Činjenice i brojke

Ključna statistika, podaci i dodatno

Sa ponosom želimo da objavimo svoja dostignuća u domenu unapređivanja upravljanja održivošću u kompaniji Samsung Electronics.

 

Odnos distribuirane ekonomske vrednosti

Economic value distribution information
Distribucija ekonomske vrednosti 2017 2018 2019
[Dobavljač] Troškovi nabavke (biliona KRW) 135.2 156.0 173.3
[Lokalna zajednica] Doprinosi društvu (biliona KRW) 0.47 0.44 0.53
[Akcionar/investitor] Dividende (biliona KRW) 5.8 9.6 9.6
[Zaposleni] Naknade (biliona KRW) 27.2 27.8 28.1
[Poverilac] Troškovi kamate (biliona KRW) 0.7 0.7 0.7
[Vlada] Porezi i takse (biliona KRW) 15.1 17.8 9.7
Ratio of economic value distributed information
Odnos distribuirane ekonomske vrednosti (%)
Dobavljač 74
Lokalna zajednica 0.2
Akcionar i investitor 4.1
Poverilac 0.3
Zaposleni 12
Vlada 4.1
Zadržana dobit 5.3