Etika

Pravična i transparentna korporativna kultura

Ugrađujemo integritet u strukturu naših svakodnevnih aktivnosti kako bismo ispunili svoju društvenu ulogu i odgovornost na način koji povoljno utiče na naš status prvoklasne globalne kompanije.

 

Pošto se naše poslovanje proteže na brojne zemlje širom sveta, mi uviđamo i analiziramo različitosti u zakonima, propisima i praksama u konkretnim zemljama u kojima poslujemo na zakonit i etički način. Takođe, na globalnom planu razvijamo i primenjujemo bezbednosnu politiku u pogledu ličnih podataka sa ciljem poštovanja privatnosti naših klijenata i zaposlenih i zaštite njihovih ličnih podataka. Naši napori da sistematski upravljamo usklađenošću i etičkim rizicima vođeni su Globalnim kodeksom ponašanja kompanije Samsung i Smernicama za poslovno ponašanje koje usmeravaju sve naše zaposlene kako da preduzimaju korake i obavljaju procenu vrednosti. Naša Korporativna pravna služba, pod direktnim rukovodstvom izvršnog direktora, upravlja Timom za usklađenost i Privacy Steering Committee odborom sa ciljem unapređenja upravljanja usklađenošću, a odbori koji se bave usklađenošću i Privacy Steering Committee odbor pomažu našim najvišim rukovodiocima u procesu donošenja odluka. Pod upravom ovih odbora, svako od naših poslovnih odeljenja i regionalnih kancelarija koje su posvećene usklađenosti i organizacijama za zaštitu privatnosti uspešno funkcioniše u skladu sa operativnim nadzorom usklađenosti i operativnim programima za usklađenost za lokalne podružnice i ogranke.

Organisation structure of the Samsung Electronics’ Divisions.

Explain about organisation structure. Of the Samsung Electronics’ divisions.

The composition of Samsung Electronics consists of the Board of Directors and 5 units group.

 • Related party transactions committee
 • Governance Committee

Functional Unit.

 • Global Marketing Center
 • Global CS Center
 • Global EHS Center
 • Partner Collaboration Center
 • Corporate Business Innovation Center

Corporate Management Office

 • Compliance-related committees’
 • Privacy Steering Committee
 • Corporate Management Team
 • Finance & Accounting Team
 • Communications Team
 • Audit Team
 • IR Group

Corporate Legal Office

 • Compliance-related committees’
 • Privacy Steering Committee
 • Compliance Team
 • Privacy Office

Business Division

 • Compliance-related committees’
 • Privacy Steering Committee
 • Administration Team
 • Compliance / Privacy Officer

Regional Office

 • Compliance / Privacy Organization
 • Subsidiary
 • Compliance / Privacy Officer

Upravljanje etikom

Predstavljamo naš Globalni kodeks ponašanja („Poslovni principi kompanije Samsung”) svojim dobavljačima, klijentima i drugim eksternim interesnim grupama, kao i svojim zaposlenima kroz svoj veb-sajt za upravljanje održivosti, a obezbeđujemo i kanal za izveštavanje o bilo kom obliku kršenja etičkih standarda. Uz to, „Smernice za poslovno ponašanje zaposlenih” koje služe kao etički standardi za naše zaposlene prevode se i dostupne su na ukupno 15 jezika (uključujući Korejski) i preko naše intranet mreže. Značajni detalji se prosleđuju i dele među svim našim zaposlenima širom sveta putem kolektivnih, onlajn i audio/vizuelnih obuka koje se nude makar jednom godišnje, ako ne i češće. Zasebne „Poslovne smernice” takođe se obezbeđuju našim dobavljačima sa ciljem uspostavljanja transparentnih poslovnih praksi.

Žalbe klijenata 56% (2014.), 58% (2015.), 52% (2016.), Ostalo 25% (2014.), 29% (2015.), 31% (2016.), Izveštaji za borbu protiv korupcije 19% (2014.), 13% (2015.), 18% (2016.)

