H.Browser

SMART Hospitality Display Solutions

H.Browser

Potpuno prilagodljivo rešenje za mrežne pregledače

H.Browser
Imate pitanja?
Imate pitanja?

    Elitni hotelski lanci imaju za cilj da obezbede vrhunsku zabavu u svojim prostorijama i usluge upravljanja prilagođenim sadržajem koje njihovi gosti očekuju. Takođe, u ponudu žele da uvrste interaktivne Veb usluge za goste bez kupovine, instalacije i održavanja dodatnog hardvera, poput VoD (Video on demand – video na zahtev) dekodera. Pošto je H. Browser otvorena platforma zasnovana na IP protokolu, integratori sistema mogu da obezbede potpuno prilagodljiva rešenja za Veb pregledače koja nude vrhunske interaktivne usluge i funkcije, kako za besplatan, tako i za VoD sadržaj. Budući da je H.Browser zasnovan na Internet programskim jezicima, kao što su HTML5 i Java Script®, integratori sistema mogu jednostavno da razviju i brzo da integrišu pouzdana i prilagodljiva rešenja za hotele.

Obogatite gostima celokupan doživljaj tokom boravka sa otvorenom platformom zasnovanom na IP protokolu koja se jednostavno prilagođava

Kao otvorena platforma zasnovana na IP protokolu za upravljanje hotelskim monitorima, H.Browser je potpuno prilagodljivo i izuzetno fleksibilno rešenje, tako da luksuzni hoteli mogu da ponude najmodernije usluge, poput video sadržaja na zahtev i poznatih aplikacija, za nezaboravan boravak. Samsung obezbeđuje komplet alatki za razvoj softvera (SDK - software development kit) pomoću kojih integratori sistema mogu da dizajniraju vrhunska, prilagođena rešenja za hotelske televizore sa intuitivnim korisničkim interfejsom i moćnim funkcijama. Zasnovan na HTML5 standardu, H.Browser predstavlja zaista inteligentno rešenje za televizore pomoću kojeg gosti mogu da uživaju u interaktivnim uslugama i funkcijama za besplatan i VoD sadržaj, a integratori sistema jednostavno da dizajniraju dodatna prilagođena rešenja sa većom fleksibilnošću.

Kao otvorena platforma zasnovana na IP protokolu za upravljanje hotelskim monitorima, H.Browser je potpuno prilagodljivo i izuzetno fleksibilno rešenje, tako da luksuzni hoteli mogu da ponude najmodernije usluge, poput video sadržaja na zahtev i poznatih aplikacija, za nezaboravan boravak. Samsung obezbeđuje komplet alatki za razvoj softvera (SDK - software development kit) pomoću kojih integratori sistema mogu da dizajniraju vrhunska, prilagođena rešenja za hotelske televizore sa intuitivnim korisničkim interfejsom i moćnim funkcijama. Zasnovan na HTML5 standardu, H.Browser predstavlja zaista inteligentno rešenje za televizore pomoću kojeg gosti mogu da uživaju u interaktivnim uslugama i funkcijama za besplatan i VoD sadržaj, a integratori sistema jednostavno da dizajniraju dodatna prilagođena rešenja sa većom fleksibilnošću.

Napravite prefinjenu atmosferu u sobi sa ugrađenom platformom H-browser

Sa ugrađenom platformom H.Browser lanci hotela mogu da naprave moderno i prefinjeno okruženje u sobi budući da nisu potrebni dodatni dekoderi za pružanje interaktivnih usluga i prilagođenog sadržaja. Integratori sistema mogu da iskoriste Samsung napredni hardver pomoću platforme H.Browser i vrhunskih Samsung hotelskih monitora sa ugrađenim procesorima od četiri jezgra. Ova kombinacija omogućava implementaciju besprekornih rešenja koja su optimizovana za specifične potrebe hotela.

Napravite prefinjenu atmosferu u sobi sa ugrađenom platformom H-browser

Oslonite se na pouzdanu Samsung tehničku podršku za integratore sistema

Kompanija Samsung ima snažnu i pouzdanu vezu sa integratorima sistema kojima pomaže prilikom dizajniranja rešenja ne samo obezbeđivanjem kompleta alatki za razvoj softvera već i putem Samsung D-foruma na lokaciji samsungdforum.com kao i preko brze i efikasne tehničke podrške. Kompanija Samsung trenutno sarađuje sa približno 15 velikih integratora sistema širom sveta na razvoju platforme H.Browser i planira da sklopi nova partnerstva u budućnosti.

*http://www.samsungdforum.com

Oslonite se na pouzdanu Samsung tehničku podršku za integratore sistema