Ekološki savesni proizvodi

Naši ekološki proizvodi doprinose zdravlju planete

Ključna vizuelna slika na stranici Ekološki savesni proizvodi

Samsung Еlectronics daje najveći prioritet životnoj sredini – od trenutka kada počne planiranje proizvoda do konačnog odlaganja proizvoda na otpad. Naš Eco-design Process, koji je usvojen 2004. godine, detaljno analizira potencijalni uticaj proizvoda na životnu sredinu. Dajemo sve od sebe da napravimo proizvode koji će biti podjednako ekološki i funkcionalni – od očuvanja resursa i stvaranja novih, inovativnih proizvoda do obezbeđivanja da se oni mogu jednostavno reciklirati na kraju životnog veka. To je razlog zašto su naši proizvodi širom sveta poznati kao ekološki.

Video isečak koji prikazuje ekološke proizvode kompanije Samsung Еlectronics

2020 KPI: Razvijanje ekološki savesnih proizvoda

Razvoj ekološki savesnih proizvoda

Ovaj infografik sadrži 2020 KPI: Ekološko upravljanje. Cilj je da stopa razvoja ekoloških procenata iznosi iznad 90%.

Poboljšanje energetske efikasnosti proizvoda

Ovaj infografik sadrži 2020 KPI: Ekološko upravljanje. Cilj je da stopa uštede energije iznosi 65%.

Galaxy Note 8 i QLED televizori - Razvijeni uz pomoć eko-dizajna

Inovacije koje sadrži Galaxy Note8 su dovele do redefinisanja efektivnosti mobilnih telefona. Te inovacije nisu bile izuzetak ni po pitanju ekološke efektivnosti. Nismo se zadovoljavali samo time da ispunimo ekološke standarde svake države već smo sveobuhvatno ispitali potencijalni uticaj na životnu sredinu uređaja primenom procesa za ekološki dizajn, tako da Galaxy Note 8 ima veću ekološku efektivnost. Samsung QLED televizori imaju Quantum Dot ekran, koji je izrađen bez upotrebe kadmijuma, i oni prevazilaze ograničenja tradicionalnih Quantum dot tehnologija kod kojih je upotreba kadmijuma bila neophodna za postizanje efikasnosti. Zato i ne iznenađuju priznanja kojima su ova dva uređaja nagrađena: Galaxy Note 8 zlatnim priznanjem od strane čuvenog američkog alata za procenu ekoloških svojstava elektronskih proizvoda (EPEAT), a QLED televizor za dizajn i inovacije na sajmu CES u januaru 2017. godine.

Galaxy S8: Razvijen uz pomoć Eco-design Process

Najmodernije funkcije uređaja Galaxy S8 kompanije Samsung bile su izvanredno prihvaćene, a te inovacije nisu bile izuzetak po pitanju ekoloških svojstava. Tokom razvoja uređaja Galaxy S8, nismo se zadovoljavali samo time da zadovoljimo ekološke standarde svake države već smo sveobuhvatno ispitali potencijalni uticaj na životnu sredinu uređaja primenom procesa za ekološki dizajn. Stoga su uređaji Galaxy S8 i S8+ dobitnici najvećeg zlatnog priznanja od strane čuvenog američkog alata za procenu ekoloških svojstava elektronskih proizvoda (EPEAT).

