Možemo da izgradimo bolji svet deljenjem vrednosti i saradnjom koja se zasniva na poverenju. Isto važi i za Ekološko upravljanje. Sa ciljem postizanja veće sinergije Samsung Electronics primenjuje Ekološko upravljanje na svoje dobavljače – naše strateške partnere. Obezbeđujemo novčana sredstva i radnu snagu koja je neophodna da bi naši dobavljači mogli da teže ka zadovoljavanju međunarodnih standarda Ekološkog upravljanja, a pružamo i edukaciju da olakšamo njihovim zaposlenima da uvide značaj pitanja životne sredine. Razlog je taj što se potpuni potencijal Ekološkog upravljanja može ostvariti samo ako svi učestvuju.

Strategije upravljanja održivim lancem nabavke

Samsung Electronics poseduje izuzetno obiman lanac nabavke koji obuhvata oko 2500 dobavljača širom sveta. Neki od njih obezbeđuju sirovine ili komponente dok drugi obezbeđuju opremu, ali svi su nezamenljivi. Svesni smo da ako bi svi ovi dobavljači učestvovali u Ekološkom upravljanju, proizveo bi se veći dalekosežni učinak, pa stoga pružamo tehničku i ekonomsku podršku svojim dobavljačima i dodeljujemo im konsultante. Na taj način ih podstičemo da aktivno pređu na Ekološko upravljanje i gradimo održiv lanac nabavke. Uz to, prilikom izbora novih dobavljača obavljamo ekološku procenu upravljanja putem svog internog programa sertifikovanja – obrazac Eco-Partner . Konačna odluka se donosi nakon ove procene, koja se sastoji od analize ekološke vrednosti kandidata, njegove spremnosti da se uključi u ekološku proizvodnju i stepena u kom je potencijalni partner primenio ove vrednosti u praksi.

Ovaj infografik prikazuje odsek životne sredine u sklopu „strategije i sistema za upravljanje održivim lancem nabavke”. U sklopu procene Eco-Partner, politike o životnoj sredini za dati proizvod, edukacije i obuke obavlja se provera sadržaja opasnih materija. Obavezno je za dobavljače da ispunjavaju zahteve za sertifikat Eco-Partner. U sklopu EHS procene obavlja se provera standarda u 22 oblasti, kao što su bezbednost na radu, protivpožarni objekti, zdravlje na radu, rukovanje opasnim supstancama i ekološki objekti. U potpunosti je neophodno zadovoljiti uslove 8 obaveznih zona usklađenosti za protivpožarne objekte, opasne supstance i rukovanje otpadom, kanalizacijom i objektima za otpadne vode.

Primenjujemo sistem sertifikacije Eco-Partner
za detaljno upravljanje lancem nabavke

Svi dobavljači koji obezbeđuju proizvode ili komponente koje će prodavati Samsung Electronics podležu sertifikaciji Eco-Partner. Dodeljujemo sertifikaciju procenom usklađenosti sa našim standardima za kontrolu supstanci koje se koriste u proizvodima i sistemom upravljanja kvalitetom životne sredine dobavljača. Dobavljači dostavljaju ekološki izveštaj o proizvodu koji sadrži dokaz o informacijama o opasnim supstancama, zajedno sa podacima kompanije koje proizvode sirovine. Samsung Electronics zatim obavlja detaljnu procenu obilaskom proizvodnih lokacija dobavljača sa ciljem provere dostavljene dokumentacije. Da bi zadržali sertifikat Eco-Partner, dobavljači moraju da budu podvrgnuti reviziji na svake dve godine, a oni koji ne uspeju da prođu reviziju isključuju se iz lanca nabavke. Na taj način težimo da uključimo svoje dobavljače u inicijative ekološkog upravljanja. Umesto da samo jednom obavimo procenu, mi obezbeđujemo neprekidno upravljanje i procenu kako bismo obezbedili održivo upravljanje lancem nabavke.

