Ekološki prihvatljivi proizvodi

Naši ekološki proizvodi doprinose zdravlju planete

Ključni prikaz strane Ekološki prihvatljivi proizvodi

Samsung Еlectronics daje najveći prioritet životnoj sredini – od trenutka kada počne planiranje proizvoda do konačnog odlaganja proizvoda u otpad. Naš proces ekološkog projektovanja, usvojen 2004. godine, detaljno analizira potencijalni uticaj proizvoda na životnu sredinu. Dajemo sve od sebe da napravimo proizvode koji će biti podjednako ekološki i funkcionalni – od očuvanja resursa i stvaranja novih, inovativnih proizvoda do obezbeđivanja da se oni mogu jednostavno reciklirati na kraju životnog veka. To je razlog zašto su naši proizvodi širom sveta poznati kao ekološki.

Ključni pokazatelji razvoja ekološki prihvatljivih proizvoda

U 2019. godini, stopa razvoja ekološki prihvatljivih proizvoda iznosi 97%
Počev od 2019. godine, broj globalnih modela ekološke sertifikacije iznosi više od 900.
Ekološka procena glavnih proizvoda

Kompanija Samsung Electronics koristi svoj sistem procene i sprovodi ekološku procenu svojih proizvoda počevši od faze razvoja proizvoda. Kako bismo pridobili poverenje javnosti kada je reč o našem sistemu procene, usvojili smo kriterijume sertifikacije Eco-Label, sertifikata koju Ministarstvo životne sredine Južne Koreje dodeljuje za ekološki prihvatljive proizvode, standarde sertifikacije EPEAT (alat za procenu ekoloških svojstava elektronskih proizvoda), kao i standarde sertifikacije Američkog udruženja proizvođača kućnih aparata (AHAM).

Uticaj proizvoda na životnu sredinu – procena životnog ciklusa

Da bismo procenili potencijalni uticaj naših proizvoda na životnu sredinu tokom celog njihovog životnog ciklusa koji obuhvata proizvodnju, upotrebu i odlaganje proizvoda u otpad, kompanija Samsung Electronics vrši procenu životnog ciklusa (Life Cycle Assessment, LCA) i odražava rezultate u razvoju proizvoda. Tokom 2019. godine obavljena je procena životnog ciklusa monitora veličine 24 inča, a rezultati su stekli kredibilitet dobijanjem sertifikata UL Environmental Product Declaration (EPD) u SAD. Kompanija Samsung Electronics je analizirala uticaj monitora na globalno zagrevanje tokom svake faze njegovog životnog ciklusa (pretproizvodnja, proizvodnja, distribucija, upotreba i odlaganje proizvoda) u 12 područja uticaja na životnu sredinu¹⁾.
Rezultati su pokazali da 76% uticaja na životnu sredinu proizilazi iz faze „upotrebe”. Razlog tome je činjenica da proizvodnja električne energije potrošene prilikom „upotrebe” monitora prouzrokuje značajnu količinu gasova staklene bašte. Ubuduće ćemo ove rezultate odražavati u fazi razvoja kako bismo pokušali da smanjimo potrošnju energije tokom rada i u stanju mirovanja.

Slika rezultata procene uticaja na globalno zagrevanje monitora veličine 24 inča (S24E650PL) 21,7%: Pretproizvodnja 0,3%: Proizvodnja 0,7%: Distribucija 75,6%: Upotreba 1,7%: Odlaganje
Rezultati procene uticaja na globalno zagrevanje monitora veličine 24 inča (S24E650PL) 21,7%: Pretproizvodnja 0,3%: Proizvodnja 0,7%: Distribucija 75,6%: Upotreba 1,7%: Odlaganje

Vrši se stroga kontrola i upravljanje supstancama koje potencijalno utiču na životnu sredinu
kako bi svi naši proizvodi bili bezbedni za upotrebu