Ovo se tiče ekološkog pametnog telefona, Galaxy S8. U sredini se nalazi slika prednje i zadnje strane uređaja Galaxy S8. Pored slike su prikazani detalji o ekološkoj tehnologiji. U nastavku se nalaze detalji. Kao prvo, upotrebljena je reciklirana plastika – 20% kod kućišta punjača (PC) i 30% kod unutrašnjeg ležišta (PS+PET). Kao drugo, 50% ambalaže uređaja (po pitanju težine) sačinjeno je od recikliranog papira. Kao treće, ulje na biljnoj bazi kao što je mastilo napravljeno od ulja soje bez rastvarača koristi se za štampanje. Kao četvrto, smanjena je upotreba supstanci koje bi mogle da ispolje uticaj na životnu sredinu kao što su PVC, antimon, usporivači plamena na bazi broma i hroma. Kao peto, energetska efikasnost punjača je poboljšana: brzi punjač (5 V / 2 A, 9 V / 1,67 A) sa energijom u režimu pripravnosti od 0,02. Efikasnost punjača iznosi 86%. Za bateriju kapaciteta 3500 mAh tehnologije ultra power-saving mode i adaptive fast charging primenjuju se za upotrebu sa niskom potrošnjom energije. Na kraju, uređaj Galaxy S8 je uspešno dobio ekološke sertifikate kao što su sertifikati Carbon Trust iz UK, Vitality Leaf iz Rusije, Sele Colibri iz Brazila, UL i EPEAT iz SAD i FSC.
Ovo se tiče ekološkog pametnog telefona, Galaxy S8. U sredini se nalazi slika prednje i zadnje strane uređaja Galaxy S8. Pored slike su prikazani detalji o ekološkoj tehnologiji. U nastavku se nalaze detalji. Kao prvo, upotrebljena je reciklirana plastika – 20% kod kućišta punjača (PC) i 30% kod unutrašnjeg ležišta (PS+PET). Kao drugo, 50% ambalaže uređaja (po pitanju težine) sačinjeno je od recikliranog papira. Kao treće, ulje na biljnoj bazi kao što je mastilo napravljeno od ulja soje bez rastvarača koristi se za štampanje. Kao četvrto, smanjena je upotreba supstanci koje bi mogle da ispolje uticaj na životnu sredinu kao što su PVC, antimon, usporivači plamena na bazi broma i hroma. Kao peto, energetska efikasnost punjača je poboljšana: brzi punjač (5 V / 2 A, 9 V / 1,67 A) sa energijom u režimu pripravnosti od 0,02. Efikasnost punjača iznosi 86%. Za bateriju kapaciteta 3500 mAh tehnologije ultra power-saving mode i adaptive fast charging primenjuju se za upotrebu sa niskom potrošnjom energije. Na kraju, uređaj Galaxy S8 je uspešno dobio ekološke sertifikate kao što su sertifikati Carbon Trust iz UK, Vitality Leaf iz Rusije, Sele Colibri iz Brazila, UL i EPEAT iz SAD i FSC.
Ekološka procena glavnih proizvoda

Samsung Electronics sprovodi ekološke procene glavnih proizvoda, uz primenu strogih, međunarodno odobrenih standarda sertifikacije. Usvajamo kriterijume procene od sertifikacije sa ekološkom oznakom korejske vlade, američkog sredstva za ekološku procenu elektronskih proizvoda (EPEAT) i standarda sertifikacije za održivost američkog Udruženja proizvođača kućnih aparata (AHAM).
U sklopu naše posvećenosti prelaska na ekološku proizvodnju, takođe smo razvili indikator koji će pokazati stopu našeg razvoja ekoloških proizvoda i objavljujemo statistiku. Samsung Electronics će nastaviti da radi tako da više od 90% naših novih razvijenih proizvoda bude ekološko do 2020. godine.

Supstance koje potencijalno utiču na životnu sredinu u svim proizvodima su pod strogom kontrolom
da bi njihova upotreba bila bezbedna

U skladu sa principom „nema kompromisa za ekološka pitanja” Samsung Electronics detaljno kontroliše upotrebu supstanci koje potencijalno utiču na životnu sredinu. U skladu sa strožim međunarodnim ekološkim propisima, ustanovili smo „Standarde za kontrolu supstanci koje se koriste u proizvodima” i obavljamo detaljne preliminarne preglede i upravljanje kroz praćenje svih komponenti i sirovina koje se koriste. Samoinicijativno smo formulisali planove za smanjenje upotrebe ne samo supstanci kojima je nametnuto ograničenje, već i supstanci koje potencijalno utiču na životnu sredinu kao što su polivinil hlorid (PVC), usporivači plamena na bazi broma (BFRs), berilijum i antimon. Istovremeno, neprekidno smanjujemo upotrebu materijala koji potencijalno utiču na životnu sredinu u proizvodima.
Samsung Electronics proaktivno upravlja supstancama koje potencijalno utiču na životnu sredinu od 2004. godine, dve godine pre usvajanja Direktive za ograničenje upotrebe opasnih supstanci Evropske unije (RoHS). Podsticaj za osnivanje strogog sistema upravljanja pre nego što je Evropska unija izdala Direktivu bila je filozofija upravljanja kompanije Samsung Electronics koja ističe značaj životne sredine. Počevši od 2005. godine, izgradili smo laboratoriju za analizu supstanci koje potencijalno utiču na životnu sredinu i isparljivih organskih jedinjenja i uspostavili smo samostalni sistem za nadzor. Štaviše, dobili smo sertifikat ovlašćene laboratorije za testiranje od strane Federalnog instituta za istraživanje i testiranje materijala (BAM) iz Nemačke, čime smo dobili priznanje za kredibilitet i stručnost u analizi hemijskih supstanci.
Samsung Electronics smatra da životna sredina ima izuzetan značaj za budućnost i usvojili smo sopstvene standarde koji su stroži od međunarodnih zahteva po pitanju provere opasnih supstanci i upravljanja njima. Naši Standardi za upravljanje opasnim supstancama kategorizuju se u 4 klase i, u skladu sa tim, ispitujemo i poboljšavamo svoje proizvode kako bismo omogućili da oni postanu bezbedniji i ekološki savesniji.

