Sve od početka industrijske revolucije, ekonomski razvoj je pratilo nesavesno iskopavanje i eksploatacija prirodnih resursa. Stručnjaci stalno upozoravaju na ekološke probleme koje izazivaju ovakva iskopavanja i buduća trošenja resursa. Kompanija Samsung Electronics je svesna ovih upozorenja i primenjuje širok opseg mera kao odgovor na njih. U procesu razvoja proizvoda i proizvodnje, efikasno koristimo resurse kroz inovaciju tehnologija i pronalazimo načine da se proizvodi, koji neumitno postaju otpad i koji su na kraju svog životnog veka, koriste ponovo. I dalje ćemo ulagati velike napore u proizvodnju boljih proizvoda uz korišćenje manje resursa, kao i u pretvaranje elektronskog otpada u resurse koji se mogu ponovo koristiti.


Efikasnost resursa KPI

Prikaz napretka obnovljivih proizvoda i ciljeva na globalnom nivou. Kumulativni povraćaj od 2009. Cilj za 2030. godinu je 7,5 miliona tona, na globalnom nivou.

Kumulativni povraćaj globalnog elektronskog otpada

Nacrt ciljeva upotrebe reciklirane plastike i kumulativni povraćaj od 2009. Cilj za 2030. godinu je 500.000 tona.

Upotreba reciklirane plastike

Nacrt povećane upotrebe papirne ambalaže iz odgovornih i održivih izvora, a cilj za 2020. godinu je 100%. Upotreba papirne ambalaže iz odgovornih i održivih izvora se odnosi na međunarodni sertifikat o održivom gazdovanju šumama u vezi papira i recikliranog papira.

Upotreba papirne ambalaže iz odgovornih i održivih izvora

Prikaz napretka obnovljivih proizvoda i ciljeva na globalnom nivou. Kumulativni povraćaj od 2009. Cilj za 2030. godinu je 7,5 miliona tona, na globalnom nivou.

Stopa reciklaže proizvodnog otpada na radnim lokacijama kompanije Samsung..

Nacrt ciljeva intenziteta korišćenja reciklirane vode po jedinici KRW. Kumulativni cilj za 2020. godinu je 50 tona/100 miliona KRW.

Intenzitet korišćenja vode

Naš cilj je cirkularna ekonomija u kojoj se resursi neprekidno iznova koriste

Kako bi efikasnije koristila resurse i zaštitila životnu sredinu koja je u opasnosti, kompanija Samsung Еlectronics ulaže velike napore u uspostavljanje cirkularne ekonomije. Mi prevazilazimo standardne okvire jednokratne potrošnje resursa, i težimo da koristimo resurse iznova kroz povraćaj i reciklažu otpada i otpadnog materijala. Razvili smo proizvodne metode kojima se smanjuje upotreba resursa tako što smo smanjili vrste materijala koje se koriste i izmenili smo proces sklapanja. Sakupljamo proizvode koji su na kraju svog životnog veka i tako obnavljamo dragocene materijale. Kroz ovaj sistem cirkularne ekonomije, kompanija Samsung značajno smanjuje potrebu za crpljenjem dodatnih prirodnih resursa, smanjuje emisije gasova staklene bašte i prisustvo zagađujućih materija koje se oslobađaju spaljivanjem otpada, i sprečava zagađenje tla i podzemnih voda koji su posledica deponija.

Najbolji način da se očuvaju resursi jeste proizvodnja kvalitetnih, dugotrajnih proizvoda. Pre nego što proizvod plasira na tržište, kompanija Samsung obavlja strogo testiranje pouzdanosti sa ciljem poboljšanja trajnosti proizvoda. Takođe, obezbeđuje praktične popravke kroz svoje globalne servisne centre i pruža neprekidne nadogradnje softvera i produžava životni vek proizvoda, što sve skupa još više doprinosi cirkularnoj ekonomiji.

