Lanac nabavke

Odgovorno upravljanje lancem nabavke

Mi garantujemo da naši dobavljači grade snažnu konkurentsku prednost kroz podršku i saradnju u cilju izgradnje stabilnog korporativnog ekosistema i održivog lanca nabavke.

 

Vođeni svojom filozofijom pravičnosti, otvorenosti i saradnje u kojoj svaka strana dobija, rukovodimo lancem nabavke sa približno 2,200 dobavljača širom sveta. Pružamo pomoć svim svojim dobavljačima u saglasnosti sa Kodeksom ponašanja dobavljača kompanije Samsung i poslujemo u skladu sa odgovarajućim lokalnim propisima i međunarodnim standardima. Kroz procenu svojih dobavljača rukovodimo rizicima lanca nabavke u pogledu aspekata održivosti, kao što su sredina, ljudska prava, finansije itd. Uz to, neprekidno podržavamo svoje dobavljače u cilju izgradnje zajedničke konkurentske prednosti i razvoja.

Strategija uprave lanca nabavke i pet kriterijuma

 •  

  Ekonomski

  Obezbeđujemo sveobuhvatnu konkurentsku prednost u cenama, isporuci, kvalitetu, tehnologiji i ljudskim resursima u cilju maksimalnog povećanja sinergije, brzine i efikasnosti svojih dobavljača i kreiranja korporativnog ekosistema koji omogućava održivi rast.

 •  

  Socijalni

  Zahtevamo da se poštuju međunarodni standardi i propisi u domenu upravljanja ljudskim pravima, radnog okruženja, etike i pitanja konfliktnih minerala u cilju izgradnje otvorenog i transparentnog sistema odgovornosti za upravljanje koji uključuje sve interesne grupe u lancu nabavke.

 •  

  Ekološki

  Sarađujemo isključivo sa dobavljačima koji su sertifikovani kao eko-partneri tako da možemo da obavljamo procenu i upravljanje uticajem na životnu sredinu koji mogu proizvesti njihove komponente, sirovine i proces proizvodnje.

Infografik stvaranja vrednosti kroz održivo upravljanje
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Cost competitiveness (Economic).</li> <li>List 2) On time delivery (Economic).</li> <li>List 3) Supplier competitiveness (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 4) Response to Risk (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 5) Human resources capacity (Economic)</li> </ul>
Ova slika opisuje strategiju upravljanja lancem nabavke i infografik koji pruža dodatna objašnjenja za pet kriterijuma u održivosti lanca nabavke.

Rad dobavljača

U kompaniji Samsung težimo da izgradimo strateška partnerstva sa dobavljačima koji obezbeđuju maksimalan učinak na osnovu uzajamnog poverenja. To je razlog zašto primenjujemo pravičan i transparentan proces u upravljanju sistemom dobavljača za registrovanje novih dobavljača, dok obavljamo procene na godišnjem nivou kako bismo pružili pomoć svojim dobavljačima u osnaživanju konkurentske prednosti i svođenju povezanih rizika na minimum.
Svaka kompanija koja je voljna da doprinese svojom profilisanom tehnološkom sposobnošću i želi da posluje sa kompanijom Samsung može da objavi svoje nove poslovne predloge na našem portalu za nabavku (www.secbuy.com) u svakom trenutku. Naš (IPC)International Procurement Center služi kao čvorište nabavke, a IPC nam omogućava i da identifikujemo izvanredne dobavljače u strateški značajnim regionima širom planete.

Ključne stavke procene našeg novog programa za registrovanje dobavljača

 
Životna sredina i bezbednost
Od dobavljača se zahteva da zadovolje kriterijume koji su izloženi u članu 22, a odnose se na bezbednost na radu, opremu za sprečavanje požara, zdravlje na radu, opasne supstance i ekološke objekte.
Osam obaveznih stavki usklađenosti: Oprema za sprečavanje požara, opasnosti i otpadne materije, kanalizacija i otpadne vode itd.
 
