Vodič za globalnu navigaciju

Korišćenje trake za globalnu navigaciju na našem veb-sajtu

Kako pronaći podmenije na našoj traci za globalnu navigaciju

1. KORAK

Da bi pronašao podmenije na našoj traci za globalnu navigaciju, pritiskaj taster Tab dok ne dođeš do stavke. Kada je fokus na stavci, pritisni taster Enter kako bi se otvorili podmeniji i pomoću tastera Tab pređi na sledeći podmeni.

Uvećana slika menija na mobilnom telefonu na Samsung.com GNB Uvećana slika menija na mobilnom telefonu na Samsung.com GNB

2. KORAK

Da bi se došlo do sledeće grupe na našoj traci za globalnu navigaciju, pritiskaj taster Tab dok ne prođeš sve podstavke u trenutnoj grupi. Sledeći element u fokusu biće naredna grupa.

Na primer, da bi se došlo do sledeće grupe menija, pritiskaj taster Tab dok ne prođeš sve podstavke u trenutnoj grupi. Kada pritisneš taster Tab nakon poslednje podstavke grupe, fokus će biti na glavnoj stavci naredne grupe.

Uvećana slika menija Samsung Pay na Samsung.com GNB Uvećana slika menija Samsung Pay na Samsung.com GNB

3. KORAK

Za povratak na prethodnu stavku na našoj traci za globalnu navigaciju, drži taster Shift i pritisni taster Tab. Fokus na tvojoj tastaturi pomeriće se na prethodnu stavku. Možeš pritisnuti Shift i Tab nekoliko puta za povratak unazad koliko želiš. Na primer, ako želiš da se vratiš na „Galaxy S“ kada je fokus tastature na „Galaxy Note“, jednom pritisni Shift i Tab.

Uvećana slika menija Galaxy Note na Samsung.com GNB Uvećana slika menija Galaxy Note na Samsung.com GNB

4. KORAK

Kako bi se zatvorili otvoreni podmeniji, pomoću tastera Tab kreći se do tastera „zatvori meni“ i pritisni dugme Enter.

Uvećana slika tastera Zatvori na Samsung.com GNB Uvećana slika tastera Zatvori na Samsung.com GNB

Kako pronaći podmenije na našoj traci za globalnu navigaciju na mobilnom telefonu