Izveštaj i politika

Odgovorno otkrivanje informacija i jasna komunikacija.

Objavljujemo Izveštaj o održivosti na godišnjem nivou i otkrivamo relevantne politike da bismo predstavili svoj učinak upravljanja održivosti drugim interesnim grupama.

 

Po pitanju glavnih pristupa održivosti

<h3>In main approaches to sustainability info-graphic.</h3><dl> <li>NGO : Build successful partnerships.</li> <li>Employees : Enhance values by Education and innovation.</li> <li>Customers : Develop environmentally-friendly, Products and improve, Customer satisfaction.</li> <li>Governments : Maximise corporate, Value by sound, Economic activities.</li> <li>Shareholders : Fair trade and compliance.</li> <li>Business Partners : Improve competitiveness, Through win-win partnerships.</li> <li>Local Communities : Effective social contribution, For requtation management, And business continuity.</li> <li>Global Society : Contribute to addressing Global issues (i.e. climate change)</li></dl>

Globalno društvo

Doprinos rešavanju globalnih pitanja (npr. klimatkse promene)

Lokalne zajednice

Efikasan društveni doprinos za upravljanje reputacijom i poslobnim kontinuitetom

Poslovni partneri

Poboljšanje konkurentnosti kroz partnerstvima u kojima sve strane dobijaju

Akcionari

Pravična trgovina i usklađenost

Vlade

Povećavanje korporativne vrednosti stabilnim ekonomskim aktivnostima

Klijenti

Razvijanje ekološki savesnih proizvoda i poboljšanje

Zaposleni

Povećanje vrednosti kroz obrazovanje i inovaciju

Nevladine organizacije

Izgradnja uspešnih partnerstava

Izveštaj o održivosti

Integrisanje korporativnog upravljanja i održivog razvoja predstavlja pitanje od rastućeg značaja u poslovnom svetu, u okolnostima rastućih očekivanja koja se tiču društvene i ekološke odgovornosti. Kao odgovor na to, poboljšavamo proces prikupljanja ideja interesnih grupa i uspostavljanja vizije i strategija za održiv razvoj širom korporacije. Dodeljene su nam ekonomske, ekološke i društvene odgovornosti kao ključni elementi našeg upravljanja održivošću. Posvećeni smo tome da nastavimo da identifikujemo svoje različite interesne grupe, da izgrađujemo sa njima pozitivne odnose i da maksimalno povećamo svoju vrednost za kompaniju i za interesne grupe.

Pogledajte više Zatvori

Smernice za poslovanje

In 2005, Samsung Electronics uvela je „Globalni kodeks ponašanja” kao referentni vodič za naš pristup odgovornim i savesnim poslovnim praksama. Tokom godina, očekivanja različitih subjekata – uključujući nevladine organizacije, vlade, klijente, akcionare, dobavljače i zaposlene – porasla su zajedno sa našom odgovornošću kao globalnog korporativnog građanina. U tom duhu, Samsung Electronics ažurirala je i revidirala „Smernice za poslovno ponašanje” koje pružaju konkretne smernice za upravljanje održivošću, a prvi put su objavljene u prošlogodišnjem Izveštaju o održivosti.

Kodeks ponašanja dobavljača

Samsung će takođe težiti ka uspostavljanju partnerstava sa ključnim interesnim grupama, kao što su nevladine organizacije, vlade i lokalne zajednice sa ciljem da se Smernice neprekidno poboljšavaju i da se garantuje njihova usklađenost sa lokalnim zakonom o radu i Smernicama poslovnog ponašanja kompanije Samsung.

Vodič za kodeks ponašanja dobavljača

Izveštaj kompanije Samsung Electronics o odgovornoj nabavci minerala

Poslednjih godina se mnogo govori o problemu minerala koji se iskopavaju u zonama sukoba ili visokorizičnim oblastima i zbog toga zainteresovane strane zahtevaju od kompanija „odgovornu nabavku minerala”.
Kada je reč o proizvodima kompanije Samsung, koriste se različite komponente koje sadrže minerale poput tantala, kalaja, volframa, zlata i kobalta da bi se obezbedile odgovarajuće karakteristike elektronskih delova.
Zbog toga činimo sve što je u našoj moći da što više smanjimo negativne uticaje na društvo i životnu sredinu, kao što su kršenje ljudskih prava i narušavanje životne sredine tokom iskopavanja ruda, i voleli bismo da putem ovog izveštaja obelodanimo naše napore.

Zakon o radu