Radna i ljudska prava
Obavljanje obaveznih revizija na lokaciji u skladu sa članom 20, uključujući volonterski rad, usklađenost sa propisima o radnom vremenu i zabranu diskriminacije.
Tri obavezne stavke usklađenosti: Zabrana rada dece, zagarantovana minimalna plata i zabrana nehumanog ophođenja.
 
Eko-partner
Obavljanje revizija ekološke politike proizvoda, edukacije i obuke i upotrebe opasnih supstanci.
Poslovanje isključivo sa dobavljačima koji su sertifikovani kao eko-partneri.

Sveobuhvatni proces procene

Prikaz infografika sveobuhvatnog procesa procene (procena tokom čitave godine, samostalan napredak, procena, upravljanje praćenjem) u lancu nabavke.

Programi za saradnju sa partnerima

Da bismo se pridržavali svoje poslovne filozofije koja glasi da „naša konkurentska prednost u kompaniji Samsung Electronic potiče od konkurentske prednosti naših dobavljača”, mi još više pomeramo granice svoje inicijative za upravljanje u kom svaka strana dobija u cilju uključivanja kako domaćih tako i prekomorskih dobavljača. Pružamo širok spektar programa za podršku finansiranja, edukacije i inovacije kako bismo obezbedili da naši dobavljači postanu konkurentni na globalnom nivou.

 • Ovaj prikaz opisuje finansiranje u programima za saradnju s partnerima Ovaj prikaz opisuje finansiranje u programima za saradnju s partnerima
  • 863 biliona KRW
  • Investiranje u fond za zajednički razvoj

  Finansiranje

  Kreiranje fondova u vrednosti od 1 bilion KRW uz pomoć komercijalnih banki

 • Ovaj prikaz opisuje inicijative za inovacije u programima za saradnju s partnerima Ovaj prikaz opisuje inicijative za inovacije u programima za saradnju s partnerima
  • 20,144 osoba
  • Polaznici obuke za dobavljače

  Izgradnja kapaciteta zaposlenih

  Pružanje vođstva, profesionalne stručnosti, globalnih i drugih kurseva korišćenjem našeg objekta namenjenog isključivo za obuku dobavljača

 • Ovaj prikaz opisuje inicijative za inovacije u programima za saradnju s partnerima Ovaj prikaz opisuje inicijative za inovacije u programima za saradnju s partnerima
  • 570 kompanija
  • Dobavljači koji su dobili podršku Smart Factory

  Inicijative za inovacije

  Podržali smo 1.000 dobavljača i malih i srednjih preduzeća koja nemaju poslovne odnose sa Samsung kompanijom širom zemlje u poboljšanju njihovih proizvodnih kapaciteta

[Ishodi naših obostrano korisnih ključnih programa za 2019. godinu]

* Pomažemo svojim dobavljačima 1. i 2. reda u izražavanju žalbi putem naše direktne telefonske linije (+82-80-200-3300), putem e-pošte (ssvoc@samsung.com), putem onlajn sistema za upozoravanje na nepravilnosti na našem portalu za saradnju s partnerima (www.secbuy.com), uz konsultaciju s dobavljačima na lokaciji, kao i putem raznih sastanaka za razmenu.

Radno okruženje dobavljača

Samsung prihvata punu odgovornost za unapređenje ljudskih prava duž čitavog lanca nabavke, prihvatamo međunarodne sporazume o ljudskim pravima u cilju garantovanja bezbednosti radnog mesta i poštujemo kodeks ponašanja koji je uspostavilo udruženje Responsible Business Alliance (RBA). Redovno pratimo sve naše dobavljače u skladu sa standardima verifikacije Koalicije građana elektronske industrije (EICC) radi identifikovanja problema i pravljenja neophodnih poboljšanja. Osim što podstičemo naše prvostepene dobavljače da stvaraju bezbedna radna mesta, ta posvećenost bezbednosti radnog mesta prenosi se preko prvostepenih dobavljača i na naše drugostepene dobavljače. Time doprinosimo izgradnji stabilnog ekosistema u čitavom našem lancu nabavke.