Struktura cirkularne ekonomije koju je usvojila kompanija Samsung Electronics
Struktura cirkularne ekonomije koju je usvojila kompanija Samsung Electronics

Udišemo novi život u proizvode koji su na kraju životnog veka

Reciklaža je važna u sistemu cirkularne ekonomije, a ono što je za nju od ključnog značaja je činjenica da se iskorišćeni proizvodi vraćaju. Cirkularna upotreba resursa moguća je jedino ako se proizvodi koji su na kraju životnog veka ne odbacuju već se koriste za dobijanje drugih resursa, njihovo razvrstavanje i ponovnu obradu. Drugim rečima, odgovorna prerada proizvoda koji su pri kraju svog životnog veka. Ovo je razlog zašto kompanija Samsung koristi Re+ program na globalnom nivou.
U sklopu Re+ programa, postavili smo korpe za sakupljanje otpada na nekoliko lokacija kojima često prolaze kupci. Elektronski otpad može besplatno da se odlaže u otpad, a sakupljeni proizvodi se ponovo koriste i recikliraju tako da se napravi novi proizvod koji onda može ponovo da se koristi. Tokom 2017. godine, postavili smo korpe za sakupljanje otpada u objektima Galaxy Studio u Čileu, Australiji i Švedskoj, i preradili smo elektronski otpad prikupljen sa ovih tržišta. Takođe smo kvalitetno proveli vreme sa posetiocima i predstavili im Re+ program ističući značaj reciklaže. U cilju povećanja efektivnosti reciklaže, kompanija Samsung od svih svojih poslovnih partnera zahteva da se pridržavaju najviših standarda u ovoj oblasti, i prati proces prerade i nivoe recikliranja u zemljama u kojima posluje. Rezultat svih ovih napora su 3,12 miliona tona proizvoda uspešno prerađenih od 2009. do 2017. godine.

Ovo je slika koja prikazuje Re+ program kompanije Samsung Electronics Re+ predstavlja najreprezentativniji program kompanije Samsung Electronics koji efikasno raspolaže resursima.

Kada se neki resurs jednom iskoristi, dobijamo ga natrag, recikliramo ga i koristimo ponovo.

Kompanija Samsung je otišla i korak dalje od linearne potrošnje i upravljanja resursima: mi sprovodimo različite aktivnosti kako bismo kreirali sistem za reciklažu na principu povratne sprege koji nam omogućava da koristimo, preradimo, recikliramo i ponovo koristimo resurse. Da bismo to uradili, analiziramo sastav proizvoda koje proizvodimo, analiziramo rizike iz različitih uglova uključujući upravljanje lancem snabdevanja, kao i ekološke, ekonomske i društvene uticaje kako bismo poboljšali stopu reciklaže resursa.

Ova slika prikazuje uobičajeni sastav mobilnih uređaja: 35,1% plastika, 20,2% aluminijum, 10,6% čelik, 10,0% bakar, 8,6% kobalt i 15,5% drugi materijali.

Jedan od reprezentativnih slučajeva kompanije Samsung i napora koje ona čini u oblasti reciklaže je njen Azijski centar za reciklažu. Većina metala i plastike koja izlazi iz centra za reciklažu se ponovo koristi za pravljenje elektronskih delova. Azijski centar za reciklažu se, od svog osnivanja 1998. godine, bavi reciklažom elektronskog otpada. Samo u 2017. godini, kroz ovaj centar je prošlo 357.000 frižidera, mašina za veš, klima i IT uređaja, i izdvojeno je 25,365 tona vrednih metala (čelik, bakar, aluminijum, itd.) i plastike koji su se nakon toga reciklirali. Plastika iz elektronskog otpada koja se izdvaja u Azijskom centru za reciklažu se onda šalje proizvođačima plastike koji je potom ponovno koriste za svoje potrebe. Koristeći zajednički razvijenu tehnologiju, Azijski centar za reciklažu je uspostavio sistem za reciklažu na principu povratne sprege koji omogućava upotrebu reciklirane plastike u proizvodnji proizvoda kompanije Samsung. Ovaj sistem za reciklažu je proizveo 1.500 tona plastike u 2017. godini, koja je potom iskorišćena u proizvodnji frižidera, klima i mašina za veš u kompaniji Samsung. A kada razmotrite recikliranu plastiku iz drugih kanala, otprilike 35.000 tona je iskorišćeno u proizvodnji kućnih aparata, televizora, monitora i punjača za mobilne uređaje. Bakar se izdvaja od glavnih komponenti (žica, kompresora, itd.), reciklira se, a onda se koristi u proizvodnji drugih elektronskih uređaja. Još jedan sličan primer je kobalt - to je jedan od glavnih resursa koji se koristi u proizvodnji baterija za mobilne uređaje. Da bi se kobalt reciklirao, mora se prvo izvaditi iz litijum-jonskih baterija, a onda se ponovo koristi kao sirovina u proizvodnji baterija. Pored toga, kompanija Samsung neprekidno čini ogromne napore da uspostavi sistem za reciklažu na principu povratne sprege kada su u pitanju vredni metali, a jedan takav primer je upotreba aluminijuma iz starih, odbačenih mobilnih uređaja u proizvodnji okvira nekih modela televizora u 2017. godini.

