Strategija

Naš pristup održivosti

Kao globalni korporativni građanin ispunjavamo svoju društvenu odgovornost, isporučujemo inovativne proizvode i usluge i kreiramo ekonomske, društvene i ekološke vrednosti.

 

U kompaniji Samsung naše upravljanje održivošću teži ka stvaranju integrisanih vrednosti. Ne samo da ostvarujemo ekonomsku vrednost povećavanjem profita i vrednosti aktera, već takođe preuzimamo veću odgovornost kao građanin sveta u cilju stvaranja društvenih vrednosti. Dok obezbeđujemo inovativne proizvode i usluge u lancu vrednosti koji se zasniva na ključnim vrednostima kojima težimo u kompaniji Samsung, generišemo vrednosti u domenu ekonomije, društva i sredine. Nadziremo finansijske i nefinansijske uticaje koje proizvodimo u društvu putem datog procesa s ciljem da povećamo svoj pozitivan uticaj dok istovremeno svodimo na minimum negativne uticaje.

Sistem za upravljanje održivosti kompanije Samsung

This image describe value of sustainability management.

This image describe economic value and social value.

 • The mean is Maximize profits and shareholder values (Products and Services Innovation) of Economic value.
 • The mean is contribute to social sustainability (Attainment of the UN SDGs) of social value.

Stvaranje ekonomske vrednosti

Naši napori na uvođenju inovativne tehnologije i proizvoda pripremaju teren za generisanje profita i obezbeđuju nove pokretače razvoja. Težimo da integrišemo inovaciju u niti naše korporativne kulture dok kreiramo sinergije putem korišćenja eksternih resursa u potrazi za otvorenom inovacijom. Na taj način za korak postajemo bliži izgradnji ekosistema u cilju razvoja inovativnih proizvoda koji zadovoljavaju potrebe tržišta današnjice, koje se menja velikom brzinom.

 

Stvaranje društvene vrednosti

Kao globalni korporativni građanin, u kompaniji Samsung stvaramo društvene vrednosti na način koji je u skladu sa ciljevima UN Sustainable Development Goals (SDGs): Naročito smo izdvojili ciljeve koji su od izuzetnog značaja za naše poslovanje i analiziramo svoj negativan/pozitivan uticaj ostvaren postizanjem ovih ciljeva. Uz to, otkrićemo i u potpunosti istražiti poslovne prilike koje doprinose postizanju UN SDGs.

 
 
 • Slika koja predstavlja eliminisanje siromaštva u sklopu održivih ciljeva razvoja (SDG) Eliminisanje siromaštva svuda i u svim oblicima
 • Slika koja predstavlja eliminisanje gladi SDG Eliminisanje gladi, poboljšanje bezbednosti hrane i promovisanje održive poljoprivrede
 • Slika koja prikazuje dobro stanje SDG Obezbeđivanje zdravog života i promovisanje dobrobiti za sve pojedince svih životnih dobi
 • Slika koja predstavlja kvalitetno obrazovanje SDG Obezbeđivanje kvalitetnog obrazovanja i promovisanja doživotnog učenja za sve
 • Slika koja predstavlja jednakost polova SDG Postizanje jednakosti polova i osnaživanje žena i devojaka
 • Slika koja predstavlja čistu vodu i kanalizaciju SDG Obezbeđivanje dostupnosti i održivog upravljanja vodom i kanalizacijom za sve
 • Slika koja predstavlja obnovljive izvore energije SDG Obezbeđivanje pristupa održivim izvorima energije za sve
 • Slika koja predstavlja dobre poslove i ekonomski razvoj SDG. Promovisanje održivog ekonomskog razvoja, potpune zaposlenosti i pristojnog posla koji je dostupan za sve
 • Slika koja predstavlja inovaciju i infrastrukturu SDG Izgradnja otporne infrastrukture, promovisanje održive industrijalizacije
 • Slika koja predstavlja smanjenje neravnopravnosti SDG Smanjena neravnopravnost unutar i između zemalja
 • Slika koja predstavlja održive gradove i zajednice SDG Preduzimanje koraka da gradovi i naselja postanu inkluzivni, bezbedni, otporni i održivi
 • Slika koja predstavlja savesnu potrošnju SDG Obezbeđivanje održive potrošnje i obrazaca proizvodnje
 • Slika koja predstavlja borbu za regulisanje klimatskih promena SDG Hitno preduzimanje mera u cilju borbe protiv klimatskih promena i njenih uticaja
 • Slika koja predstavlja podvodni svet SDG Zaštita i održivost korišćenja okeana, mora i morskih resursa
 • Slika koja predstavlja život na kopnu SDG Zaštita ekosistema i očuvanje biodiverziteta (šume, pustinje, kopno itd.)
 • Slika koja predstavlja mir i pravdu SDG Uspostavljanje pravičnog pravosudnog sistema za sve
 • Slika koja predstavlja partnerstva za ostvarenje ciljeva SDG Osnaživanje sredstava za primenu i revitalizaciju globalnog partnerstva za održiv razvoj
 • Slika koja predstavlja ciljeve održivog razvoja
* UN Sustainable Development Goals (UN SDGs) : U septembru 2015. godine Generalna skupština UN usvojila je ciljeve održivog razvoja sa ciljem da se postigne društvena održivost širom sveta. Nadogradnjom ciljeva Millennium Development Goals (MDGs) koji su bili usmereni na manje razvijene države, UN SDGs postavljaju univerzalne ciljeve koje treba da ispune sve države uključujući i razvijene države, pa stoga iziskuju potpuno angažovanje civila i kompanija u privatnom sektoru, kao i vlada i stručnjaka za postizanje ovih ciljeva.

Stvaranje vrednosti kroz održivo upravljanje

U kompaniji Samsung težimo da stvorimo društvene i ekološke vrednosti, kao i ekonomske vrednosti, putem upravljanja održivosti sa ciljem pružanja doprinosa poboljšanju društva na globalnom nivou. Pošto je teško izmeriti takve društvene i ekološke vrednosti, zauzeli smo stav „kvalitet pre kvantiteta” prilikom postavljanja i upravljanja ciljevima upravljanja održivošću. Međutim, od 2016. godine smo usvojili metod ‘True Value’ KPMG koji meri društvene i ekološke indikatore tako da možemo da imamo prikaz vrednosti koje stvaramo.
Pozitivne (+) i negativne (-) brojke datih indikatora predstavljaju ukupne društvene vrednosti koje smo stvorili ili smanjili tokom prethodne godine zaključno sa 31. decembrom 2019. godine. Ovaj pristup nam omogućava da zakoračimo dalje od pukih finansijskih vrednosti koje su generisane kroz obavljanje poslova i da obuhvatimo društveno-ekonomske i društvene vrednosti da bismo konačno dobili celokupni prikaz prave vrednosti koju smo stvorili u kompaniji Samsung.

2019 Vrednost upravljanja održivošću

Jedinica (biliona KRW)

 • Prihodi Finansijska vrednost (44,344,857)
 • Društveno-ekonomski : Vrednost investitora (10,741,967), Podrška dobavljača (833,900), Razvoj lokalne zajednice (46,451)
 • Ekološki : GHG emisije (-715,558), Ekološki uticaj na atmosferu (-4,118), Ekološki uticaj na vodeni svet (-745,482), Ekološki uticaj otpada (-3,632)
 • Pravi prihodi : Prava vrednost (54,498,385)