Fotografija koja prikazuje upravljanje supstancama koje potencijalno utiču na životnu sredinu korišćenjem XRF
Istorija upravljanja supstancama koje potencijalno utiču na životnu sredinu kompanije Samsung Electronics
Plan je da se u
2018
· godini ograniči upotreba 4 vrste ftalata (DEHP, BBP, DBP, DIBP) u svim komponentama
Tokom 2016 · godine ograničena je upotreba 4 vrste ftalata (DEHP, BBP, DBP, DIBP) u novim komponentama
Tokom 2015 · godine zabranjena je upotreba heksabromociklododekana (HBCD) i nonilfenola
Tokom 2013 · godine plasirani su proizvodi izrađeni bez upotrebe ftalata i antimona (neke komponente laptop računara, televizori, monitori i proizvodi kućnog bioskopa)
Tokom 2012 · godine plasirani su proizvodi bez PVC (neke komponente laptop računara, televizori, monitori i proizvodi kućnog bioskopa)
· Zabranjena je upotreba usporivača plamena na bazi hlora kod mobilnih telefona i MP3 plejera
Tokom 2011 · godine plasirani su mobilni telefoni koji u sebi uopšte ne sadrže jedinjenja berilijuma
Tokom 2010 · godine zabranjena je upotreba kobalt-hlorida
· Plasirani su na tržište novorazvijeni mobilni telefoni, kamere i MP3 plejeri bez imalo sadržaja BFRs i PVC
Tokom 2008 · godine zabranjena je upotreba perfluorooktansulfonske kiseline (PFOS) i jedinjenja antimona
· Plasirani su mobilni telefoni bez imalo sadržaja BFRs i PVC (određeni modeli)
Tokom 2006 · godine ustanovljeni su planovi za smanjenje upotrebe BFRs i PVC
Tokom 2005 · godine zabranjena je upotreba PBB i PBDE u proizvodima i BFRs u materijalima za ambalažu
· Razvijeno je tehničko stablo za smanjenje upotrebe BFRs (poboljšanje lanca nabavke)
Tokom 2004 · godine u potpunosti su izbačeni kadmijum (Cd), olovo (Pb), živa (Hg) i šestovalentni hrom (Cr6+)
Tokom 2003 · godine uvedeni su standardi za kontrolu supstanci u sastavu proizvoda
  • Standardi za kontrolu supstanci u sastavu proizvoda 1.26 MB PREUZMI
  • DeklaracijaREACH SVHC 163 KB PREUZMI

Samsung Electronics smatra da supstance koje potencijalno utiču na životnu sredinu takođe treba da se strogo kontrolišu u lancu nabavke. Ako dobavljači koriste supstance koje potencijalno utiču na životnu sredinu u sklopu sirovina, komponenti i proizvoda koje obezbeđuju i ako ne uspeju da ih pravilno obrade, naši finalni proizvodi neće biti ekološki. Stoga, da bismo sprečili dobavljače da koriste supstance koje potencijalno utiču na životnu sredinu i da bismo omogućili strogo upravljanje supstancama, primenili smo sistem sertifikacije Eco-Partner.

Samsung Electronics nastavlja da istražuje načine na koje se može uštedeti energija

Kompanija Samsung Electronics se neprekidno trudi da proizvodi energetski efikasne proizvode koji koriste manje energije za bolji učinak. Ako proizvod može da obezbedi još bolji učinak, a da troši manje energije, tako da korisnici mogu da uštede na troškovima za struju. Manje energije se koristi da se proizvede napajanje, što dovodi do niže stope emisija gasova staklene bašte. Primenom inovativne, visoko efikasne tehnologije, količina utrošene energije tokom upotrebe naših proizvoda smanjila se prosečno za 36% u poređenju sa 2008. godinom.이전보다 더 높은 성능의 제품을 이전보다 절반의 To znači da smo uspeli da napravimo proizvod sa boljim učinkom koristeći duplo manju količinu energije. Ali naš posao se ne završava ovde – nastavljamo da istražujemo i razvijamo revolucionarne tehnologije koje će još više smanjiti potrošnju energije.

Proizvodi kompanije Samsung Electronics sa ekološki savesnom tehnologijom
Slika proizvoda: LED televizor

LED TV (UE65MU9000)

· Klasa energetske efikasnosti EU A+ (A++ to E)
· Režim uštede energije
· Dizajn bez šrafova
(Povećana produktivnost, povećana reciklaža)
· Upotreba 21% šećerne trske u proizvodnji torbi kao deo dodatne opreme

Slika proizvoda: Galaxy Note8

Mobilni telefon (Galaxy Note8)


· Upotreba visokoefikasnih punjača (20% reciklirane plastike, 86% efikasnosti prilikom punjenja, 0,02 W u režimu mirovanja)
· Režim super uštede energije
· Upotreba biorazgradivih materijala
(Utičnica za uvo_biorazgradivi najlon, ambalaža_šećerna trska i sporedni proizvodi od bambusa)

Slika proizvoda: Frižider (DRF427500AP)

Frižider (DRF427500AP)

· Sertifikat ENERGY STAR®
· Trostruko hlađenje metala
· Fleksibilna kontrola temperature (Frižider ↔ Zamrzivač)
· Rashladna sredstva bez HFC (R600a)
- Prvi ugrađeni frižider sa rashladnim sredstvom bez HFC u SAD.

