Informacije vezane za COVID-19

Globalna situacija vezana za virus korona (COVID-19) predstavlja nezabeležen trenutak koji utiče gotovo na sve aspekte svakodnevnog života. Znamo da ova situacija utiče na sve vas na različit način i da će COVID-19 imati trajan uticaj na naše društvo.

Uprkos ovim teškim vremenima, mi u kompaniji Samsung duboko verujemo u svoju otpornost i posvećenost tome da zajedno s ljudima koji su srž našeg poslovanja izađemo jači. Ulažemo napore da zaštitimo zdravlje i bezbednost svih svojih zaposlenih, partnera i klijenata i da svedemo na minimum uticaj na naše aktivnosti. Pažljivo pratimo novosti u vezi sa situacijom kod lokalnih i međunarodnih zdravstvenih organa, uključujući Svetsku zdravstvenu organizaciju (SZO). Delimo novitete u vezi sa svim promenama u svojim aktivnostima, prvo sa zaposlenima i partnerima kako se situacija razvija, dok istovremeno razmatramo informacije iz lokalnih, evropskih i globalnih zdravstvenih organizacija. Sledeći zakonodavstvo i smernice lokalnih i međunarodnih zdravstvenih organa, kontinuirano usaglašavamo svoje aktivnosti sa novom situacijom i tražimo nove načine da uslužimo i podržimo svoje klijente i partnere koliko god je to moguće.

Sada više nego ikada moramo da se udružimo ne samo u prevazilaženju ovog izazova već da zajedno izađemo iz ovoga snažniji. Iskreno se svakom od svojih zaposlenih zahvaljujemo na svemu što rade, a naročito na podršci koju pružaju jedni drugima, našim partnerima i našim klijentima. Zahvalni smo našim klijentima i partnerima na lojalnoj podršci.