Radno okruženje dobavljača
<h3>Radno okruženje dobavljača</h3> <dl> <li>Samostalna procena</li> <li>Svi dobavljači 1. reda obavljaju samostalnu procenu na godišnjem nivo.</li> </dl> <dl> <li>Revizije na lokaciji</li> <li>Ključni dobavljači se biraju s obzirom na obim transakcija i rezultate samostalne procene, a dobijaju i revizije na lokaciji</li> <li>Specijalne i godišnje revizije obavljaju se u domenu zapošljavanja pripravnika i učenika na praski tokom školskih raspusta</li> </dl> <dl> <li>Revizije od strane trećih lica</li> <li>Revizor sa sertifikatom EICC programa obavlja provere dobavljača koji se nasumično biraju</li> <li>Zadaci za poboljšanje koji su identifikovani kao posledica rezultata revizija implementiraju se u roku od tri meseca</li> </dl>

Topionice i rafinerije u lancu nabavke kompanije Samsung Electronics

Kompanija Samsung Electronics ima sistem upravljanja mineralima koji se zasniva na „Smernicama OECD-a za utvrđivanje dužnosti za odgovornu proveru minerala u lancu nabavke iz zona sukoba i visokorizičnih oblasti” i upravlja topionicama u lancu nabavke uz pomoć dobavljača sa kojima sarađujemo.
Uvid u listu topionica imaju sve zainteresovane strane, uključujući i naše kupce.
Sem toga, podstičemo dobavljače da stupe u partnerski odnos sa topionicama sa certifikatom RMAP (Responsible Minerals Assurance Process, Proces odgovorne nabavke minerala) i zahtevamo od topionica bez certifikata u našem lancu nabavke da pribave certifikat RMAP.

Lista topionica i rafinerija

(Krajem decembra 2019)

CFSP sertifikacije je završena CFSP sertifikacije je u toku Ukupno
Tantal (Ta) 40 - 40
Kalaj (Sn) 76 - 76
Volfram (W) 41 - 41
Zlato (Au) 104 - 104
※Kobalt(Co) - - 30

Odgovornost dobavljača

Proizvodi i usluge koje nudi kompanija Samsung Electronics rezultat su posvećenosti i napora svih dobavljača u našem lancu nabavke. Kompanija Samsung Electronics i naši dobavljači odgovorni su za održivo zadovoljstvo naših klijenata i građanskog društva. Takođe, obećavamo da ćemo preuzeti punu odgovornost za lanac nabavke na osnovu poverenja i iskrenosti u cilju postizanja najbolje vrednosti.

* Listed in order of name of suppliers in 80% of Samsung Electronics’ transaction volume who agreed to be disclosed.

