dodatna oprema

IMATE PITANJA?
IMATE PITANJA?

Jednostavno upravljanje sistemom za klimatizaciju

Dodatna oprema za Samsung sisteme za klimatizaciju obezbeđuje alatke koje su vam potrebne da biste lako i efikasno upravljali jednom jedinicom ili više njih.

MCU komplet

DVM S jedinica za oporavak od pregrevanja koristi MCU (Jedinica za promenu režima) komplet koji omogućava precizno upravljanje pomoću elektronskog ekspanzionog ventila (EEV – Electronic expansion valve) i pomoćnog hladnjaka čime se poboljšavaju performanse sistema i smanjuje nivo buke.

Samsung klima uređaji Klima Nega vazduha Dodatna oprema

AHU komplet

Samsung AHU komplet alatki omogućava spoljnim DVM S jedinicama jednostavno povezivanje na prilagođene uređaje za obradu vazduha drugih proizvođača čime se postiže ušteda energije, kao i poboljšane performanse i efikasnost.

Samsung klima uređaji Klima Nega vazduha Dodatna oprema

FCU komplet

Samsung FCU komplet alatki predstavlja interfejs za komunikaciju i kontrolu između Samsung jedinica sa kalemom ventilatora i kontrolnih sistema koji se mogu koristiti i za povezivanje na jedinice sa kalemom ventilatora drugih proizvođača. Takođe, mogu se koristiti sa umreženim daljinskim upravljačem ili Samsung DMS 2.5 serverom.

Samsung klima uređaji Klima Nega vazduha Dodatna oprema

Pogledajte asortiman dodatne opreme

Samsung klima uređaji Klima Nega vazduha Pretraživanje proizvoda Pogledajte asortiman Dodatne oprema

Naše proizvodne kategorije

Pronađite Instalatera

Partneri kompanije Samsung su stručnjaci za klima uređaje koji su specijalno obučeni da zadovolje sve vaše potrebe kada su klima uređaji u pitanju.

Samsung rešenja za klimatizaciju

Kompanija Samsung iz korena menja svet klima uređaja svojim nagrađivanim sistemima za klimatizaciju koji su širom sveta poznati po svojim inovacijama