Komunikacija i angažovanje

Težimo ka transparentnoj i otvorenoj komunikaciji

Ključna vizuelna slika na stranici Komunikacija i angažovanje

Svake godine kompanija Samsung Electronics izlaže strategije i ciljeve za ekološko upravljanje. Transparentno i detaljno prikazujemo svoje inicijative za ekološko upravljanje, uključujući emisije gasova staklene bašte, informacije o ekološkim proizvodima, ekološkim aktivnostima korporativne društvene odgovornosti i programima za komunikaciju interesnih strana. Uz to, pružamo opseg kanala za komunikaciju putem kojih uključene strane mogu brzo da pronađu informacije koje žele i da ih jednostavno razumeju. Odsek za životnu sredinu Samsung.com predstavlja jedan drugačiji način na koji komuniciramo sa različitim stručnjacima na osnovu metodologije (materiality analysis) koja postavlja priroritete u pogledu životne sredine i održivosti.

Predvodimo kampanje koje promovišu značaj životne sredine

Od edukacije o životnoj sredini za buduće generacije do aktivnosti učešća za klijente, Samsung Electronics sprovodi raznovrsne kampanje za zaštitu životne sredine sa ciljem da se probudi svest društva o značaju životne sredine i da se izgradi širi konsenzus.

Cilj kampanje, ekološka škola PlanetFirst, koju kompanija Samsung organizuje od 2012. godine, je da pomogne budućim generacijama da uvide značaj i vrednost životne sredine, a u 2017. godini razvili smo i njen onlajn nastavak pod nazivom Green Challenge (Ekološki izazov). Projekat „Ekološki izazov” u koji učestvuju deca osnovnih škola širom Koreje, ohrabruje decu da sprovode dnevne aktivnosti kojima se štiti naša planeta kroz različite zadatke usmerene ka zaštiti životne sredine. Kompanija Samsung i dalje razvija svest o važnosti zaštite životne sredine, i pomaže našoj deci da bolje razumeju značaj očuvanja i zaštite životne sredine.

Fotografija prikazuje decu koja učestvuju u ekološkoj školi PlanetFirst

Već treću godinu zaredom, poslovna jedinica kompanije Samsung Electronics u Americi sponzoriše ovo takmičenje zajedno sa američkim udruženjem BCGA (Boys and Girls Club of America) i programom USEPA ENERGY STAR u cilju razvijanja svesti o energetskoj efikasnosti i ekološkim problemima, ali i da podstakne njihov entuzijazam za zaštitu životne sredine kako bi razvili konkretne načine na koje se svet oko nas može zaštititi. U 2017. godini učestvovalo je 162 kluba širom Amerike (što je za 8% više u poređenju sa 2016. godinom), a deca uzrasta od 11 do 13 godina su organizovala 1499 ekoloških aktivnosti.

Fotografija mladih ljudi koju učestvuju u takmičenju za omladinu u Severnoj Americi, Climate Superstars Challenge, na temu klimatskih promena

Podelite energiju sa drugima - jedan trenutak u mraku u ime drugih koji nemaju dovoljno električne energije i u ime naše planete

Poslovna jedinica kompanije Samsung u Suvonu i 44 proizvodne i prodajne podružnice su 21. marta 2018. godine učestvovali u kampanji „Global Village Lights Off”, kako bi se pridružili globalnim naporima za smanjenje emisija gasova staklene bašte i dali nadu ljudima koji žive u oblastima u kojima nema dovoljno električne energije.

Koristeći ušteđenu energiju iz ovih kampanja i uz pomoć donacija zaposlenih, pripremili smo opremu koja sadrži 1.000 LED lampi koje se pune solarnom energijom. Zaposleni u kompaniji Samsung su sklopili ovu opremu
i donirali je stanovnicima ostrva Maktan na Filipinima i Pitsanululoke, jednog od najvećih gradova na severu Tajlanda,
kako bi svi, i stanovnici u selima i studenti, imali svetlo ne samo danju već i noću.

Fotografija radnika na radnim lokacijama u Koreji koji učestvuju u projektu Turn Off Your Lights („Pogasite svetla”)

Aktivno učestvujemo u globalnim inicijativama

Inicijative se pokreću širom sveta sa težnjom ka održivosti u okolnostima brze stope promena naše planete i životne sredine. Samsung Electronics podržava takve pokrete i učestvuje u zaštiti raznovrsnih vrednosti koje podržava. Neke od inicijativa u kojima učestvujemo su sledeće:

 

Projekat o objavljivanju informacija o emisiji ugljen-dioksida (CDP)
Projekat CDP prikuplja i objavljuje informacije o aktivnostima kompanije po pitanju klimatskih promena. Samsung Electronics je nosilac priznanja zbog objavljivanja informacija o preduzetim merama po pitanju klimatskih promena, uz odlikovanje najvišeg stepena, Liderstvo A, tokom sedam uzastopnih godina od 2010. do 2016. godine.

Savez odgovornih kompanija (RBA)
Kao član saveza RBA, Samsung Electronics je usklađena sa Kodeksom ponašanja RBA i njegovim standardima koji se odnose na životnu sredinu, zdravlje i bezbednost, kao i na rad kao deo upravljanja našim radnim lokacijama i dobavljačima. Svi dobavljači koji posluju sa kompanijom Samsung Electronics redovno nadziru svoje prakse u skladu sa kriterijumima RBA sa ciljem da se problemi prepoznaju i otklone.

Ministarski savet za čistu energiju (CEM)
Kao potpisnica Ministarskog saveta za čistu energiju, globalnog foruma za promovisanje politika i deljenje najboljih praksi sa ciljem ubrzavanja globalnog prelaska na čistu energiju, kompanija Samsung je dala obećanje da će smanjiti intenzitet emisija gasova staklene bašte (GHG) (normalizovano putem prodaje) iz naših globalnih postrojenja za 70 procenata na osnovu nivoa iz 2008. godine i da će zadržati sertifikat ISO 50001 za sve globalne proizvodne lokacije.

Svaki glas je važan kada se radi o promovisanju životne sredine.
Obratite nam se putem e-adrese (eco.sec@samsung.com) ako imate bilo koja pitanja ili komentare o politikama kompanije Samsung Electronics koje se tiču životne sredine.

Fotografija koja prikazuje primenu pametnog telefona kompanije Samsung Electronics