Memorija 20 nm 8 GB HBM2 DRAM druga generacija Aquabolt slika proizvoda

Memorija (20 nm 8 GB HBM2 DRAM druga generacija Aquabolt)

· Energetska efikasnost povećana 2,7 puta. (protok 2,4 Gb/s)
- Poređenje: 8Gb GDDR5 grafički DRAM, 8Gb/s
· Prva u svetu HBM2 DRAM memorija od 8 GB, protok 2,4 Gb/s
· Poseduje inženjersku tehnologiju koja optimizuje tehnologije prenosa signala i kontrole toplote
· Brži prenos podataka za 1,5 puta u poređenju sa prvom generacijom HBM2
· Po prvi put brzina obrade podataka od 1,2 TB/s, opremljena sa četiri modula od 8 GB

Fotografija koja prikazuje mašinu za pranje Quick Drive

Mašina za veš (Quick Drive)

· Klasa energetske efikasnosti EU A+ (A++ to E)
· Skraćuje dužinu pranja za 51% kombinovanjem rotacionog diska mašina za veš sa gornjim punjenjem i mašina sa prednjim punjenjem
· Funkcija programiranja optimalnog ciklusa dodatno pomaže pri doziranju deterdženta i omekšivača u zavisnosti od toga koliko je veš zaprljan

Slika proizvoda: Mašina za sušenje veša

Mašina za sušenje veša (DV90M53A0Q*)

· Smanjena količina energije koja je neophodna za generisanje toplote primenom toplotne pumpe
· 99,9% sterilisan vlažan i suv veš
· Zgodan indikator nivoa vode

Ekološki savesni napori kompanije Samsung Electronics dobijaju priznanja širom sveta

Proizvodi kompanije Samsung Electronics dobijaju priznanja zbog svojih ekoloških svojstava u mnogim zemljama uključujući SAD, Evropu, Kinu i Brazil, gde su dobili ekološke sertifikate kao što su ekološke oznake i oznake za emisije ugljenika. To je omogućeno našim naporima da izučavamo i razvijamo proizvode koji na prvo mesto stavljaju životnu sredinu, uz primenu napredne tehnologije. Ali naš posao nije završen -- Samsung Electronics će nastaviti da teži ka ostvarenju vizije „PlanetFirst”, postavljajući planetu Zemlju i životnu sredinu kao glavne prioritete. Daćemo sve od sebe da doprinesemo da život postane praktičniji, a istovremeno i ekološki održiv.

Ovo je slika glavnih globalnih ekoloških oznaka i sertifikacije emisije ugljenika koje poseduje Samsung Electronics. Kompanija Samsung Electronics postigla je uspehe u Južnoj Koreji, Kini i Tajvanu u Aziji, Švedskoj, Rusiji i severnoevropskim zemljama u Evropi, Sjedinjenim Državama, UL, CSA u Severnoj Americi, Brazilu u Centralnoj i Južnoj Americi. Sertifikacije emisija ugljenika izdaje organizacija Carbon Footprint Labelling u Južnoj Koreji i Carbon Trust u UK. Organizacija Carbon Footprint Labelling u Južnoj Koreji bavi se emisijom ugljenika, proizvodima sa niskom emisijom ugljenika i proizvodima koji ne emituju ugljenik.
Ovo je slika glavnih globalnih ekoloških oznaka i sertifikacije emisije ugljenika koje poseduje Samsung Electronics. Kompanija Samsung Electronics postigla je uspehe u Južnoj Koreji, Kini i Tajvanu u Aziji, Švedskoj, Rusiji i severnoevropskim zemljama u Evropi, Sjedinjenim Državama, UL, CSA u Severnoj Americi, Brazilu u Centralnoj i Južnoj Americi. Sertifikacije emisija ugljenika izdaje organizacija Carbon Footprint Labelling u Južnoj Koreji i Carbon Trust u UK. Organizacija Carbon Footprint Labelling u Južnoj Koreji bavi se emisijom ugljenika, proizvodima sa niskom emisijom ugljenika i proizvodima koji ne emituju ugljenik.

Očuvajte, koristite duže i ponovo koristite

Pozadinska slika na stranici Efikasnost resursa