Vodič za skip linkove

Korišćenje skip linkova na našem veb-sajtu

Pristupanje i korišćenje skip linkova

1. KORAK

Pređi na sadržaj: Ovaj skip link jeste prvi link sa kojim ćeš se susresti na svim našim stranicama kada pritisneš taster Tab. Ako želiš da preskočiš našu traku za globalnu navigaciju i da odeš direktno na sadržaj stranice, pritisni taster Enter kada je fokus na linku „Pređi na sadržaj“.

Slika koja prikazuje crnu traku „Pređi na sadržaj“ iznad SAMSUNG logotipa na GNB nakon pritiska na taster Tab na samsung.com. Slika koja prikazuje crnu traku „Pređi na sadržaj“ iznad SAMSUNG logotipa na GNB nakon pritiska na taster Tab na samsung.com.
2. KORAK

Pređi na pomoć za pristup: Ovaj skip link jeste drugi link sa kojim ćeš se susresti na našim stranicama sa karakteristikom visokog kontrasta kada se krećeš koristeći taster Tab. Ako želiš da preskočiš celu stranicu i da odeš direktno na taster za visoki kontrast u meniju u podnožju stranice, pritisni taster Enter kada je fokus na linku „Pređi na pomoć za pristupačnost“.

Slika koja prikazuje crnu traku „Pređi na pomoć za pristupačnost“ iznad logotipa SAMSUNG na GNB nakon pritiska na taster TAB na samsung.com. Slika koja prikazuje crnu traku „Pređi na pomoć za pristupačnost“ iznad logotipa SAMSUNG na GNB nakon pritiska na taster TAB na samsung.com.

Pristupanje i korišćenje skip linkova na mobilnom telefonu