SUPPLIER ADDRESS
AAC Technologies Holdings Inc. No.3 Changcao Road, Hi-Tech Industrial Zone, Wujin, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Lot K4-2F, Que Vo Ip Bac Ninh City, Bac Ninh, Vietnam
Yuhang Road., Shuyang Economic Develop Suqian City, Jiangsu Province, China
Adeka Corporation 70, Wanjusandan 2-Ro, Bongdong-Eup, Wanju-Gun, Jeollabuk-Do, Korea
Advantest Corp. 140, 3 Samgongdan 6-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Rm.1215, Luneng Plaza, No.18 Taigu Road. Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
Shin-Marunouchi Center Building, 1-6-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Air Products and Chemicals Inc. 7201 Hamilton Boulevard, Allentown, PA, United States
3, Nongseo-Ro, 46Beon-Gil, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyunggi-Do, Korea
Alps Electric Co., Ltd. 33 (Jangduk-Dong) Hanamsandan 5 Byunro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-Ku, Tokyo, Japan
Applied Materials Inc. (5F, Korea Design Center Bldg.,Yatap-Dong) 322, Yanghyeon-Ro, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
8 Upper Changi North Road, 506906, Singapore
3050 Bowers Avenul, Santa Clara, CA, United States
ASM International N.V. (1Dong, Chungnam Technopark Cheonan Valley)136, Jiksan-Ro,Jiksan-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
3440 E University Phoenix Drive, Phoenix, AZ, United States
ASM Lithography Inc. Suites 3704-3706 37/F Tower Two Times Square, 1 Matheson Street Causeway Bay, Hong Kong
25, 5Gil, Samsung 1 Ro, Hwasung-Si, Gyeonggi-Do, Korea
2650 W. Geronimo Place Chandler, AZ, United States
AU Optronics Corp. 1 Li-Hsin Road.2, Science-Based Industrial Park, Hsinchu Taiwan
5 Li-Hsin Road.6, Science-Based Industrial Park, Hsinchu Taiwan
Avago Technologies Ltd. No 1 Yishun Avenue 7, Singapore
Biel Crystal Manufactory Ltd. Block A, 10/F., A1-A5 Mei Hing Ind. Bldg.,16-18 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
BOE Technology Group Co., Ltd. No. 118 Jinghaiyi Road., Bda, Beijing, China
Bujeon Electronics Co., Ltd. Phuong Lieu Commune-Que Vo District, Bac Ninh, Vietnam
No 903, 3/2 Street, Phu Xa Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam
BYD Co., Ltd. No.3001, Baohe Road, Baolong Industrial Town, Longgang, Shenzhen, China
Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong, China
No 2, Yadi Road, The New-Type Industrial Park, Xi'an National Hi-Tech Industrial Development Zone, China
CammSys Corp. Ba Thien Industrial, Ba Hien Commune, Binh Xuyen Distric Vinh Phuc Province, Vietnam
Canon Inc. (9F,10F),607, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
One Canon Park, Melville, NY, United States
30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-Ku, Tokyo 146-8501, Japan
Cirrus Logic Inc. 7B Nightingale Way, Quartermile Edinburgh, United Kingdom
Coretronic Corp. No.2-1.Nanke 6Th.Road, Tainan Science-Based Industrial Park Tainan County, Taiwan
Corning Inc. One Riverfront Plaza Corning, NY, United States
Daeduck Electronics Co., Ltd. (Jeongwang-Dong), 335, Somanggongwon-Ro, Gyeonggi-Do, Korea
Daeyoung Electronics Co., Ltd. Lot HT-2-1, Road D2, Ho Chi Minh Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Dist. 9, Vietnam
Daifuku Co., Ltd. 14, Dongtanjiseong-Ro, Hwaseong-So, Gyeonggi-Do, Korea
7406 West Detroit Street, Chandler, AZ, United States
4-103, Komakihara, Komaki, Aichi, Japan
DAP Corporation 474-22 Anseongmachum-Road, Miyang-Myeon, Anseong-City, Kyunggi-Do, Korea
Dongjin Semichem Co., Ltd. 644, Baekbeom-Ro, Seo-Gu, Incheon, Korea
Dongwoo Fine-Chem Co., Ltd. 132, Yakchon-Ro, Iksan-Si, Jeollabuk-Do, Korea
Dongyang E&P Inc. 76, Jinwisandanro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Nhan Hoa Ward-My Hao District-Hung Yen Province, Vietnam
Doosung Tech Luong Son Ip, Hoa Son Commune Hoa Binh Luong Son, Vietnam
