Preduzimanje mera po pitanju klime

Delujemo sada u cilju održive budućnosti bez ugljen-dioksida

Ključna vizuelna slika na stranici Klimatske promene

Klimatske promene, koje su bar delom uzrokovane velikom potrošnjom fosilnih goriva, i globalno zagrevanje do kog je došlo, predstavljaju ozbiljan problem koji utiče na ceo svet. Kompanija Samsung Electronics je svesna činjenice da je ova kriza zaista realna, i nastavlja da ulaže napore na više frontova. To obuhvata razvoj energetski efikasnih proizvoda, instalaciju opreme sa minimalnim emisijama gasova staklene bašte i iskorišćavanje nove i obnovljive energije.

Učinak u klimatskim promenama 2020 KPI

Emisije gasova staklene bašte na bazi intenziteta

Ovaj infografik sadrži emisije gasova staklene bašte na bazi intenziteta za globalne radne lokacije. U 2006. godini, intenzitet emisija gasova staklene bašte bio je 3,04 tona CO2e/100 miliona KRW. Cilj nam je da u 2020. godini vrednost bude 1,55 tona CO2e/100 miliona KRW.

Kumulativno smanjenje gasova staklene bašte

Ovaj infografik sadrži smanjenje gasova staklene bašte u fazi upotrebe proizvoda Od 2009. do 2016. godine, ukupan iznos gasova staklene bašte u fazi upotrebe proizvoda je 188 miliona tona CO2. Ta vrednost do 2020. godine dostići će 250 miliona tona.

Fokusirani smo na reagovanje na krizu u oblasti klimatskih promena

Savet za gasove staklene bašte održava se četiri puta godišnje da bi se definisala agenda za borbu protiv klimatskih promena i da bi se revidirao učinak. Učesnici razmenjuju najnovije informacije o klimatskim promenama, definišu detaljne akcione planove i revidiraju svoja dostignuća tokom tromesečja. Samsung Electronics je uspostavio sistematski upravljački proces, kao što je prikazano u nastavku, da bi se smanjile emisije gasova staklene bašte tokom celokupnog radnog veka naših proizvoda, uključujući proizvodnju, distribuciju i upotrebu.

Strategije i akcioni planovi za borbu protiv klimatskih promena

Ikonica za smanjenje emisija gasova staklene bašte na radnim lokacijama

· Upotreba opreme F-Gas za redukciju u procesu proizvodnje poluprovodnika
· Upravljanje projektima smanjenja potrošnje energije, poboljšanje energetske efikasnosti

Ikonica za proširenje upravljanja energijom na radnim lokacijama

· Postavljanje sistema za upravljanje energijom na svim radnim lokacijama i održavanje sertifikacija (od 2013.)
· Upravljanje troškovima i indikatorima energije za svaku radnu lokaciju

Ikonica za smanjenje gasova staklene bašte u fazi upotrebe proizvoda

· Razvoj i predstavljanje energetski veoma efikasnih proizvoda

Ikonica za upravljanje emisijama gasova staklene bašte u drugim fazama

· Upravljanje emisijama gasova staklene bašte u okviru logistike proizvoda, poslovnih putovanja itd. (od 2009. )

An icon for managing suppliers

· Nadzor emisija gasova staklene bašte kod dobavljača (od 2012.)

Razvijamo svoje upravljanje emisijama na svim nivoima

Rešavanje problema zahteva precizne informacije. Radi preciznog merenja i upravljanja našim emisijama gasova staklene bašte, kategorizovali smo ih u tri opsega koji su definisani protokolom gasova staklene bašte na osnovu njihove blizine poslovanju i operacijama. Lociranje tačnog mesta emisije na svim nivoima je osnova za upravljanje gasovima staklene bašte na optimalan način. Scope 1 se odnosi na gasove staklene bašte koji se emituju kada se proizvodi izrađuju na radnim lokacijama kompanije Samsung Electronics, dok su indirektne emisije Scope 2 povezane sa kupovinama energije na radnim lokacijama za generisanje struje i pare. Scope 3 pokriva emisije van radnih lokacija, kao što su one koje potiču iz logističkih aktivnosti, poslovnih putovanja, našeg lanca snabdevanja i upotrebe naših proizvoda. Ovu analizu koristimo za sistematsko upravljanje svim emisijama, bilo direktnim ili indirektnim, sa naših radnih lokacija, kod upotrebe naših proizvoda i kod naših dobavljača.