Ova slika prikazuje sistem za reciklažu plastičnog otpada u Azijskom centru za reciklažu.
  • Lista ustanova za povraćaj i reciklažu po zemljama 92 KB PREUZMI
  • Lista institucija za ambalažu i reciklažu baterija u Evropskim zemljama 166 KB PREUZMI

Pretvaramo proizvodni otpad u resurse

Količina proizvedenog otpada koja nastaje od razvoja proizvoda pa sve do proizvodnog procesa je ogromna. Kod složenih elektronskih uređaja sa brojnim komponentama, značajnu ulogu ima čak i bačena ambalaža svakog pojedinačnog dela. Kada se projekat završi, mnogi probni proizvodi koji su služili za usavršavanje određenog proizvoda završavaju na otpadu. Ako se svi ovi proizvodi spale ili zakopaju, životna sredina se zagađuje, a resursi se troše. Da bi takav otpad mogao ponovo da se koristi, kompanija Samsung ga obrađuje koristeći specijalizovane uređaje za reciklažu da bi povećala mogućnost za ponovnu upotrebu određenih materijala koji se mogu reciklirati, i dostigla je svoj cilj u 2016. godini pretvorivši 95% ukupnog otpada u resurse, četiri godine pre roka.

Ova slika prikazuje sistem za reciklažu plastičnog otpada na principu povratne sprege u Azijskom centru za reciklažu.

Težimo ka tome da razvijamo ekološke materijale
da bismo mogli da recikliramo više resursa

Ekološki materijali dobijaju se recikliranjem resursa koji su prethodno korišćeni ili obradom materijala koji se mogu zameniti prirodnim resursima. Na taj način se smanjuje opterećenje životne sredine. Kompanija Samsung Еlectronics posvećena je smanjenju upotrebe prirodnih resursa i povećanju količine otpada koji se reciklira istraživanjem i razvojem različitih načina na koje se reciklirani materijali ili materijali biljnog porekla mogu upotrebiti.
Na primer, koristili smo materijale za ambalažu koji su sačinjeni od recikliranog papira, ispune napravljene od prirodnog kamena i šećerne vune, čime nije proizveden nikakav uticaj na životnu sredinu u vreme odlaganja na otpad. Za proizvode kojima je potreban veliki obim ambalaže zbog njihove veličine, kao što su frižideri, primenili smo materijal koji može da se koristi više od 40 puta i koji značajno umanjuje potrošnju resursa. Štaviše, 2016. godine smo koristili plastiku koja je sakupljena od otpada u 5% ukupne plastike koja je bila neophodna za proizvodnju novih proizvoda.

Primena ekoloških materijala
PCM plastika (Recikliranje prethodno korišćene plastike)

PCM plastika (Recikliranje prethodno korišćene plastike)
* PCM: Recikliranje prethodno korišćenih resursa

· Primenjuje se na sve punjače za pametne uređaje od uređaja Galaxy Note 4 (20%)

Bioplastični film sa ekstraktima šećerne vune

Bioplastični film sa ekstraktima šećerne vune

· Smanjena emisija gasova staklene bašte za 25% u poređenju sa prethodnim plastičnim filmovima koji se baziraju na nafti
· Koristi se kao ambalaža za dodatnu televizijsku opremu

Fotografija plastike koja sadrži kameno brašno

Plastika koja sadrži kameno brašno

· Delimično zamenjen polipropilen (PP) sa ispunom od prirodnog kamena, čime se uštedi 40% resursa koji se baziraju na nafti
· Ušteđeno je oko 500 tona resursa koji se baziraju na nafti godišnje
· Očekivani rezultat je opadanje emisija ugljen-dioksida za 15%

Fotografija ambalaže za frižider koja se može ponovo koristiti

Ambalaža za frižider koja se može ponovo koristiti

· Ekološki materijal za ambalažu sačinjen od proširenog polipropilena koji se može upotrebiti više od 40 puta
· Uklanjanje trake i stiropora, što dovodi do smanjenja ukupne količine isparljivih organskih jedinjenja za 99,7% (TVOC), što je ekvivalentno efektu sadnje 63.000 stabala

Produženje životnog veka proizvoda

Produženje životnog veka proizvoda kroz pružanje usluga potrošačima i poboljšane trajnosti proizvoda.