U skladu sa principom „Nema kompromisa za ekološka pitanja”, Samsung Electronics detaljno kontroliše upotrebu supstanci koje potencijalno utiču na životnu sredinu. U skladu sa strožim međunarodnim ekološkim propisima, ustanovili smo „Standarde za kontrolu supstanci koje se koriste u proizvodima” i obavljamo detaljne preliminarne preglede i upravljanje kroz praćenje svih komponenti i sirovina koje se koriste. Samoinicijativno smo formulisali planove za smanjenje upotrebe ne samo supstanci kojima je nametnuto ograničenje, već i supstanci koje potencijalno utiču na životnu sredinu kao što su polivinil hlorid (PVC), bromovani usporivači plamena (BFR), berilijum i antimon. Istovremeno, neprekidno smanjujemo upotrebu materijala koji potencijalno utiču na životnu sredinu u proizvodima.
Samsung Electronics proaktivno upravlja supstancama koje potencijalno utiču na životnu sredinu od 2004. godine, dve godine pre usvajanja Direktive za ograničenje upotrebe opasnih supstanci Evropske unije (RoHS). Podsticaj za osnivanje strogog sistema upravljanja pre nego što je Evropska unija izdala Direktivu bila je filozofija upravljanja kompanije Samsung Electronics koja ističe značaj životne sredine. Počevši od 2005. godine, izgradili smo laboratoriju za analizu supstanci koje potencijalno utiču na životnu sredinu i isparljivih organskih jedinjenja i uspostavili smo samostalni sistem za nadzor. Uz to, naša laboratorija za analizu uticaja na životnu sredinu sertifikovana je prema Južnokorejskoj šemi za akreditaciju laboratorija (KOLAS), dodajući pouzdanost našoj analizi podataka i eksperimentalnim mogućnostima u 2019.

