Pristupačnost mobilnih telefona Galaxy

Prednja strana Galaxy pametnog telefona koji prikazuje stranicu Pristupačnost sa raznim postavkama funkcija koje su korisne za korisnike. Prednja strana Galaxy pametnog telefona koji prikazuje stranicu Pristupačnost sa raznim postavkama funkcija koje su korisne za korisnike.

Voice Assistant + TalkBack

Zahvaljujući bliskoj saradnji kompanija Samsung i Google omogućen je jedinstven, pristupačan i ujedinjen doživljaj na svim Android uređajima.
Sada su Samsung Voice Assistant i Google TalkBack objedinjeni u jedan čitač ekrana. Zahvaljujući zajedničkom radu Voice Assistant i TalkBack funkcija, sada imaš mnogo udobniji i efikasniji čitač ekrana na svim svojim Android uređajima.
Doživi novi TalkBack koji radi na One UI 3.0.

Kako se koristi TalkBack

Nauči osnove korišćenja

TalkBack naglas čita fokusirane stavke. Fokus se može kontrolisati dodirivanjem ili prevlačenjem po ekranu.

• Da čuješ ono što je na ekranu
kucni ekran jednim prstom ili istražuj po ekranu slobodno se pomerajući po njemu dok ga dodiruješ.

• Da aktiviraš fokusiranu stavku
kucni jednim prstom dva puta.

• Da premestiš fokus na drugu stavku
prevuci levo/desno jednim prstom.

Osnovne načine korišćenja možeš naučiti ako odeš na Podešavanja > Pristupačnost > TalkBack > Postavke > TalkBack tutorijal

Prikazana je stranica sa postavkama GUI TalkBack funkcije. Prečica za TalkBack je omogućena, a u donjem delu GUI su prikazana uputstva za korišćenje TalkBack funkcije. Prikazana je stranica sa postavkama GUI TalkBack funkcije. Prečica za TalkBack je omogućena, a u donjem delu GUI su prikazana uputstva za korišćenje TalkBack funkcije.

Integracija Voice Assistant sa TalkBack identitetom

Pokreti više prstiju

Pored korišćenja TalkBack pomoćnika jednim prstom, sada je na raspolaganju i mogućnost kontrole pokretima više prstiju kod Voice Assistant pomoćnika. Bez potrebe za posebnim podešavanjima, pokretima više prstiju mogu se koristiti razne TalkBack funkcije. Ako ti se neki pokreti ne sviđaju, uvek ih možeš promeniti.

Idi na Pristupačnost > TalkBack > Podešavanja > Prilagođavanje pokreta, tamo možeš otkriti više i promeniti radnju koja se određenim pokretom izvršava.

Kako koristiti Podlogu za pokrete

Zaboravljeni pokret? Na Podlozi za pokrete možeš testirati i proveravati razne pokrete. Kako bi se aktivirala Podloga za pokrete kucni ekran odjednom sa četiri prsta.

Kako koristiti Meni za čitanje

Brzi meni Voice Assistant pomoćnika je raspoloživ i kod novog TalkBack pomoćnika. Povuci sa tri prsta u bilo koju stranu – gore, dole, levo, desno – tako otvaraš pristup raspoloživom meniju za čitanje. Neprekidno prevlačenje sa tri prsta omogućava izbor željenog čitanja sa menija, poput granulacije, brzine čitanja i govornog jezika.

Podesi svoj meni za čitanje tako što ćeš otići na Pristupačnost > TalkBack > Podešavanja > Prilagođavanje menija

Aktiviranje TalkBack pomoćnika u čarobnjaku za podešavanje

Sad možeš aktivirati i koristiti TalkBack još na prvom ekranu koji ti se pojavi kada raspakuješ telefon. Ovaj način ti je na raspolaganju u toku celog procesa čarobnjaka za podešavanje.

• Pritisni i zadrži sa dva prsta
• Brzo pritisni bočni taster i taster za pojačavanje zvuka
• Pritisni i zadrži tastere za pojačavanje i stišavanje zvuka

Prikazana je stranica „Prilagođavanje pokreta”. GUI prikazuje razna prilagođavanja postavki za pokrete jednim prstom. Prikazana je stranica „Prilagođavanje pokreta”. GUI prikazuje razna prilagođavanja postavki za pokrete jednim prstom.

Ostale korisne TalkBack funkcije

Ostale korisne TalkBack funkcije, poput uređivanja teksta i tasterskih prečica omogućavaju lakše i brže upravljanje uređajem. Saznaj više u podešavanjima i tutorijalu TalkBack pomoćnika.

Uređivanje teksta

Uređivačkim funkcijama, poput selektovanja, potpunog selektovanja, rezanja i lepljenja, može se pristupiti pokretima.
Da saznaš više o pokretima idi na Podešavanja > Pristupačnost > TalkBack > Postavke > Prilagođavanje pokreta

Tasterske prečice

Kada je aktiviran Bluetooth ili povezana USB tastatura, TalkBack funkcijom možeš upravljati preko tasterskih prečica.
Da saznaš više idi na Podešavanja > Pristupačnost > TalkBack > Postavke > tasterske prečice

Prikazana je stranica GUI „Tasterskih prečica”. GUI prikazuje razne opcije menija za podešavanje mape tastera, modifikacionih tastera, navigacionih radnji i još mnogo toga. Prikazana je stranica GUI „Tasterskih prečica”. GUI prikazuje razne opcije menija za podešavanje mape tastera, modifikacionih tastera, navigacionih radnji i još mnogo toga.

Voice Assistant
i Voice Assistant tutorijal

Kada koristiš telefon, Voice Assistant može imati funkciju očiju. Njegove karakteristike ti daju maksimalnu kontrolu nad telefonom čak i kada ne možeš da ga vidiš. Kako bi pomogao slepim i slabovidim osobama, uključena Voice Assistant funkcija omogućava da telefon izgovara povratne informacije. On opisuje, na primer, ono što dodiruješ, selektuješ i aktiviraš. Zahvaljujući njemu možeš uređivati tekstove ili menjati razne postavke, poput jačine zvuka ili brzine govora, koristeći samo uobičajeno prevlačenje prstima i kuckanje.

* Slike uređaja su simulirane u ilustrativne svrhe.