Dr Enc SA de CV Manufacturas 622 Santa Rosa Jauregui Queretaro, Mexico
Dreamtech Co., Ltd. No.100, Huu Nghi Road, Vsip Bac Ninh Tu Son Town, Bac Ninh, Vietnam
SUPPLIER ADDRESS
Edwards Limited 96, 3 Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Elentec co., Ltd. B-37, Sector-80, Phase-Ii, Noida, India
44F, Quang Minh Industrial Zone, Ha Noi, Vietnam
Eou Unit, 57/1&2, Ecotech-I, Extension-I, Greater Noida, India
Lot 2247, Jalan Rajawali, Mukim Teluk Panglima Garang, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
EM-Tech Co., Ltd. Huaxian Road, Danshan Industrial Area, Chengyang District, Qingdao, Shandon, China
Yen Phong Ip Yen Phong District, Bac Ninh, Vietnam
Entegris Inc. 72, Je2Gongdan 1-Gil, Miyang-Myeon, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
117 Jonathan Blvd North Chaska, MN, United States
129 Concord Road, Billerica, MA, United States
31 Kaki Bukit Road 3, 06-08/11 Tech Link, Singapore
GoerTek Inc. No.268 Dongfang Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, China
Lot L-06, Que Vo Industrial Park Nam Son Commune, Bac Ninh, Vietnam
Hanyang ENG Co., Ltd. 72, Yeongtong-Ro 26 Beon-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
HB Technology Co., Ltd. 87, Sandongro, Eumbong-Myeon, Asan-Si, Chungnam, Korea
Hitachi Ltd. 46, 2 Gongdan 8-Gil, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
2150 N. 1st Street, Ste. 350, San Jose, CA, United States
2460 North First Street, Suite 290, San Jose, CA, United States
8F Young Poong Bldg., 41 Cheonggyecheon-Ro, Chongro-Ku, Seoul, Korea
92, Sanho-Daero, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, Korea
1601A Room ,16F, Blk.1, No.18, Taigu R Oad, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
24-14 Nishi-Shimbashi, 1-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan
Grantokyo South Tower, 9-2, Marunou Chi 1-Chome,Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
15-12 Nishi-Shimbashi 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan
HNT Electronics Co., Ltd. Luong Son Industrial Park, Km 36, National Highway 6, Hoa Son Commune Luong Son, Hoa Binh, Vietnam
Hosiden Corp. Lot 1, Quang Chau Ip, Viet Yen Dicstrict, Bac Giang Province, Vietnam
Ibiden Co., Ltd. 15#, Rongchang East Street, BDA, Beijing, China
3-200, Gama-Cho, Ogaki, Gifu Pref, Japan
Innolux Corp. No.160 Kesyue Road., Chu-Nan Site, Hsinchu Science Park, Chu-Nan, Miao-L I, Taiwan
Intel Corp. 69/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
Intops Co., Ltd. 148, Okgye 2 Gongdan-Ro, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, Korea
Yen Phong 1Z., Yen Phong Dist., Bac Ninh, Vietnam
Lot I-10-2, D2 Road, District 9 Ho Chi Minh, Vietnam
Inzi Display Co., Ltd. 7880 Airway Road Suite#B6E, San Diego, CA, United States
Plot 220, Road 10, Amata Industrial Dong Nai Long Binh Ward, Bien Hoa City, Vietnam
Jahwa Electronics Co., Ltd. 1217, Chungcheong-Daero, Bugi-Myeon,Cheongwon-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk-Do, Korea
Plot 10, Khai Quang Industrial Park , Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Jiangsu Simand Electric Co., Ltd. No.111, Kangyuan Road, Xiangcheng District Suzhou, China
JX Nippon Mining & Metals Corp. 54, Hansan-Gil, Cheongbuk-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
125 North Price Road. Chandler, AZ, United States
1008164 1-2, Otemachi 1Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Kirin Precision Co., Ltd. Av.Benito Juarez 131-5 Parque Industrial Queretaro, Santa Rosa Jauregui, Qro., Mexico
(Hanamdong) 106 287, Sonjae-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
KLA-Tencor Corp. 1 Technology Drive. Milpitas, CA, United States
Kyocera Corp. 13F Kamco Yangjae Tower, 262 Kangnamdae-Ro, Kangnam-Gu, Seoul, Korea