Fotografija procesa upravljanja supstancama koje potencijalno utiču na životnu sredinu
Fotografija procesa upravljanja supstancama koje potencijalno utiču na životnu sredinu
Slika klasifikacije supstanci u pogledu proizvodnje proizvoda Supstance kojima je nametnuto ograničenje: Supstancama se upravlja propisima ili konvencijama i dobrovoljnim postupnim ukidanjem zbog potencijalno negativnih efekata na životnu sredinu ili zdravlje Potencijalno rizične supstance: Supstance koje zahtevaju kontinuiranu kontrolu i za koje se očekuje da će u budućnosti biti regulisane.
Klasifikacija supstanci u pogledu proizvodnje proizvoda Supstance kojima je nametnuto ograničenje: Supstancama se upravlja propisima ili konvencijama i dobrovoljnim postupnim ukidanjem zbog potencijalno negativnih efekata na životnu sredinu ili zdravlje Potencijalno rizične supstance: Supstance koje zahtevaju kontinuiranu kontrolu i za koje se očekuje da će u budućnosti biti regulisane.
Istorija upravljanja supstancama koje potencijalno utiču na životnu sredinu kompanije Samsung Electronics
Ova slika prikazuje proces upravljanja opasnim supstancama kompanije Samsung Electronics. 2019. godina: - Zabranjena upotreba dodatnih osam vrsta ftalata (DINP, DIDP, DnOP, DnHP, DMEP, DIPP, nPIPP, DnPP)     - Zabranjena upotreba sterilizatora/sredstava protiv korozije za proizvode sa klima-uređajima i filterima za prečišćavanje vazduha (PHMG, PGH, PHMB, CMIT, MIT) 2018. godina: Zabranjena upotreba četiri vrste ftalata (DEHP, BBP, DBP, DIBP) u svim komponentama 2016. godina: Zabranjena upotreba četiri vrste ftalata (DEHP, BBP, DBP, DIBP) u svim novim komponentama 2015. godina: Zabranjena upotreba heksabromociklododekana (HBCD) i nonilfenola 2013. godina: Plasirani proizvodi bez ftalata i antimona (neke komponente laptopa, televizora, monitora i kućnih bioskopa) 2012. godina: - Plasirani proizvodi bez PVC-a (neke komponente laptopa, televizora, monitora i kućnih bioskopa)     - Zabranjena upotreba hlorovanih usporivača plamena kod mobilnih telefona i MP3 plejera 2011. godina: Plasirani mobilni telefoni koji u sebi uopšte ne sadrže jedinjenja berilijuma 2010. godina: - Zabranjena upotreba kobalt-hlorida     - Na tržište plasirani novorazvijeni mobilni telefoni, kamere i MP3 plejeri bez imalo bromovanih usporivača plamena i PVC-a 2008. godina: - Zabranjena upotreba perfluorooktansulfonske kiseline (PFOS) i jedinjenja antimona     - Plasirani mobilni telefoni bez imalo bromovanih usporivača plamena i PVC-a (određeni modeli) 2006. godina: - Ustanovljeni planovi za smanjenje upotrebe bromovanih usporivača plamena i PVC-a 2005. godina: - Zabranjena upotreba polibromovanih usporivača plamena (PBB) i polibromovanih difenil-etara (PBDE) u proizvodima, kao i bromovanih usporivača plamena u materijalima za ambalažu     - Razvijeno tehničko stablo za smanjenje upotrebe bromovanih usporivača plamena (BFR) (poboljšanje lanca nabavke) 2004. godina: Potpuno uklonjeni kadmijum (Cd), olovo (Pb), živa (Hg) i šestovalentni hrom (Cr6+) 2003. godina: Uvedeni standardi za kontrolu supstanci u sastavu proizvoda
2019. godina: - Zabranjena upotreba dodatnih osam vrsta ftalata (DINP, DIDP, DnOP, DnHP, DMEP, DIPP, nPIPP, DnPP) - Zabranjena upotreba sterilizatora/sredstava protiv korozije za proizvode sa klima-uređajima i filterima za prečišćavanje vazduha (PHMG, PGH, PHMB, CMIT, MIT) 2018. godina: Zabranjena upotreba četiri vrste ftalata (DEHP, BBP, DBP, DIBP) u svim komponentama 2016. godina: Zabranjena upotreba četiri vrste ftalata (DEHP, BBP, DBP, DIBP) u svim novim komponentama 2015. godina: Zabranjena upotreba heksabromociklododekana (HBCD) i nonilfenola 2013. godina: Plasirani proizvodi bez ftalata i antimona (neke komponente laptopa, televizora, monitora i kućnih bioskopa) 2012. godina: - Plasirani proizvodi bez PVC-a (neke komponente laptopa, televizora, monitora i kućnih bioskopa) - Zabranjena upotreba hlorovanih usporivača plamena kod mobilnih telefona i MP3 plejera 2011. godina: Plasirani mobilni telefoni koji u sebi uopšte ne sadrže jedinjenja berilijuma 2010. godina: - Zabranjena upotreba kobalt-hlorida - Na tržište plasirani novorazvijeni mobilni telefoni, kamere i MP3 plejeri bez imalo bromovanih usporivača plamena i PVC-a 2008. godina: - Zabranjena upotreba perfluorooktansulfonske kiseline (PFOS) i jedinjenja antimona - Plasirani mobilni telefoni bez imalo bromovanih usporivača plamena i PVC-a (određeni modeli) 2006. godina: - Ustanovljeni planovi za smanjenje upotrebe bromovanih usporivača plamena i PVC-a 2005. godina: - Zabranjena upotreba polibromovanih usporivača plamena (PBB) i polibromovanih difenil-etara (PBDE) u proizvodima, kao i bromovanih usporivača plamena u materijalima za ambalažu - Razvijeno tehničko stablo za smanjenje upotrebe bromovanih usporivača plamena (BFR) (poboljšanje lanca nabavke) 2004. godina: Potpuno uklonjeni kadmijum (Cd), olovo (Pb), živa (Hg) i šestovalentni hrom (Cr6+) 2003. godina: Uvedeni standardi za kontrolu supstanci u sastavu proizvoda
 • Standardi za kontrolu supstanci u sastavu proizvoda 475.3 KB PREUZMI
 • Deklaracija REACH SVHC 185.2 KB PREUZMI

Primenjujemo „Eko-partner” sistem sertifikacije za detaljno upravljanje lancem snabdevanja

