Odgovorna radna praksa

Naši napori da se izgradi
održivi lanac nabavke

Samsung Electronics nastoji da ispuni svoju društvenu i moralnu odgovornost što očekuju i različite interesne grupe i međunarodna zajednica.

Nasmejana deca duvaju balončiće.

Poslovna politika o zabrani dečjeg rada

Zabranjeno je zapošljavati decu u bilo kojoj fazi proizvodnog procesa, i u skladu sa našom poslovnom politikom, usmerićemo sve naše napore da se izborimo za najbolji interes deteta ako naiđemo na slučaj dečjeg rada. Samsung Electronics i njeni dobavljači poštuju politiku nultog stepena tolerancije kada je reč o dečjem radu, koji je zabranjen po svim međunarodnim standardima i važećim lokalnim zakonima i propisima.
Samsung Electronics doneo je Pravilnik o zabrani dečjeg rada u kome se opisuje naša jaka volja da sprečimo dečji rad u saradnji sa Centrom za dečja prava i društveno odgovorno poslovanje (CCR CSR, eng. Centre for Child Rights and Corporate Social Responsibility), društvenim preduzećem koje je osnovala organizacija Spasimo decu iz Švedske. Pravilnik o zabrani dečjeg rada se oslanja na Konvenciju Ujedinjenih Nacija o pravima deteta, dečjih prava i poslovnih principa koje je definisao UNICEF, kao i na Konvenciju Međunarodne organizacije rada (ILO, International Labor Organization).

Dva dečaka se igraju sa kockicama.
  • Poslovna politika o zabrani dečjeg rada 378.3KB PDF DOWNLOAD
  • Poslovna politika zapošljavanja studenata 185KB PDF DOWNLOAD

Smernice za zapošljavanje migranata

U predstavništvu Samsung Electronics u Maleziji, zaposleni iz različitih zemalja, kao što su Indonezija, Nepal, Pakistan, itd. rade zajedno bez ikakvih problema. Imajući ovo na umu, želimo da naglasimo ogromnu važnost koju posvećujemo poštovanju kulturne različitosti i uspešne komunikacije među zaposlenima.
Pored toga, kako bismo pomogli i podržali uzajamno razumevanje između različitih kultura, organizujemo različite aktivnosti/događaje kao što su „Iskustvo između različitih kultura”, „Divno radno mesto”, „Povratak kući za radnike migrante” itd. U 2016. godini osmislili smo i objavili Smernice za zapošljavanje migranata u saradnji sa organizacijom Posao za društvenu odgovornost (BSR, eng. Business for Social Responsibility), kojima izražavamo našu posvećenost naporima da iskorenimo prisilni rad, prekomerne provizije za zapošljavanje i bilo koje oblike diskriminatornog ophođenja do kojih dolazi kada se migranti zapošljavaju u stranim zemljama.

Tri para ruku zajedno drže sadnicu u zemlji.
  • Poslovna politika zapošljavanja migranata 658KB PDF DOWNLOAD
  • Obuka koja će vam pomoći da razumete smernice 225KB PDF DOWNLOAD

Smernice za obuku pripravnika

U 2016. godini, Samsung Electronics je postavio Smernice za obuku pripravnika u Indiji u saradnji sa organizacijom Posao za društvenu odgovornost (BSR) i nevladinom organizacijom iz Indije, Odgovorni partneri (PIC, eng. Partners in Charge), i ovo je jedan od načina na koji želimo da osiguramo transparentnost i usaglašenost u obuci i angažovanju pripravnika.
Smernice obuhvataju standarde koji se odnose na starosnu granicu prilikom zapošljavanja, minimalnu platu i period pripravničkog staža kao što je navedeno u Indijskom Zakonu o pripravničkom stažu iz 1961. i drugim zakonima i odredbama vezano za pripravnički staž. Ovde takođe spadaju informacije o tome koje korake treba preduzeti u slučaju žalbi pripravnika, obuke za posao i ranijih mogućnosti zaposlenja za one radnike koji su prošli pripravničku obuku na radnom mestu u kompaniji. Ove smernice se čvrsto oslanjaju na našu posvećenost nediskriminaciji i ostalim ljudskim pravima. Glavna karakteristika ovih Smernica ogleda se u tome što se one ne odnosi samo na Samsung Electronics u Indiji, već i na njene dobavljače.

Dva muškarca diskutuju i gledaju u papir na stolu.

Smernice za rešavanje žalbi

Kako bi zaštitio ljudska prava zaposlenih i stvorio pozitivno radno okruženje, Samsung je otvorio kanale za komunikaciju sa rukovodstvom da bi oni čuli mišljenja zaposlenih. Otišli smo i korak dalje i u svakom postrojenju smo otvorili kanale za prijavljivanje žalbi i preko interneta i preko drugih sredstava da bismo čuli i uzeli u obzir glas zaposlenih (VoE, eng. Voice of the employee) i odmah razrešili sve probleme.

