Ekološke politike i povezani materijali kompanije Samsung Еlectronics priloženi su u nastavku.

Pravila i smernice
  • Politika o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti 156.0 KB PREUZMI
  • Standardi za kontrolu supstanci u sastavu proizvoda 1.1 MB PREUZMI
  • Deklaracija o usklađenosti sa REACH SVHCs (Evropski propisi za hemikalije) 149.0 KB PREUZMI
  • Sistem sakupljanja otpadnih proizvoda po regionima 94.0 KB PREUZMI
  • Correct Disposal of WEEE 362.0 KB PREUZMI
  • Zahtevi za partnere u oblasti usluga reciklaže 180.0 KB PREUZMI
Pogledajte više Zatvori
Status sertifikacije proizvoda
Informacije o ekološkom dizajnu proizvoda
  • Rezultati procene životnog ciklusa proizvoda 38 KB PREUZMI
  • Sastav proizvoda 302.3 KB PREUZMI
Status sertifikacije radnih lokacija