Okruženje

IMATE PITANJA?
IMATE PITANJA?

Naša zalaganja za očuvanje životne sredine

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. nastoji da smanji uticaj svih svojih proizvoda na životnu sredinu tako da se pridružuje raznim udruženjima iz Evrope, poput EPEE (European Partnership for Energy & the Environment – Evropsko partnerstvo za energiju i životnu sredinu) i EHPA (European Heat Pump Association – Evropsko udruženje za toplotne pumpe).

Manja emisija F gasova

U skladu sa najnovijim EU zakonom koji za cilj ima smanjenje emisije F gasova, Samsung je dodao novi tip rashladnog sredstva svojim klima uređajima za stambeni prostor. Sa niskim potencijalom globalnog zagrevanja (GWP - Global warming potential) od 675, R32 je održivo rešenje za klima uređaje.

Samsung klima uređaji Klima Životna sredina Održivost

Upravljanje elektronskim otpadom

Kako bismo ispunili sve naše obaveze kada je zaštita životne sredine u pitanju, Samsung je organizovao sisteme vraćanja uređaja koji su u skladu sa postojećim zakonima o reciklaži, poput direktive WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment – Direktiva o električnom i elektronskom otpadu) – propis kojim se utvrđuju ciljevi prikupljanja, recikliranja i oporavka elektronskog otpada.

Samsung klima uređaji Klima Životna sredina Održivost

Direktiva o bateriji

Samsung je uskladio svoje proizvode sa EU direktivom o bateriji – u pitanju je zakon koji reguliše proizvodnju i odlaganje baterija.

Samsung klima uređaji Klima Životna sredina Održivost

Pakovanje koje čuva planetu

Samsung proizvodi su usklađeni sa propisima za pakovanje u svakoj zemlji u kojoj se oni prodaju. Na ovaj način, postaraćemo se da, gde god je to moguće, pakovanja naših proizvoda budu besplatno ponovo iskorišćena, popravljena ili reciklirana za sve naše klijente.

Samsung klima uređaji Klima Životna sredina Održivost

Oznake za ekološki dizajn i energetsku efikasnost

Samsung klima uređaji Klima Životna sredina Održivost Eko dizajn Energetska efikasnost

Sertifikovana održivost

Dodatne nalepnice kupcima olakšavaju identifikaciju i pronalaženje proizvoda. Samsung je jedna od kompanija sa najvećim brojem sertifikata nezavisnih agencija na svetskom tržištu elektronskih uređaja.

Sertifikati

Pronađite instalatera

Partneri kompanije Samsung su stručnjaci za klima uređaje koji su specijalno obučeni da zadovolje sve vaše potrebe kada su klima uređaji u pitanju.

Samsung rešenja za klimatizaciju

Samsung revolucioniše svet nege vazduha nagrađivanim klimatskim sistemima koji su širom sveta poznati po svojoj inovativnosti i efikasnosti.