116, Beomjigi-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Lam Research Corp. 4F, 28, Pangyo-Ro 255Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Avenue Edouard-Dubois 20 Neuchatel, Switzerland
4650 Cushing Parkway. Fremont, CA, United States
Lens International HK Co., Ltd. Unit A, 7/F, Mg Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
LOT Vacuum Co., Ltd. (Shingeonji-Dong) 68, Gongdan1-Ro, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Maxford Technology Limited 18 Floor, Chung Nam Building, 1 Loc Khart Road, Wanchai, Hong Kong
SUPPLIER ADDRESS
Maxim Integrated Products Inc. 160 Rio Robles Drive, San Jose, CA, United States
Mcnex Co., Ltd. Lot Cn5, Ninh Binh City, Ninh Binh Province Phuc Son Industrial Park, Vietnam
MediaTek Inc. No.1, Dusing 1st Road., Hsinchu Science Park, Hsinchu City, Taiwan
Meiko Electronics Co., Ltd. Lot Ld4, Thach That-Quoc Oai Industrial Zone, Phung Xa Commune, Thach That Dist, Hanoi, Vietnam
Micron Technology Inc. 8000 S. Federal Way Boise, ID, United States
Miraenanotech Co., Ltd. A6-1, Saida International Industrial Complex, Xiqing, Tianjin, China
Murata Manufacturing Co., Ltd. 22F, (Gt Tower, Seocho-Dong), 411, Seocho-Daero, Seocho-Gu, Seoul, Korea
9380 Carroll Park Drive San Diego, CA, United States
20 Fairbanks, Suite 187 Irvine, CA, United States
200 Yishun Ave 7, Singapore
Namuga Co., Ltd. Lot B9, Thuy Van Industrial Zone, Thuy Van Commune, Viet Tri City, Phu Tho Province, Vietnam
New Motech Co., Ltd. 8, Hanamsandan 7Beon-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
7/156 Moo 4 T. Mabyangporn A. Pluakda Eng, Rayong, Thailand
Nitto Denko Corp. 33rd Floor, Grand Front Osaka, 4-20 Ofuka-Cho, Kita-Ku, Osaka 530-0011, Japan
NuFlare Technology Inc. 8-1, Shinsugita-Cho, Isogo-Ku Yokohama, Kanagawa, Japan
NXP Semiconductors N.V. NXP Semiconductors Netherlands B.V. High Tech Campus 60, Eindhoven The Netherlands
Partron Co., Ltd. 22, Samsung 1-Ro 2-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Posco Co., Ltd 158# Shenxu Road Suzhou Industrial Park, China
Powerlogics Co., Ltd. 163 Gwahaksanup4Ro, Oksan-Myeon, Cheongwon-Gun, Chungchongbuk-Do, Korea
Khai Quang Industrial Zone Khai Quang Ward Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Praxair Technology Inc. (Teheran-Ro, Sinhan Building16F), 512, Teheran-Ro, Kangnam-Gu, Seoul, Korea
7, 3Gongdan 2-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
PSK Inc. 48, Samsung 1 Ro 4-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Qorvo Inc. 1 Changi Business Park Avenue1, #04, Singapore
Rohm Co., Ltd. 159-13, Gasan Digital 1-Ro, Geumcheon-Gu, Seoul, Korea
Samsung Display Co., Ltd. 95 Samsung 2nd Road. Nonsuh-Dong Kiheung-Gu, Yongin Gyeonggi-Do, Korea
77, 4Sandan 5-Gil, Cheonan-Si Seobuk-Gu, Chungcheongnam-Do, Korea
Yen Phong I Industrial Zone Yen Phong District, Bac Ninh, Vietnam
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Maetan-Dong) 150, Maeyeong-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Semphil., Chip Block 5, Barrio, Batin O, Calamba, Laguna, Philippines
Yen Binh Industrial Zone Dong Tien Ward, Pho Yen Town Thai Nguyen Province, Vietnam
No.80 Xiaqing Road, The West Zone Of Teda, Tianjin, China
14F Tower A, SCC, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
788 Nanhe Road. Kunshan Et Development Jiangsu Province, China
Samsung SDI Co., Ltd. Yen Phong I - I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist, Bac Ninh, Vietnam
56, Gosan-Ro, Uiwang-Si 16073, Gyeonggi-Do, Korea
Gongse-Dong 150-20, Gongse-Ro, Giheung-Gu , Yonginsi, Gyeonggi-Do, Korea
SI Flex Co., Ltd. Lot A, Quang Chau Industrial Park, Bac Giang Province. Viet Yen District, Vietnam
Siltronic Corp. P.O. Box 1140, D-84479 Burghausen, Germany
12 Tampines Industrial Ave 5, Singapore
7200 NW Front Street. Portland, OR, United States