Ovaj infografik prikazuje proces sertifikacije Eco-Partner. Kada se sirovine dostave dobavljačima, obavezno je da se potvrdi detaljna analiza podataka i tabela sastava sirovina. Kada ih dobavljači proslede kompaniji Samsung Electronics, za odobrenje su neophodni garantno pismo, izveštaj precizne analize (podaci ICP/GCMS), MSDS, kao i uzorci delova. Da bi prošli kroz proces sertifikacije Eco-partner, poslata dokumentacija,uzorci i sistem ekološkog kvaliteta se temeljno procenjuju.
Konkurentna sredina: sveobuhvatna procena dobavljača

Sveobuhvatna procena dobavljača obavlja se jednom godišnje da bi se osnažila konkurentnost naših dobavljača. Procena se kategorizuje u dve oblasti – poslovna konkurentnost i rizici održivosti. Kategorija rizika održivosti, koja obuhvata ekološki sektor, obavlja procenu truda partnera u domenu ekološkog upravljanja i njegov status sertifikacije po pitanju međunarodnih ekoloških standarda. Dobavljači sa boljim rezultatima procene dobiće više mogućnosti i povoljnosti dok će dobavljači koji zaostaju sa učinkom morati da preuzmu odgovornost za svoje nedostatke. To znači da dobavljači koji žele da posluju sa kompanijom Samsung Electronics moraju da vode računa ne samo o svom poslovanju već i o životnoj sredini. Ako se dobavljač kategorizuje kao visokorizičan usled niskog učinka u ekološkom sektoru, upravljamo tim dobavljačem zasebno i neprekidno ga nadziremo da bismo uvideli da li napreduje u skladu sa naznačenim rasporedom uvođenja poboljšanja. Počev od 2016. godine programi podrške ekološkog konsaltinga koji se obezbeđuju glavnim dobavljačima naročito su prošireni na sekundarne i tercijarne dobavljače u potrazi za bolje integrisanim i održivim lancem nabavke.

Uz napore dobavljača da se smanje emisije gasova staklene bašte, proizveli smo efekat ekvivalentan sadnji milion stabala borova

Jednom godišnje kompanija Samsung Electronics obavlja nadzor potrošnje energije svih naših dobavljača, uključujući električnu energiju i fosilna goriva, kao i emisije gasova staklene bašte. Tokom tog procesa obezbeđujemo konsalting na lokaciji za dobavljače koji ne uspeju da upravljaju energijom efikasno. Ovaj konsalting pomaže da njihova potrošnja energije postane efikasnija ili im pomaže da štede energiju poboljšanjem procesa i obezbeđivanjem neophodne opreme. Tokom 2016. godine dodelili smo 62 zadatka desetorici dobavljača za smanjenje potrošnje energije i emisija gasova staklene bašte i obezbedili smo resurse neophodne za rešavanje problema. Kao rezultat toga, emisije ugljen-dioksida smanjene su za oko 4920 tona. S obzirom na to da jedno stablo bora apsorbuje oko 5 kg ugljen-dioksida godišnje, to je ekvivalentno sadnji oko milion stabala borova.

fotografija borove šume iz ptičje perspektive

Slučaj Chemtronics pokazuje da ono što je dobro za životnu sredinu dobro je i za poslovanje
Chemtronics je dobavljač hemijskih supstanci. Kada smo proverili potrošnju energije kompanije za našu procenu energetske efikasnosti, otkrili smo da se kompanija Chemtronics izuzetno oslanjala na upotrebu električne energije: 95% električne energije i 5% tečnog naftnog gasa, precizno govoreći. Samsung Electronics je obavila procenu stanja opreme kompanije. Utvrdili smo prisustvo gubitka energije u kompresoru za vazduh, kao i da isušivač vazduha sa upijačem vlage troši veliku količinu energije. Počeli smo od jednostavnih zadataka kao što su instalacija visokoefikasnih LED svetala, a takođe smo uveli poboljšanja kod komplikovane opreme koja je dovodila do velikog gubitka energije. Štaviše, instalirali smo kontrolni sistem na isušivaču vazduha sa upijačem vlage da bismo sprečili gubitak energije održavanjem konstantne vlažnosti i temperature, čime se smanjuje potrošnja električne energije. Nakon uvođenja ovih poboljšanja obavili smo ekonomsku analizu ulaganja u pet aspekata: količina i stopa smanjenja potrošnje energije, količina uštede troškova, obim ulaganja i period otplate. Takođe smo izmerili obim smanjenja emisije gasova staklene bašte kako bismo potvrdili doprinos očuvanju životne sredine. Kao rezultat toga, kompanija Chemtronics je bila svedok ne samo značajnog povećanja energetske efikasnosti, što je dovelo do smanjenja troškova, već i smanjenja emisija gasova staklene bašte na ukupno 432,9 TOE.

Više informacija o strategiji/podršci upravljanja dobavljača i konfliktnim mineralima
Bela slika pozadine na strani Održivo upravljanje – lanac nabavke
Težimo ka transparentnoj i otvorenoj komunikaciji
Pozadinska slika na stranici Lanac nabavke