Onlajn funkcija SSSP 4.0

SMART Signage Solutions

Onlajn funkcija SSSP 4.0

Čvrst i praktičan komplet alata za upravljanje digitalnim displejevima

Veçoria e internetit e SSSP 4.0
Imate pitanja?
Imate pitanja?

Moćne i praktične performanse

Zahvaljujući integraciji sa Tizen sistemom korisnici imaju više mogućnosti za kreiranje i deljenje dinamičkog sadržaja na platformi SSSP 4.0. Sa poboljšanom grafičkom mašinom ova platforma dobija napredne funkcije animacije za pregledanje teksta i istovremeno prikazivanje video sadržaja sa više izvora bez ikakvih prekida. Takođe, operativni sistem Tizen omogućava navigaciju putem dodira bez korišćenja računara na platformi SSSP 4.0 što je čini jednostavnom i praktičnom za listanje opcija menija i korišćenje Veb pregledača.

Moćne i praktične performanse

Integrisani razvoj aplikacija

Sa poboljšanim performansama hardvera operativni sistem Tizen daje partnerima mogućnost da razvijaju i koriste napredne Veb aplikacije direktno u okviru funkcije SSSP 4.0. Pomoću integrisanog kompleta alatki za razvoj softvera programeri mogu da pristupe JavaScript programskim interfejsima aplikacije (Application Programming Interface – API) i da razvijaju aplikacije koje odgovaraju specifičnim potrebama njihovih partnera. Korisnici takođe mogu da iskoriste SSSP 4.0 platformu otvorenog koda i kompatibilnost sa standardom HTML5 za efikasniji i precizniji razvoj aplikacija.

Integrisani razvoj aplikacija

Prilagodljiv i bezbedan

Optimizovana za proširivanje poslovanja, platforma SSSP 4.0 omogućava daljinsko upravljanje aplikacijama i njihov razvoj bez ugrožavanja bezbednosti. Node.js je integrisano rešenje otvorenog koda za više platformi koje omogućava upravljanje partnerskim aplikacijama na serveru i mreži kako bi se poboljšale saradnja i opcije za integraciju sadržaja. Operativni sistem Tizen na taj način primenjuje pouzdanu bezbednosnu arhitekturu koja omogućava bezbednu razmenu informacija između sistema, platforme i slojeva aplikacije, što SSSP 4.0 čini idealnim za oblasti, kao što su finansije, platni promet i IoT, za koje je poverljivost od ključnog značaja.

Prilagodljiv i bezbedan

Sveobuhvatno daljinsko upravljanje

Samsung SSSP 4.0 daje korisnicima kontrolu nad čitavim sistemom monitora sa centralnog, udaljenog servera i mogućnost podešavanja pojedinačnih monitora ili grupa monitora sa ličnih uređaja na bilo kom mestu. Kako bi dodatno pojednostavili ovaj proces, korisnici mogu da iskoriste otvorenu API vezu i da sinhronizuju platformu sa svojim rešenjima za upravljanje sadržajem i pruže kompletan prikaz svih relevantnih sadržaja hardvera i monitora kojim može da se upravlja.

Sveobuhvatno daljinsko upravljanje