Preduzimanje mera za ublažavanje klimatskih promena

Delujmo odmah da bismo obezbedili održivu
budućnost sa niskim emisijama ugljen-dioksida

Ključni prikaz strane Klimatske promene

Klimatske promene, koje su bar delom uzrokovane velikom potrošnjom fosilnih goriva, i globalno zagrevanje do kog je došlo, predstavljaju ozbiljan problem koji utiče na ceo svet. Kompanija Samsung Electronics je svesna činjenice da je ova kriza zaista realna, i nastavlja da ulaže napore na više frontova. To obuhvata razvoj energetski efikasnih proizvoda, instalaciju opreme sa minimalnim emisijama gasova staklene bašte i iskorišćavanje nove i obnovljive energije.

Ključni pokazatelji klimatskih promena

Od 2009. do 2019. godine, emisija gasova staklene bašte je smanjena za 270 miliona tona.
Ovo je slika upotrebe obnovljive energije u SAD, Evropi i Kini. Očekuje se da će 2020. godine u ovoj oblasti doći do stopostotnog prelaska na obnovljivu energiju.

Usredsređeni smo na pronalaženje rešenja za krizu izazvanu klimatskim promenama

Konkretno, uspostavljene su smernice za zaštitu životne sredine koje se poštuju u vezi sa ekološkim pitanjima koja su od velike važnosti za kompaniju Samsung Electronics, a uz to upravljamo rizicima od klimatskih promena na osnovu našeg „Sistema za ekološko upravljanje” i „Sistema za upravljanje energijom”.

Strategije i akcioni planovi za borbu protiv klimatskih promena
Smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte na radnim lokacijama · Upravljanje postrojenjima za smanjenje emisije fluornih gasova pri procesu proizvodnje poluprovodnika · Upravljanje projektima za uštedu energije i poboljšanje energetske efikasnosti Proširenje sistema upravljanja energijom na radnim lokacijama · Postavljanje sistema za upravljanje energijom na svim radnim lokacijama i održavanje sertifikacija · Upravljanje energetskim troškovima i indikatorima za svaku radnu lokaciju Smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte u fazi upotrebe proizvoda · Razvoj i predstavljanje energetski visokoefikasnih proizvoda Upravljanje drugim emisijama gasova sa efektom staklene bašte · Upravljanje emisijama gasova sa efektom staklene bašte u okviru logistike proizvoda, poslovnih putovanja itd. Podrška dobavljačima · Nadzor emisija gasova sa efektom staklene bašte kod dobavljača · Promovisanje i pružanje podrške dobavljačima za pridruživanje CDP lancu nabavke

Proširujemo upravljanje našim emisijama na svim nivoima

Rešavanje problema zahteva tačne informacije. Da bismo precizno izmerili i upravljali našim emisijama gasova staklene bašte, klasifikovali smo ih u tri opsega koja su definisana Protokolom o gasovima staklene bašte na osnovu toga da li nastaju pri proizvodnji ili pri korišćenju. Precizno lociranje tačaka emisije na svakom nivou predstavlja osnovu optimalnog upravljanja gasovima staklene bašte. Opseg 1 odnosi se na emisiju gasova staklene bašte pri proizvodnji na radnim lokacijama kompanije Samsung Electronics, dok su indirektne emisije Opsega 2 povezane sa kupovinom energenata za generisanje struje i pare za radne lokacije. Opseg 3 obuhvata emisije koje nisu vezane za radne lokacije, kao što su one koje proističu iz logističkih aktivnosti, poslovnih putovanja, našeg lanca nabavke i upotrebe naših proizvoda. Ovu analizu koristimo za sistematsko upravljanje emisijama, bilo direktnim ili indirektnim, koje potiču sa naših radnih lokacija, proističu iz upotrebe naših proizvoda i od naših dobavljača.

Ovaj grafikon prikazuje podatke o emisiji gasova staklene bašte u svakom od opsega. Opseg 1 se odnosi na direktne emisije gasova staklene bašte, Opseg 2 obuhvata indirektne emisije nastale od električne energije, pare itd., a Opseg 3 sve druge indirektne emisije koje potiču od logistike, dobavljača, upotrebe proizvoda itd.
Opseg 1 (direktne emisije gasova staklene bašte) i
Opseg 2 (indirektne emisije od električne energije)

· Mesečna analiza emisija radnih lokacija širom sveta na osnovu sistema za upravljanje emisijama gasova staklene bašte
· Instalirana oprema za prečišćavanje fluornih gasova u obradi poluprovodnika, sa stopom raspadanja od 90% i više
· Instalirana visokoefikasna oprema i prelazak na LED unutrašnju rasvetu na radnim lokacijama širom sveta

Panoramska fotografija radne lokacije kompanije Samsung Electronics.
Opseg 3 (sve druge indirektne emisije koje potiču od logistike, dobavljača, upotrebe proizvoda itd.)

∙ Sprovesti projekte smanjenja gasova staklene bašte u cilju poboljšanja energetske efikasnosti u oblastima logistike.
∙ Razviti projekte smanjenja gasova staklene bašte uz pomoć većih dobavljača na terenu.
∙ Povećati korišćenje video konferencija, a smanjiti broj prekomorskih poslovnih putovanja.