Ovaj infografik prikazuje emisije gasova staklene bašte u odgovarajućim opsezima. Scope 1 se odnosi na direktne emisije gasova staklene bašte, Scope 2 se odnosi na indirektne emisije zbog struje, pare itd., a Scope 3 se odnosi na sve ostale indirektne emisije, od logistike, dobavljača, upotrebe proizvoda itd.
Scope 1 (direktne emisije gasova staklene bašte) i Scope 2 (indirektne emisije zbog struje, pare itd.)

· Mesečne analize emisija globalnih radnih lokacija na osnovu sistema upravljanja gasovima staklene bašte
· Instalirana oprema za razlaganje gasova staklene bašte u proizvodnji poluprovodnika sa stopom razlaganja od 90% i više
· Instalirana oprema visoke efikasnosti i konvertovano unutrašnje osvetljenje u LED osvetljenje na globalnim radnim lokacijama

Panoramska fotografija radne lokacije kompanije Samsung Electronics
Scope 3 (Sve ostale indirektne emisije od logistike, dobavljača, upotrebe proizvoda, itd.)

∙ Sprovesti projekte smanjenja gasova staklene bašte u cilju poboljšanja energetske efikasnosti u oblastima logistike.
∙ Razviti projekte smanjenja gasova staklene bašte uz pomoć većih dobavljača na terenu.
∙ Povećati korišćenje video konferencija, a smanjiti broj prekomorskih poslovnih putovanja.

Fotografija kamiona za logistiku (Safety Truck kompanije Samsung Electronics)
Smanjenje emisije gasova staklene bašte
u fazi upotrebe proizvoda
Smanjenje emisije gasova staklene bašte u fazi upotrebe proizvoda
Nacrt procena
za poslednje dve godine.

* Jedinica: Milion tCO2
* Opseg prikupljanja podataka: Osam glavnih kategorija proizvoda (mobilni telefoni, notebook računari, televizori, monitori, frižideri, mašine za pranje, klima uređaji i štampači)
* Sabrano od 2009.

Koristimo naprednu tehnologiju da unapredimo energetsku efikasnost

Napredna tehnologija kompanije Samsung Electronics nastavlja da se razvija uporedo sa našim naporima za ekološki savesnim i praktičnim životnim stilom. Kako bi dostigla svoj cilj, kompanija Samsung dva puta godišnje organizuje grupne sastanke na nivou cele kompanije na kojima se diskutuje o ekološkim aspektima poslovanja. Ovi sastanci kompaniji Samsung omogućavaju da podeli informacije o ekološkim zahtevima i razvoju inovativnih tehnologija sa ekspertima iz oblasti ekologije u poslovnim jedinicama, kao i o istraživanjima na polju ekološki savesnih tehnologija za razvoj visoko energetski efikasnih proizvoda. U 2017. godini Samsung je uveo proizvode sa visoko energetski efikasnim tehnologijama kao što su Quick Drive u mašine za veš i izuzetno efikasni ventilatori u spoljne jedinice klima uređaja, čime smo poboljšali energetsku efikasnost za 36% u poređenju sa 2008. godinom. Ova unapređenja dovela su do manje potrošnje energije, nižih troškova za potrošače i nižih emisija gasova staklene bašte.

Nacrt energetske efikasnosti u fazi upotrebe proizvoda. U 2017. godini prosečna potrošnja energije je smanjena za 36%, a kumulativne emisije gasova staklene bašte smanjene su za 217 miliona tona u poređenju sa 2008. godinom.
Nacrt utroška energije i ciljeva radnih lokacija kompanije Samsung na globalnom nivou. U 2017. godini, kompanija Samsung je uštedela 30,46 milijardi KRW na struji i 28,13 milijardi KRW na komunalijama. U okviru ovog smanjenja potrošnje, 22% čini struja, 12% HVAC, 18% upravljanje i menadžment, 10% komprimovani vazduh, 12% azotni generator, 9% voda, 8% para, 1% gas i 8% su ostale kategorije.

Za veći obim proizvodnje potreban je veći broj proizvodnih postrojenja, što znači i veću potrošnju energije. U cilju postizanja efikasnije proizvodnje i smanjenja potrošnje energije dok proizvodni kapaciteti rastu, kompanija Samsung je razvila 24 standarda uštede energije. Kada je reč o novim radnim lokacijama, razvili smo tehnologije za uštedu energije koje su prilagođene uslovima svake radne lokacije, i primenili smo ih od ranih faza dizajna procesa, čime se poboljšava energetska efikasnost. Kao rezultat toga, u 2017. godini smo, uprkos povećanju proizvodnje, na prekomorskim radnim lokacijama ostvarili energetsku uštedu od 58,6 milijardi KRW, uključujući struju i komunalne usluge.