SMART Modular Technologies Inc. Av. Tegula, 888 Edificio Cristal - CEA Ponte Alta, Atibaia, Sao Paulo, Brazil
Soulbrain Co., Ltd. 34, Pangyo-Ro 255Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
STI Co., Ltd. 1, Bonggi-Gil, Gongdo-Eup, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
STMicroelectronics N.V. 5A Serangoon North Avenue 5, Singapore
Sumco Corp. Seavans North, 1-2-1 Shibaura, Minato-Ku, Tokyo, Japan
19801 N. Tatum Blvd. Phoenix, AZ, United States
Sung Woo Electronics Co., Ltd. Thuan Thanh 3 Industrial Zone, Than H Khuong Commune, Bac Ninh, Vietnam
Synaptics Inc. 1251 Mckay Dr. San Jose, CA, United States
SUPPLIER ADDRESS
Taiwan PCB Techvest Co., Ltd. No.12, Kung Yeh 2nd Road., Pin Chen, Tao Yuan Hsien, Taiwan
Taiyo Nippon Sanso Corp. 94, Eumbongmyeon-Ro, Eumbong-Myeon, Asan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
150 Allen Road Basking Ridge, NJ, United States
3F, No.2 Bldg. Baowu Tower 1859 Expo Boulevard Shanghai Pudong, China
#1189 Bao-8 Road, Zong He Bao Shui Xi'An Shaanxi, China
Taiyo Yuden Co., Ltd. 3 International Business Park Nordic European Centre #06-28, Singapore
440 Stevens Ave., Suite 300 Solana San Diego, CA, United States
B2B 2Nd Floor, Building3, No.258 Xin Ling Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China
43, Jayumuyeok 3-Gil, Masanhoewon-Gu, Changwon-Si, Gyeongsangnam-Do, Korea
Nordring 23, Furth, Germany
TDK Corp. 11 North Buona Vista Drive #13-08 The Metropolis Tower 2, Singapore
Nilai Industrial Estate, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
3505 Wharf Cable TV Tower, 9 Hoi Sh Ing Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
8F, Songnam Building, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Korea
No.1 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng City, Ningde, Fujian Province, China
St.Martin Str. 53, Munich, Germany
TES Co., Ltd. 2374-36, Jungbu-Daero, Yangji-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Texas Instruments Inc. 3-6, World Shipping Centre, Harbour City, 7 Canton Road, Hong Kong
The Dow Chemical Company 14F, 412, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
412, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
(Backseok-Dong) 56, 3 Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
P.O. Box 60896 Charlotte, NC, United States
112, Seonggeo-Gil, Seonggeo-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
4F No.6, Lane 280, Zhongshan North Road, Taiwan
451 Bellevue Road. Newark, DE, United States
Tokyo Electron Ltd. 51, Jangangongdan 6-Gil, Jangan-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
1F, No.126 Hedan Road., Pudong, Shanghai, China
Akasaka Biz Tower, 3-1 Akasaka 5-Chome, Minato-Ku, Tokyo 107-6325, Japan
2400 Grove Blvd. Austin, TX, United States
Toshiba Corp. 20 Pasir Panjang Road #12-25/28 Mapletree Business City, Singapore
517, Yeongdong-Daero, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
2570-1, Urasuda, Kamo-Shi, Niigata, Japan
Yeongdongdaero 517, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
Tripod Technology Corp. No.7, Middle Section, Mianzhou Avenue, Xiantao, Hubei, China
ULVAC, Inc. 5, Hansan-Gil, Cheongbuk-Eup, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Versum Materials Inc. (Singil-Dong) 283, Haebong-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
7201 Hamilton Blvd. Allentown, PA, United States
WiSol Co., Ltd. D1-1,D1-3 International Industrial City Xeda, Tianjin, China
No.26 Street 05 Vsip Bac Ninh Industrial Zone Tu Son Town, Bac Ninh, Vietnam
Wonik IPS Co., Ltd. 75, Jinwisandan-Ro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Wonik Materials Co., Ltd. 30, Yangcheong 3-Gil, Yangcheong-Ri, Ochang-Eup, Cheongwon-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk-Do, Korea
1 2 3 4