Inspiriši svet, stvaraj budućnost

08/07/2015

Samo 70 godina od kada je Nikola Tesla započeo gradnju Svetske radio stanice na Long Ajlendu kod Njujorka 1900. godine sa ciljem razvoja globalnog Sistema prenosa vesti i energije, Samsung je napravio prvi crno-beli televizor, a 20 godina kasnije i prvi mobilni telefon.

Inspirisi svet stvaraj buducnost

- Bio sam očaran opisom Nijagarinih vodopada koji sam pažljivo pročitao, a u mašti sam zamislio veliki točak koji pokreću ovi slapovi. Rekao sam ujaku da ću otići u Ameriku i tamo ostvariti svoj projekat. Trideset godina kasnije, video sam kako se moje ideje ostvaruju na Nijagari i divio nedokučivoj tajni uma. (Isečak iz autobiografije "Moji izumi" koju je Nikola Tesla objavio u seriji članaka 1919.g. u američkom časopisu "Electrical Experimenter", njegove misli o Nijagarinim vodopadima iz Pripremne osnovne škole).

Značaj Nikole Tesle, naučnika svetskog glasa, i njegov doprinos nauci je nemerljiv tokom 19. veka i u prvoj polovini 20. veka, dok su drugu polovinu 20. veka obeležile inovacije na svim tehnološkim poljima zahvaljujući temeljima koje je postavio ovaj veliki izumitelj.

Da podsetimo, Tesla je rođen u mestu Smiljan, 10. jula 1856. godine. Najviše je doprineo nauci i tehnološkom napretku sveta kao pronalazač obrtnog magnetnog polja, indukcionog motora, polifazne naizmenične struje, generatora i kompletnog sistema proizvodnje i distribucije električne energije. Konstruisao je generator struja visoke frekvencije i napona, danas poznat kao "Teslin transformator", transformator bez jezgra, Teslina zavojnica, ili Teslin kalem. Njegov sistem naizmeničnih struja je omogućio znatno lakši i efikasniji prenos električne energije na daljinu. Bio je ključni čovek pri izgradnji prve hidrocentrale na Nijagarinim vodopadima u Americi.

DIGITALNA ERA
U digitalnoj eri, Nikola Tesla je u jednom trenutku bio jedan od 10 najtraženijih pojmova na pretraživaču „Google“ u Srbiji i Hrvatskoj. Povodom njegovog rođendana „Google“ je izmenio svoju prepoznatljivu početnu stranicu i posvetio je velikom naučniku, dok jedan krater na Mesecu, prečnika 26km, nosi ime Nikole Tesle.

Teslin život je uglavnom ostao pod velom tajne, iako su o njemu pisali mnogi, uključujući Miloša Crnjanskog, a snimljeni su i mnogobrojni filmovi i televizijske serije i realizovane brojne pozorišne predstave.

U filmu “Prestiž” (The Prestige, 2006.) Kristofera Nolana, Nikolu Teslu je igrao slavni britanski pevač Dejvid Bouvi. Film govori o dvojici mađioničara rivala Kristijan Bejl i Hju Džekmen, od kojih jedan zateva od pronalazača Tesle da mu pomogne da nadmaši konkurenta ultimativnim magičnim trikom 1878. godine.

PRONALASCI I ISTRAŽIVANJA
Teslin najznačajniji pronalazak – primena naizmenične struje na motore i generatore predstavlja inženjerski poduhvat na kome počiva industrijalizacija 20 veka. Taj period započinje 16. maja 1888. godine predavanjem održanim na Univerzitetu Kolumbija, pod naslovom: Novi sistem motora i transformatora na naizmeničnu struju. Tesla je tada objasnio svoj princip polifaznih motora i struja. Motor je imao 1/2 KS, i kasnije ga je poklonio profesoru Antoniju povodom svoje posete Londonu 1892. godine.

