihodima. Pored ekonomske prednosti, to doprinosi smanjenju gasova staklene bašte za 8,6 tona CO2e godišnje.

Na kraju, u Samsung Smart Schools razvijamo specijalizovani obrazovni sadržaj o klimatskim promenama i za nastavnike i za učenike. U 2017. godini, korišćenjem ovih materijala, pokrenuli smo obrazovne pilot-programe u vezi sa klimatskim promenama za učenike osnovnih škola, čime ulažemo napore da pomognemo budućim generacijama da shvate ozbiljnost klimatskih promena i značaj ulaganja napora u rešavanje problema.

Fotografija fontane sa vodom za piće u predškolskoj ustanovi u Tai Ngujenu u Vijetnamu
Naši ekološki savesni proizvodi doprinose zdravoj planeti
Slika pozadine na stranici Ekološki savesni proizvodi