Upravljanje usklađenošću

Naš program usklađenosti teži uspostavljanju korporativne kulture zasnovane na usklađenosti da bi se poslovni rizici sveli na minimum, a do kojih može doći usled nameštanja cena ili narušavanja prava na intelektualnu svojinu, kao i da bi se preuzela veća odgovornost u domenu ljudskih prava, zdravlja i bezbednosti i zaštite životne sredine. Sistem za upravljanje programom usklađenosti (CPMS) – IT sistem razvijen u cilju upravljanja rizicima koji su povezani sa usklađenošću – obezbeđuje politike specifične za našu oblast i detalje nadzora regionalnih pitanja. Naša služba za pomoć funkcioniše sa ciljem pružanja pomoći zaposlenima prilikom direktnog slanja upita stručnjacima kad god imaju pitanja u vezi s poslom ili kada naše smernice nisu dovoljne da se utvrdi prisustvo nelegalne radnje. Našim sistemom za razotkrivanje nepravilnosti, koji je razvijen u skladu sa CPMS za naše zaposlene, rukovodi se tako da se čvrsto garantuje poverljivost uzbunjivača.

Ovaj prikaz predstavlja naslov i proces objašnjenja infografika.
Rad namenskih jedinica
Kreiranje kancelarije za pitanja privatnosti u sklopu korporativne pravne službe pod direktnom upravom izvršnog direktora
Dodeljivanje advokata za upravljanje politikom zaštite privatnosti u odgovarajućim poslovnim odeljenjima
Nadzor
Obavljanje redovnog/ad-hoc nadzora kroz namenske jedinice ili osoblje
Upravljanje praćenjem
Utvrđivanje osnovnih uzroka problema kroz analizu procesa/rezultata, uvođenje poboljšanja, sprečavanje ponavljanja istog problema (npr. predstavljanje stvarnih slučajeva u sklopu obuke)

Politika zaštite privatnosti

Zvanično smo najavili svoju globalnu standardnu politiku zaštite privatnosti i razvili značajne politike koje odražavaju regulacione uslove i lokalne odlike karakteristične za regione. Kao rezultat takvih napora našim zaposlenima obezbeđuje se „Globalni vodič za lične podatke” i „Vodič za upravu za obradu ličnih podataka spoljnih saradnika” koji će se koristiti kao propisi za upravljanje. Rukovodimo svojim procesima i sistemima tako da uključujemo značajne politike u svoje svakodnevno poslovanje i nastavljamo da obavljamo revizije i nudimo obuku širom kompanije.

Rad namenskih jedinica

Kreiranje Global Privacy Office u sklopu Corporate Legal Office pod direktnom upravom izvršnog direktora
Dodeljivanje advokata za upravljanje politikom zaštite privatnosti u odgovarajućim poslovnim odeljenjima

 

Osnažena recenzija funkcionisanja politike za zaštitu privatnosti / sistema za upravljanje

Obavljanje redovnih revizija i uvođenje neophodnih poboljšanja u naše sisteme i usluge koji funkcionišu za naše klijente i zaposlene za njihove upravni, tehnički i sistem za zaštitu od fizičkih povreda koji je na čelu celokupnog procesa prikupljanja podataka, obrade i odlaganja

 

Obuka za zaštitu privatnosti

Obezbedite onlajn/oflajn obuku za zaštitu privatnosti koja uzima u obzir odlike posla karakteristične za određeno odeljenje (planiranje, R&D, marketing itd.), kao i osnovnu obuku koja je namenjena za sve zaposlene

 

Rad sistema Privacy Legal Management System (PLMS)

Mora se uvesti obavezna primena preventivnih mera kroz upotrebu liste za proveru privatnosti podataka koja je razvijena za pregled rizika vezanih za privatnost podataka u svakom stupnju razvoja proizvoda i usluga, od planiranja i razvoja do rada i prekida kontinuiteta tokom provere datih lista za proveru uz pomoć posvećenih advokata