Inspirisi svet stvaraj buducnost

Predavanjem pod nazivom „Eksperimenti sa naizmeničnim visokofrekventnim strujama i njihova primena na veštačko osvetljenje“, 23. maja 1891, Tesla započinje svoje dugogodišnje bavljenje oscilacijama, visoko frekventnim fenomenima i rezonancijom. Iz ovog višedecenijskog rada su nastali uglavnom svi njegovi kasniji pronalasci - Teslina zavojnica , ili pod drugim uobičajenim nazivima: Teslin kalem, visokofrekventni transformator bez jezgra, radio, daljinska kontrola, teleautomati, i ideja o bežičnom prenosu energije.

Kao rezultat intenzivnog proučavanja oscilacija i oscilatora Tesla dolazi do metoda bežičnog osvetljenja, odnosno onoga što će mnogo godina kasnije postati fluorescentne lampe.

Inspirisi svet stvaraj buducnost

Unutrašnjost lampe je prevučena fosforom koji svetli bez direktnog kontakta sa žicom. Ovu tehniku je razvio 1890-ih godina sa idejom da zameni obične sijalice. Tesla je ovu tehniku pronašao pola veka pre nego što su u upotrebu ušle fluorescentne lampe.

Inspirisi svet stvaraj buducnost

Istovremeno, zahvaljujući svojim izvorima visokog napona i visoke frekvencije dobija neobično precizne Rentgenske snimke, kojima se i sam Rentgen zadivio.

Inspirisi svet stvaraj buducnost

Usavršivši oscilatore, Tesla u leto 1899, kreće u Kolorado da testira svoje pretpostavke o širenju elektromagnetnih oscilacija. Pored otkrića Zemljinih stacionarnih talasa, usavršio je tako zvani Teslin transformator koji je za ove potrebe bio ogromnih dimenzija, smešten u posebno izgrađenoj laboratoriji na preko 2000 metara nadmorske visine. Iz ovih eksperimenata nastaće Teslino uverenje da postoji metod za bežični prenos energije.

Eksperimenti su trajali od 1. juna 1899, do 30. decembra 1899, ali je Tesla više prethodnih godina vršio pripreme i razmišljao o njihovoj realizaciji. Osnova je svakako bio rad sa strujama visoke frekvencije i VF fenomenima. Kalem u Kolorado Springsu pravio je električne oscilacije u periodu od 100.000 oscilacija po sekundi.

Inspirisi svet stvaraj buducnost

Prateći istraživački put Nikole Tesle istorija je 1887. godine zabeležila prijavljivanje patenata indukcionog motora i sistema proizvođenja, prenošenja i korišćenja električne energije, dok je oko te godine Tesla držao predavanje ispred članova Društva elektrotehničkih inženjera u Njujorku, a zatim i sklopio ugovor sa Vestinghausom o korišćenju svojih patenata. Sto godina kasnije, kompanija Samsung je u Koreji otvorila Samsung Institut naprednih tehnologija (Samsung Advanced Institute of Technology - SAIT) sa ciljem istraživanja i razvoja tehnologije i novih materijala.

 

Inspirisi svet stvaraj buducnost

Počev od 1896. godine, Nikola Tesla je eksperimentisao je sa daljinskim upravljanjem. Razvio je Teslinu bobinu, na principu Hercovog oscilatora, što je bio prvi projektovani odašiljač talasa. Time je postavio temelje teleautomatike. Njegovi patenti iz 1895. su u stvari specifikacije torpednog čamca bez posade, koji bi nosio šest torpeda dugih 4,20 metara. Primer teledirigovanog broda danas je moguće videti u Muzeju Nikole Tesle u Beogradu.

Pored toga, tokom 1897. i 1898. godine, Nikola Tesla je takođe istraživao mogućnosti bežičnog prenosa energije. I ovog puta, samo 100 godina kasnije Samsung je postao Svetski olimpijski partner (TOP) u kategoriji bežičnih komunikacija. Tokom ove godine predstavljen je i novi model mobilnog telefona Galaxy S6 i S6 edge koji je moguće dopuniti bežičnim putem tj. bez upotrebe kablova, kako je to do sada bio standard. Uređaj funkcioniše po principu bežičnog prijemnika i predajnika koji prenose energiju.