Kompanija Samsung Electronics vrši „Eko-partner” procenu za sve dobavljače proizvoda i delova kako bi se pažljivo ispitali ne samo proizvodi, već i delovi.
Sertifikat izdajemo na osnovu procenjene usaglašenosti dobavljača sa našim standardima za kontrolu supstanci u sastavu proizvoda i sistemom za ekološko upravljanje. Dobavljači dostavljaju izveštaj o ekološkim svojstvima proizvoda koji sadrži informacije o opasnim supstancama, zajedno sa podacima kompanije koja ih snabdeva sirovinama. Kompanija Samsung Electronics zatim vrši temeljnu procenu posetom proizvodnim mestima dobavljača kako bi verifikovala dostavljene dokumente. Da bi zadržali sertifikat Eko-partnera, dobavljači svake dve godine moraju da prođu kroz proces revizije, a oni koji ne prođu reviziju isključuju se iz lanca snabdevanja. Na taj način nastojimo da uključimo naše dobavljače u naše inicijative za ekološko upravljanje. Umesto jednokratne procene, pružamo kontinuirano upravljanje i procenu kako bismo osigurali održivo upravljanje lancem snabdevanja.

Fotografija procesa sertifikacije eko-partnera

Samsung Electronics nastavlja da istražuje načine na koje se može uštedeti energija

Kompanija Samsung Electronics se neprekidno trudi da proizvodi energetski efikasne proizvode koji koriste manje energije za bolji učinak. Ako proizvod može da obezbedi još bolji učinak, a da troši manje energije, onda korisnici mogu da uštede na troškovima za struju. Manje energije se koristi da se proizvede napajanje, što dovodi do niže stope emisija gasova staklene bašte. Primenom inovativne, visokoefikasne tehnologije na naše proizvode tokom 2019. godine, količina utrošene energije tokom upotrebe naših proizvoda smanjila se prosečno za 42% u poređenju sa podacima iz 2008. godine. To znači da smo uspeli da napravimo proizvod sa boljim učinkom koristeći duplo manju količinu energije. Ali, naš posao se ne završava ovde – nastavljamo da istražujemo i razvijamo revolucionarne tehnologije koje će još više smanjiti potrošnju energije.

Fotografija energetski efikasnog proizvoda

Ekološki prihvatljivi napori kompanije Samsung Electronics dobijaju priznanja širom sveta

Proizvodi kompanije Samsung Electronics dobijaju priznanja zbog svojih ekoloških svojstava u mnogim zemljama, uključujući i SAD, Evropu, Kinu i Brazil, gde su dobili ekološke sertifikate kao što su eko-oznake i oznake za emisiju ugljen-dioksida. To ne bi bilo moguće bez naših napora da izučavamo i razvijamo proizvode koji na prvo mesto stavljaju životnu sredinu, uz primenu napredne tehnologije. Ali, naš posao nije završen − Samsung Electronics će nastaviti da teži ka ostvarenju vizije „PlanetFirst”, postavljajući planetu Zemlju i životnu sredinu kao glavne prioritete. Daćemo sve od sebe da doprinesemo da život postane praktičniji i ekološki održiv.

Ovo je globalna eko-oznaka i deklaracija o ekološkim svojstvima proizvoda kompanije Samsung Electronics. Globalna eko-oznaka ima eko-oznake Južne Koreje, Kine, Švedske, Severne Evrope, Rusije, SAD i Brazila. Deklaracija o ekološkim svojstvima proizvoda obuhvata britanski Carbon Trust, korejski Water Footprint i američki UL EPD.
Ovo je globalna eko-oznaka i deklaracija o ekološkim svojstvima proizvoda kompanije Samsung Electronics. Globalna eko-oznaka ima eko-oznake Južne Koreje, Kine, Švedske, Severne Evrope, Rusije, SAD i Brazila. Deklaracija o ekološkim svojstvima proizvoda obuhvata britanski Carbon Trust, korejski Water Footprint i američki UL EPD.

Čuvajte, koristite duže i ponovo upotrebite

Pozadinska slika strane Efikasnost resursa