Fotografija kamiona (bezbednosni kamion kompanije Samsung Electronics)

Koristimo naprednu tehnologiju da unapredimo energetsku efikasnost

Napredna tehnologija kompanije Samsung Electronics nastavlja da se razvija uporedo sa našim naporima za ekološki prihvatljivim i praktičnim životnim stilom. Kako bi dostigla svoj cilj, kompanija Samsung dva puta godišnje organizuje grupne sastanke na nivou cele kompanije na kojima se diskutuje o ekološkim aspektima poslovanja. Ovi sastanci kompaniji Samsung omogućavaju da podeli informacije o ekološkim zahtevima i razvoju inovativnih tehnologija s ekspertima iz oblasti ekologije u poslovnim jedinicama, kao i o istraživanjima na polju ekološki prihvatljivih tehnologija za razvoj visoko energetski efikasnih proizvoda. Uvođenjem visokoefikasnih kompresora za frižidere i visokoefikasnih izmenjivača toplote za klima-uređaje, uspeli smo tokom 2019. godine da smanjimo godišnju potrošnju energije za 42% u odnosu na 2008.

Primer primene IoT na radnoj lokaciji

Kompanija Samsung Electronics teži da postigne što bolju energetsku efikasnost, kako u svojim proizvodima, tako i u svim svojim objektima i radnim lokacijama. Uveli smo sistem nadzora i aktivno kontrolno okruženje zasnovano na IoT tehnologiji u sisteme HVAC (grejanje, ventilacija i klimatizacija) centra za obuku Jongdok u Južnoj Koreji i radne lokacije u Ho Ši Minu u Vijetnamu. Korišćenjem IoT tehnologije razvili smo algoritam za uštedu energije koji uzima u obzir spoljašnje klimatske uslove, HVAC opterećenje i kapacitet uređaja, omogućavajući optimalnu operativnu kontrolu infrastrukturne opreme. Zahvaljujući ovim merama, Samsung Electronics fabrika u Ho Ši Minu je uspela da smanji potrošnju energije za 12,4%. Planirana je primena ove tehnologije na našim radnim lokacijama u Južnoj Koreji, SAD i Jugoistočnoj Aziji.

Primer primene IoT na radnoj lokaciji

U kompaniji Samsung Electronics neprekidno proširujemo upotrebu obnovljive energije.

Tokom 2018. godine, kompanija Samsung Electronics je najavila da će do 2020. godine sve njene radne lokacije u Sjedinjenim Državama, Evropi i Kini preći na upotrebu energije iz 100% obnovljivih izvora. Pored širenja upotrebe obnovljive energije u Južnoj Koreji, obećali smo da ćemo instalirati fotonaponske i geotermalne pogone za proizvodnju električne energije na novoizgrađenim radnim lokacijama, kao i parkinzima i krovovima postojećih radnih lokacija u gradovima Suvon, Hvasong i Pjongtek. U tom cilju smo osmislili i pratili planove izvršenja prilagođene svakom regionu: u Indiji smo potpisali ugovore o snabdevanju električnom energijom pomoću vetroelektrana i fotonaponskih elektrana; u Brazilu je deo energije koju isporučuje elektrana obnovljiva energija; radna lokacija u Meksiku je kupila sertifikate o obnovljivoj energiji. Zahvaljujući ovim merama, od 2019. godine 92% struje koja se koristi u našim fabrikama u SAD, Evropi i Kini potiče iz obnovljivih izvora energije. Kompanija Samsung Electronics nastaviće da proširuje upotrebu obnovljive energije u oblastima u kojima se može obezbediti obnovljiva energija.

Organizujemo i sprovodimo projekte kako bismo adekvatno odgovorili na globalne klimatske promene.

Kompanija Samsung Electronics ne sprovodi istraživanja i projekte samo da bi smanjila emisije ugljen-dioksida na globalnom nivou. Njen cilj je i stvaranje bolje životne sredine.
U nedostatku električne energije, oko 80% populacije u Mombasi, u Keniji, koristi ugalj kao gorivo. Prilikom sagorevanja uglja, oslobađaju se štetne materije, i ovo je uzrok povećane stope smrtnosti i prerane smrti u Keniji. Osim toga, povećana upotreba uglja pogoršava zagađenje vazduha i ubrzava proces krčenja šuma.
Kompanija Samsung Electronics je odlučila da ponudi pomoć i pokuša da reši ovaj problem. Kao deo preduzetih mera u borbi protiv klimatskih promena, u saradnji sa Inicijativom za ekološki razvoj (Green Development) pronašli smo načine da pomognemo stanovnicima Mombase da žive u ekološki zdravijoj životnoj sredini. Pošto u Keniji postoji relativno veliki broj rafinerija šećera, bioetanol se može proizvesti uz niske troškove, i kompanija Samsung Electronics je investirala milion evra u kupovinu šporeta na etanol koje je potom podelila stanovnicima Mombase. Kako je bioetanol, kao gorivo, šest puta efikasniji od uglja, ova akcija je dovela do dvostruke koristi jer je smanjila emisije štetnih supstanci, a istovremeno osigurala bezbednu upotrebu bioetanola u domaćinstvima. Kupovinom i poklanjanjem šporeta, kompanija Samsung Electronics je doprinela ne samo tome da stanovnici Mombase vode zdravije i bezbednije živote, već je i smanjila emisije gasova sa efektom staklene bašte.
Kompanija Samsung Electronics će zajedno sa Inicijativom za ekološki razvoj i dalje ulagati napore da oživi regionalnu ekonomiju i poboljša životnu sredinu unapređenjem nabavke, proizvodnje i prodajom šporeta i bioetanola stanovnicima u ovim oblastima.

Naši ekološki proizvodi doprinose zdravlju planete
Slika u pozadini strane Ekološki prihvatljivi proizvodi