U kompaniji Samsung Electronics, želimo da poboljšamo trajnost naših proizvoda, i u tom cilju sprovodimo različita testiranja u vezi jačine, osetljivosti na pad i dužine životnog ciklusa u razvojnoj fazi proizvoda, i tako omogućavamo da naši kupci duže uživaju u konzistentnim performansama proizvoda. Idemo čak i korak dalje u odnosu na međunarodne standarde i testiramo izdržljivost proizvoda, na primer, slobodni pad pod različitim uglovima i na različitim površinama, ili vodootporna testiranja u različitim uslovima.
Kompanija Samsung se takođe trudi da na najmanju moguću meru svede zamenu delova i popravke koje nastaju kao rezultat neispravnosti proizvoda. Osim toga, fokusiramo se na produženje životnog veka proizvoda tako što obezbeđujemo stručnjake za pružanje usluga dijagnostike i popravki. U tom cilju, organizujemo prikupljanje delova ili proizvoda od vrata do vrata, a imamo i centre za pružanje usluga popravki u koje naši kupci mogu uvek doći bez prethodnog zakazivanja. Takođe, stalno proširujemo ovlašćenu mrežu servisnih centara za popravku kako bismo pružili preciznije i brže usluge dijagnostike i popravke.

Slika testiranja trajnosti mobilnog uređaja
„Galaxy Upcycling”
- Pretvorite stare mobilne uređaje u nove IoT uređaje

Projekat Galaxy Upcycling je inicirao jedan radnik sa idejom da reciklira stare Galaxy uređaje i pretvori ih u IoT uređaje sa novim funkcijama. U 2017. godini pojavili su se razni IoT koncepti, kao što su pametan video nadzor, hranilice za kućne ljubimce ili zvono na vratima, i razvijeno je preko 50 prototipova. Recikliranje mobilnih uređaja u IoT uređaje ne samo što produžava životni vek samih mobilnih telefona, već smanjuje potrebu za sakupljanjem resursa koje želimo da koristimo u proizvodnji IoT uređaja, što na kraju ima pozitivan uticaj na očuvanje prirodnih resursa. Ovaj jednostavan, a ipak inovativan koncept ima u sebi snagu da reši buduće probleme u vezi odlaganja otpada, i zbog toga je na početku 2018. godine i dobio nagradu za održivo upravljanje na sajmu CES od Agencije za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Država.

Slika starog mobilnog uređaja koji se koristi kao novi IoT uređaj

Čuvajte, ponovo upotrebite i reciklirajte vredne vodene resurse

Kao odgovor na sve ozbiljniju globalnu opasnost po vodene resurse i u sklopu napora koje ulažemo u zaštitu životne sredine, kompanija Samsung Electronics je ustanovila strategiju 3R (Reduce, Reuse, Recycle) za vodene resurse. Sprečili smo rasipanje vodenih resursa zamenom starih ventila pa voda više ne curi, kao i razvojem sofisticiranih kontrolnih jedinica koje obezbeđuju da se koristi samo neophodna količina vode. Uz to, uredili smo i sopstvene procese tako da voda može ponovo da se koristi, a da se njena potrošnja smanji. Ranije, voda koja se koristila u jednom procesu nije mogla ponovo da se koristi u drugom jer su propisi nalagali da se u svakom procesu koristi voda različitih standarda kvaliteta. Sada, posle uvođenja standarda, možemo ponovo da koristimo vodu u više procesa. Zahvaljujući ovim naporima, 56.154 tona vode je ponovo upotrebljeno tokom 2017. godine, što je 16% više nego 2016. godine, a količina ponovno upotrebljene vode iznosi 46,6% od ukupne količine utrošene vode.
Nastavljamo da tražimo različite načine za smanjenje potrošnje vode po osnovu intenziteta (tona/KRW 100 miliona) na 50 do 2020. godine u odnosu na trenutni nivo koji iznosi 60.

Ovaj infografik prikazuje politike za vodene resurse. U gornjem odeljku se nalazi osnovna filozofija, a u donjem smernice za aktivnosti. Osnovna filozofija je da Samsung Electronics uviđa da su vodeni resursi značajni za održavanje održivog društva i poslovanja, a to doprinosi ispunjenju društvene odgovornosti za zaštitu datih resursa kao globalne kompanije. Smernice za aktivnosti 1) težite ka svođenju rizika po vodene resurse na minimum u poslovnom upravljanju, 2) uvidite značaj vodenih resursa kao dela naše korporativne kulture, 3) aktivno sarađujte u usklađivanju sa opštim politikama za vodene resurse, 4) objavljujte naše politike za vodene resurse i aktivnosti.
Naše ekološki savesne radne lokacije koegzistiraju sa prirodom
Pozadinska slika na stranici Ekološki savesne radne lokacije