MagicIWB I2

SMART Signage Solutions

MagicIWB I2

Napredno E-board rešenje

MagicIWB I2
Imate pitanja?
Imate pitanja?
Održite čas u svojoj učionici koji će se pamtiti uz napredni softver MagicIWB I2 kompanije Samsung

Održite čas u svojoj učionici koji će se pamtiti uz napredni softver MagicIWB I2 kompanije Samsung

    Uz sve veću digitalnu pismenost učenika, zahvaljujući širokoj rasprostranjenosti novih tehnologija kao što su tableti, čitači elektronskih knjiga i pametni telefoni, nastavnici mogu koristiti ove uređaje za promovisanje učešća i usvajanja znanja u učionici. Za uspešan prelazak na digitalno obrazovanje, školskim okruženjima su potrebne otvorene i fleksibilne platforme koje olakšavaju usvajanje znanja. Zahvaljujući besprekornoj komunikaciji sa pametnim uređajima i alatkama za saradnju, sa softverom za upravljanje sadržajem Samsung MagicIWB (interaktivna bela tabla) za Samsung SMART Signage IWB monitore učenici, nastavnici i administratori mogu da budu deo dinamičnijeg procesa učenja, kao i da iskoriste sve njegove prednosti.  MagicIWB, sa interaktivnim dodirnim ekranom, obezbeđuje pregledan sadržaj u FHD rezoluciji koji poboljšava podučavanje i pospešuje učenje.

    Kako bi mogao da se uklopi u različita okruženja, sjajni softver Samsung MagicIWB integrisan je u dve različite usluge: MagicIWB I2 za obrazovanje i MagicIWB S2 za poslovanje i državnu upravu. Sa softverom MagicIWB I2 korisnici mogu da promovišu saradnju, učešće i efikasnost tokom diskusija sa manjim troškovima i na jednostavniji način.

Delite zanimljiv sadržaj lekcija koji je podržan na različitim uređajima bez smetnji i prekida

Delite zanimljiv sadržaj lekcija koji je podržan na različitim uređajima bez smetnji i prekida

    Dizajniran za sve veće zahteve u obrazovnim ustanovama, nadograđeni softver MagicIWB I2 kompanije Samsung predstavlja prilagodljivo, sveobuhvatno rešenje koje objedinjuje efikasnost, praktičnost i fleksibilnost u jednom pojednostavljenom paketu. Napredni programi ovog softvera ne samo što obezbeđuju nastavnicima direktnu kontrolu nad učionicama, već daju mogućnost učenicima da komuniciraju u realnom vremenu. 

    Samsung IWB monitori sa softverom MagicIWB I2 povezuju se direktno sa uređajima nastavnika pomoću aplikacije MagicIWB Manager. Pored poboljšanih alatki za deljenje dokumenata, funkcije za upravljanje učionicom pomažu nastavnicima da poboljšaju interakciju tokom diskusija. Na primer, pomoću aplikacije MagicIWB Manager nastavnici mogu da isključe učenike sa mreže ako žele da koriste frontalni pristup. Takođe, MagicIWB Agent povezuje notebook računare i tablete učenika sa Samsung IWB monitorima. Pomoću interfejsa koji se jednostavno koristi, MagicIWB Agent olakšava saradnju među učenicima i učešće u diskusijama. Učenje orijentisano ka učenicima pospešuje i proširuje razumevanje i postignuća, a nastavnici kontinuirano mogu da procenjuju usvojeno znanje. Kao rezultat toga, MagicIWB I2 promoviše neprikosnovenu komunikaciju između učenika i nastavnika, kao i radnu efikasnost za postizanje novih ciljeva u učenju.


*MagicIWB I2 je kompatibilan sa IWB modelima iz serija DBE, DHE, DME, DME-BR i DME-BM. Međutim, potrebno je da korisnici nakon kupovine licence povežu softversko rešenje bilo putem modula dodatne komponente ili dodatnog računara kako bi mogli da pristupe softveru.

Pospešite saradnju i interakciju na času upravljajući sadržajem u realnom vremenu

Pospešite saradnju i interakciju na času upravljajući sadržajem u realnom vremenu

    Sjajni softver MagicIWB I2 kompanije Samsung poboljšava kvalitet i upečatljivost prezentacije pomoću funkcija koje se lako koriste, interaktivnog vizuelnog sadržaja i opcija za ažuriranje u realnom vremenu. U ključne funkcije za obrazovanje spadaju:

• Veća vidljivost sadržaja: softver MagicIWB I2 je zasnovan na osnovnim funkcijama prethodnih IWB tehnologija kako bi ponudio unapređenu funkciju pregledača sa širom primenom. Nakon prijavljivanja, pregledač bira personalizovane postavke i sačuvane pripreme za čas prijavljenog korisnika, tako da više korisnika može da sačuva svoje sadržaje u sistemu i da im pristupa. Korisnici zatim pomoću funkcija pregledača „Stranica“, „Sadržaj“, „Istorija“ i „Aplikacija“ mogu jednostavno pregledati sadržaje i izabrati nove ili sačuvane materijale koju su relevantni za diskusiju na dnevnom redu.

• Crtanje na svim izvorima sadržaja: pomoću softvera IWB korisnici mogu da crtaju na bilo kom izvoru sadržaja koji je prikazan na površini dodirnog ekrana uređaja, kao i na prozoru sa slikom u slici. Ova dodatna pogodnost ističe ključne tačke sastanka na ekranu i poboljšava efikasnost prezentovanog sadržaja.

• Snimanje, čuvanje i deljenje sadržaja: nastavnici i učenici mogu da dele ekrane i sadržaje, kao što su muzika, fotografije, slike, video snimci i dokumenti, sa drugim prenosivim uređajima koji podržavaju MagicIWB Agent. Takođe, korisnici mogu na IWB ekranu da otvore datoteke drugih učesnika i da dopune prezentacije ovim datotekama ili ih podele sa nekom većom grupom. Pored toga, dugmad softvera za snimanje ekrana i video zapisa omogućavaju jednostavno snimanje beleški sa sastanka i ekrana video zapisa. Učesnici zatim mogu beleške i snimke ekrana poslati putem e-poruke ili odštampati kako bi olakšali deljenje.

• Lebdeći meni: sve ključne funkcije Samsung IWB monitora, poput alatki za brisanje i crtanje, možete pronaći u MagicIWB S2 lebdećem meniju. Lebdeći meni može biti postavljen bilo gde na ekranu.