Činjenice i brojke

Ključna statistika, podaci i dodatno

Sa ponosom želimo da objavimo svoja dostignuća u domenu unapređivanja upravljanja održivošću u kompaniji Samsung Electronics.

 
Customer value enhancement information
Poboljšanje vrednosti klijenata 2015 2016 2017
Zadovoljstvo klijenta (%) 83.7 84.0 83.9
Udeo karijera iz oblasti računarstva i informatike (interni program sertifikacije)
– sertifikovani zaposleni 1) (tačka)
97 95 95.8
 • 1) Među svim zaposlenima u oblasti računarstva i informatike
An Eco-friendly and safe workplace information
Ekološko i bezbedno radno mesto 2015 2016 2017
Stopa učestalosti 2)3) 0.240 0.227 0.086
Stopa povreda 2)4) 0.045 0.044 0.017
 • 2) Zasnovano na svim domaćim zaposlenima i zaposlenima u proizvodnim podružnicama u inostranstvu
 • 3) (Br. povreda ÷ Br. radnih sati u toku godine) x 1.000.000
 • 4) (Br. povređenih radnika ÷ Br. radnika) x 100
1
Sustainable supply chain information
Održivi lanac nabavke 2015 2016 2017
Dobavljači ocenjeni odličnom ocenom (%) 70 70 60
Ulaganje u fond za saradnju s partnerima
(100 miliona KRW)
8,649 8,232 8,228
Polaznici obuke za dobavljače (br. lica) 12,694 13,089 16,209
Dobavljači 1. reda (br. lica) 11,002 12,673 12,687
Dobavljači 2. reda (br. lica) 1,692 416 3,522
Korisnici programa Smart Factory 5)
(br. kompanija)
120 479 487
Dobavljači kompanije Samsung (br. kompanija) 24 39 66
Mala i srednja preduzeća bez poslovnih transakcija sa kompanijom Samsung
(br. kompanija)
96 440 421
Početne revizije od strane trećih lica po pitanju
radnog okruženja dobavljača 6) (br. slučajeva)
170 190 214
Revizije na lokaciji upravljanje
konfliktnim materijalima dobavljača 6) (br. slučajeva)
483 163 252
 • 5) Cilj da se podrži više od 1000 kompanija do 2017.
 • 6) Sabrano od 2013.
4
employees information
People First 2015 2016 2017
Svi zaposleni (br. lica) 325,677 308,745 320,671
Koreja 96,902 93,204 96,458
Jugoistočna Azija / Jugozapadna Azija / Japan 140,437 134,486 145,577
Kina 44,948 37,070 34,843
Severna Amerika / Centralna i Latinska Amerika 23,947 25,988 25,814
Evropa/ZND 15,487 14,445 14,711
Srednji istok 2,998 2,810 2,592
Afrika 958 842 676
Udeo zaposlenih ženskog pola 7) (%) 46 44 45
Prosečan broj sati obuke po osobi 8) (br. sati) 78 71 73.5
Troškovi obuke po osobi 9) (1000 KRW) 1,335 1,198 1,137
 • 7) Opseg prikupljanja podataka: Domaći zaposleni
 • 8) Na osnovu onlajn/oflajn obuke
 • 9) Ukupni troškovi obuke ÷ ukupan br. zaposlenih u Koreji
Employees who received compliance information
Upravljanje usklađenošću 2015 2016 2017
Zaposleni koji su dobili obuku o usklađenosti 7)10)
(br. lica)
190,919 210,229 260,032
Zaposleni koji su dobili obuku o borbi protiv korupcije 7)
(br. lica)
320,399 313,590 317,965
 • 7) Na osnovu ukupnog broja zaposlenih na globalnom nivou
 • 10) Uključujući viškove
Corporate Citizenship information
Korporativno građanstvo 2015 2016 2017
Ukupni troškovi upravljanja korporativnim građanstvom
(milioni, KRW)
523,395 444,789 385,571
Ukupan broj radnih sati zaposlenih na lokalnim i inostranim lokacijama
(br. sati)
1,044,847 1,083,849 1,259,893
Sabrani broj korisnika pametne škole kompanije Samsung
(br. lica)
667,326 1,401,776 2,228,150
Br. programa pametne škole kompanije Samsung 11)
(br. programa)
2,360 3,231 3,587
Troškovi tehnološkog instituta kompanije Samsung
(br. lica)
39,659 74,192 85,388
 • 11) Sabrano od 2013.

Izveštaj o društvenom učinku