Nacrt utroška energije i ciljeva radnih lokacija kompanije Samsung na globalnom nivou. U 2017. godini, kompanija Samsung je uštedela 30,46 milijardi KRW na struji i 28,13 milijardi KRW na komunalijama. U okviru ovog smanjenja potrošnje, 22% čini struja, 12% HVAC, 18% upravljanje i menadžment, 10% komprimovani vazduh, 12% azotni generator, 9% voda, 8% para, 1% gas i 8% su ostale kategorije.

U kompaniji Samsung, neprekidno proširujemo upotrebu obnovljive energije.

Globalne radne lokacije naše kompanije će i dalje proširivati upotrebu obnovljive energije u cilju smanjenja emisija gasova staklene bašte i očuvanja okoline. Da bismo ostvarili ovaj cilj, širom Koreje instaliramo solarne panele na pogodnim mestima poput krovova zgrada ili parkinga. Naš cilj je, takođe, da od zemalja ili regiona u kojima postoji razvijena infrastruktura obnovljive energije, kao što su SAD, Evropa ili Kina, kupimo 100% obnovljivu energiju koja nam je potrebna za fabrike, kancelarije i poslovne kapacitete.

Upotreba obnovljive energije na globalnim radnim lokacijama

Na taj način ćemo do 2020. godine imati istu količinu energije koju u proseku proizvodi solarna elektrana snage 3,1 GW.

Upotreba nove i obnovljive energije

Na taj način ćemo do 2020. godine imati istu količinu energije koju u proseku proizvodi solarna elektrana snage 3,1 GW.

Sprovodimo istraživanje i projekte za prilagođavanje klimatskim promenama

Da bismo pronašli načine da kao kompanija reagujemo i prevaziđemo klimatske promene, od 2015. godine sprovodimo zajedničku studiju pod nazivom CSR aktivnosti za prilagođavanje ovim promenama. Zajedno sa Školom za postdiplomske studije u oblasti životne sredine Nacionalnog univerziteta u Seulu, naši istraživači su preuzeli zadatke u okviru tri teme: pristup pijaćoj vodi, energetski efikasni domovi i obrazovanje o klimatskim promenama.

U okviru projekta o pijaćoj vodi, instalirali smo polutrajne objekte za pijaću vodu na 10 lokacija u Vijetnamu koja nisu imala stabilni dotok pijaće vode. Kao rezultat, lokalno stanovništvo sada ima pristup pijaćoj vodi, i ne mora više da brine da će ostati bez ove neophodne supstance čak ni tokom najgorih suša. U međuvremenu, naši projekti renoviranja domaćinstava za osobe sa manjim prihodima nadograđeni su na ono što nazivamo Konstrukcionim projektom za unapređenje energetske efikasnosti domova. Ovaj projekat pruža domaćinstvima životnu sredinu u kojoj se štedi energija, ali i zaštitu od vrućih leta i hladnih zima uz niske troškove. Studija sprovedena u 2017. godini koja je obuhvatala 61 domaćinstvo je pokazala da je potrošnja energije po domaćinstvu tokom godine prepolovljena, što je za rezultat imalo manje troškove za energiju za osobe sa manjim prihodima. Ali, pored ekonomskih, ovim se ostvaruju i druge prednosti. Na ovaj način je smanjena emisija gasova staklene bašte za 43 tone CO2 godišnje.

Na kraju, na portalu Samsung Smart School razvili smo specijalizovani obrazovni sadržaj o klimatskim promenama i za nastavnike i za učenike. Ovaj sadržaj smo takođe koristili kada smo organizovali predavanja 300 eksperata u 11 osnovnih škola kojima je prisustvovalo 2.200 deteta. I upravo preko ovakvih projekata pokušavamo da pomognemo budućim generacijama da shvate ozbiljnost klimatskih promena i koliko je važno rešiti ovaj problem.

Fotografija fontane sa vodom za piće u predškolskoj ustanovi u Tai Ngujenu u Vijetnamu
Naši ekološki savesni proizvodi doprinose zdravoj planeti
Slika pozadine na stranici Ekološki savesni proizvodi