ZANIMLJIVOSTI
Da Nikola Tesla nije ostvario samo doprinos u nauci, već je ostavio trag i u drugim industrijama i poljima pokazuje nekoliko zanimljivosti koje smo izdvojili:

- Tesla se hranio isključivo vegetarijanskom hranom.
- Planove za izume čuvao u glavi. Nije ih zapisivao zbog opasnosti od krađe.
- U čast doprinosu nauci Nikole Tesle, na stogodišnjicu njegovog rođenja, 27. juna 1956. godine u Minhenu, Međunarodna Elektrotehnička Komisija, odlučila je da uvede jedinicu Tesla (T) za magnetnu indukciju. (T=Wb/m2 ili T=N/(m x A)) - U svetu filma postoji nagrada koja je nazvana po Nikoli Tesli - zvanični naziv: „Nicola Tesla Award in Recognition for Visionary Achievements in the World of Digital Technology and Sound“. Nagrada se dodeljuje ljudima koji su postigli izuzetne rezultate u polju filmske tehnike.
- Akceleratorska instalacija u Institutu za nuklearne nauke Vinča nosi naziv „Tesla“.
- Jedno nebesko telo, asteroid nosi naziv 2244 Tesla.
- Američki inženjer i profesor B. A. Berend 1921. godine u svojoj knjizi je zapisao: Tesla nije ostavio drugima ništa više da urade. Kada bismo iz industrije isključili rezultate Teslinog istraživačkog rada, svi točkovi te industrije prestali bi da se okreću, naši tramvaji i vozovi bi stali, naši gradovi bi bili u mraku, a fabrike mrtve i besposlene.

DANAŠNJICA
Donoseći inovacije, svako u svom vremenu, želja je bila inspirisanje sveta i stvaranje bolje budućnosti. Digitalno doba je donelo revolucionarne promene i mogućnosti za globalno poslovanje, a kompanija Samsung Electronics je na to odgovorila naprednim tehnologijama, konkurentnim proizvodima i stalnim inovacijama.

U želji da istrajemo u tom putu, ulaganjem u društvenu zajednicu u kojoj poslujemo, ostvarili smo saradnju sa Muzejom Nikole Tesle u Beogradu.Muzej poseduje izuzetno vredne kolekcije i to:

-      preko 160.000 originalnih dokumenata;
-      preko 2000 knjiga i časopisa;
-      preko 1200 istorijsko-tehničkih eksponata;
-      preko 1500 fotografija i staklenih foto-ploča originalnih tehničkih predmeta, instrumenata i uređaja;
-      preko 1000 planova i crteža.

Samsung je nedavno osavremenio Izložbeni centar, a zatim i obnovio Razvojno-istraživački centar, čime je budućim akademcima omogućen kvalitetan pristup naučnim materijalima u digitalnom obliku. U Izložbenom centru, posetiocima će biti dostupne dve interaktivne table sa razvojnim putem i najvažnijim pronalascima velikog naučnika, njihovim opisima i fotografijama.

Inspirisi svet stvaraj buducnost

Razvojno- istraživački centar je kompletno renoviran i u njemu će akademci uz sve prednosti Samsung uređaja moći da se bave naučnim radom i istraživanjem Teslinih projekata.

Inspirisi svet stvaraj buducnost

Svečano otvaranje obnovljenog Razvojno- istraživačkog i Izložbenog centra biće svečano održano upravo na rođendan Nikole Tesle, 10. jula u 11 časova.

Inspirisi svet stvaraj buducnost

Izvori:
Fotografije i hronologija: Arhivska građa Muzeja Nikole Tesle u Beogradu
Fotografija: Samsung Advanced Institute of Technology - http://www.kdfuelcell.net/
Zanimljivosti: Wikipedia