Pripremili smo Smernice za rešavanje žalbi da bismo pošteno i pravovremeno rešili žalbe do kojih dolazi u toku rada. Ovaj proces obuhvata sledeće korake: Otvaranje kanala za rešavanje žalbi – Podnošenje žalbe – Rešavanje žalbe – Povratna informacija. Na raspolaganju imate četiri kanala koja su prilagođena potrebama naših podružnica: preko interneta, van interneta, SOS linija i savet radnika.

Kanal za prijavljivanje žalbi

Program obuke "Zdravlje omogućava povratak investicije"

Kako bismo potpomogli i podržali bolje zdravstveno stanje naših zaposlenih u proizvodnji, lansirali smo u Vijetnamu projekat pod nazivom Zdravlje omogućava povratak investicije (eng. Health Enables Returns), koji je usmeren ka tome da radnicama pruži zdravstvene informacije kako bi se podigla njihova svest o sopstvenom zdravlju.
Specijalizovana institucija za društveno odgovorno poslovanje, koja je poznata pod nazivom BSR (Poslovna društvena odgovornost), sprovodi ovaj projekat kojim je obuhvaćeno 250.000 žena u 10 zemalja od 2007. sa ciljem ne samo da pruži osnovne informacije po pitanju zdravlja radnicama u proizvodnji, kao što su informacije o zdravoj ishrani i prevenciji bolesti tipa HIV/AIDS, hepatitis i tuberkuloza, već da podigne njihovu svest u pogledu značaja zdravlja žena generalno.

U periodu 2016.-2017. Samsung je organizovao obuku za radnice širom zemlje u saradnji sa Centrom Život, lokalnom nevladinom organizacijom koja je počela sa radom 2005. i bavi se obrazovanjem u zdravstvu. Takođe, planiramo da nastavimo sa istim programom i da dalje ređamo odlične obrazovne rezultate.

Glavna unapređenja
Obuka edukatora
  • Rezultati obuke "Zdravlje omogućava povratak investicije" 100KB PDF DOWNLOAD

Program obuke "Jačanje finansijske osposobljenosti radnika"

U 2015. godini Samsung je zajedno sa organizacijama BSR i Sanchayan (iz Indije) lansirao projekat za jačanje finansijske osposobljenosti radnika. Iste godine u Indiji, sproveli smo obuku za jačanje finansijske osposobljenosti radnika u saradnji sa nevladinim organizacijama u Brazilu (Pozitivna planeta) i Meksiku (Yo quiero Yo puedo).

Cilj ovog projekta nije samo pružanje osnovnih informacija o ušteđevini, kamatnoj stopi, zajmovima i bankarskim poslovima, već podučavanje članova porodice naših zaposlenih o različitim tehnikama finansijskog planiranja u zavisnosti od njihovih prihoda, tako da počnu i sami da veruju u ostvarivanje sopstvene materijalne nezavisnosti. Planiramo da sprovedemo sledeći nivo ovog programa 2018. u izabranim zemljama.

Povratne informacije nakon obuke

Arti Šarma je ispričala svoje utiske nakon obuke: „Obuka za program Jačanje finansijske osposobljenosti radnika je za nas veoma važna. Ova vrsta obuke nam pomaže da razumemo važnost raspodele novca i kako da razvijemo bolje štedne navike”.

Sima je ispričala svoje utiske nakon obuke: „Pre pohađanja obuke za program Jačanje finansijske osposobljenosti radnika nisam ni shvatala važnost kratkoročnih, srednjeročnih i dugoročnih planova štednje, ali sada, nakon obuke, razumem važnost koju štednja ima u životu. Shvatam koliko je važno za sve nas da postignemo ciljeve koje imamo u okviru prihoda koje ostvarujemo”.

Fotografija sa obuke Jačanje finansijske osposobljenosti radnika.
  • Glavno dostignuća obuke Jačanje finansijske osposobljenosti radnika 63KB PDF DOWNLOAD

Revizori Odgovornog poslovnog saveza za rad i etiku

* prethodni naziv Koalicija građana elektronske industrije, EICC (eng. Electronics Industry Coalition Citizenship)

Samsung je članica Odgovornog poslovnog saveza (RBA) i naše poslovanje je usaglašeno sa njenim Kodeksom ponašanja, kao i sa metodama implementacije u različitim kompanijama i sa našim dobavljačima. Kodeks ove organizacije se bazira na međunarodno priznatim standardima sa ciljem unapređenja društvene i ekološke odgovornosti i poslovne etike.
Mi nastojimo da neprekidno unapređujemo naše sisteme upravljanja i da na međunarodnom nivou pokažemo najbolju praksu. Da bismo negovali kvalifikovane interne revizore koji nadgledaju radno okruženje u svakom trenutku, pozivamo domaće i inostrane zaposlene da učestvuju u procesu programa obuke za Odgovorni poslovni savez za rad i etiku, i da steknu odgovarajuće certifikate.
Kvalifikovani revizori sprovode inspekciju na licu mesta kao što su sistem upravljanja korporacijom i dobavljačima, briga o zdravlju i bezbednosti, itd. u skladu sa standardima ove organizacije.

Ljudi slušaju govornika.
Status revizora Odgovornog poslovnog saveza za rad i etiku