Osvoji masku za Galaxy S8/S8+

Osvoji masku za Galaxy S8/S8+.

Delimo Samsung maske za GalaxyS8/S8+.
Važi od 11/09/2017 do 23/10/2017 Isteklo
Galaxy S8 maske

Sledećih 7 nedelja delimo maske za GalaxyS8/S8+. Sve što je potrebno učiniti je fotografisati svoj Samsung uređaj u najboljem izdanju. 

Zaprati naš Instagram profil, fotografiju svog Samsung uređaja objavi na svom javnom Instagram profilu uz #SamsungSrbija, zatim taguj @SamsungSrbija – a naš će žiri svake nedelje odabrati pobedničku fotografiju koja osvaja prelepu novu masku za Galaxy S8/S8+.

Detalje i pravila nagradnog konkursa možete pronaći u nastavku.

 

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA „Maske za Samsung Galaxy S8/S8+“ 

Pre učestvovanja  u nagradnom konkursu, molimo Vas proučite Pravila nagradnog konkursa (u daljnjem tekstu „Konkurs“).

Članak 1. Organizator i Administrator

Organizator nagradnog Konkursa pod nazivom „Maske za Samsung Galaxy S8/S8+“ je firma Samsung Electronics Austria GmbH, poslovnica Zagreb za promociju (sedište: Radnička cesta 37b, 10000 Zagreb, OIB:71762969400) dalje u tekstu „Organizator“. Administrator Konkursa je firma MediaPolis d.o.o. (sedište: Lašćinska 97, 10000 Zagreb, OIB:00436315186) dalje u tekstu “Administrator“.

Konkurs se priređuje u cilju promocije mobilnih telefona Samsung Galaxy S8/S8+ serije firme Samsung Electronics Austria GmbH.

Članak 2. Trajanje

Konkurs započinje 11. septembra 2017. godine u 16:00 sati i traje do 23. oktobra u 24:00 sati. Pravila nagradnog Konkursa biće objavljena na službenoj Facebook Samsung Srbija stranici https://www.facebook.com/SamsungSrbija/. Učestovanje u Konkursu korisnici prihvataju navedena Pravila.

Članak 3. Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u Konkursu imaju sve fizičke osobe starije od 12 godina koji su građani Republike Srbije. Svaki učesnik u nagradnom Konkursu može osvojiti samo jednu nagradu. U nagradnom Konkursu ne mogu učestvovati zaposleni Organizatora nagradnog konkursa Samsung Electronics Austria GbmH, kao ni članovi njihove uže porodice, partneri i podizvođači partnera koji su u vezi s ovim Konkursom.

Članak 4. Način učestvovanja

Učesnici konkursa takmičiće se u odrađivanju niže navedenih zadataka :

1. Postaviti na svoj Instagram profil fotografiju slikanu sa svojim Samsung uređajem

2. Zapratiti Instagram profil Samsunga

3. Na stavljenu fotografiju tagovati Instagram profil Samsunga

4. Koristiti #SamsungSrbija na fotografijama koje dele

Prijavom na Konkurs učesnici prihvataju ova Pravila te su saglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i profilna slika i prijavljeni sadržaj, mogu javno objaviti, koristiti od strane Organizatora i Administratora u promotivne svrhe, u štampanom, zvučnom, slikovnom i/ili video materijalu te garantuju da imaju autorska prava na sav prijavljeni sadržaj, da nisu povređena autorska prava te da prenose na Organizatora in Administratora isključivo pravo korištenja svog prijavljenog sadržaja bez naknade autoru, neograničeno vremenski, prostorno i sadržajno.

U konkurenciju za osvajanje nagrade ulaze sve prijavljene osobe koji su zadovoljile uslove iz Članka 3. ovih Pravila.

Članak 5. Bodovanje

Odluku o dobitniku nagrade donose predstavnici Organizatora i Administratora nakon što utvrde koja je fotografija najbolja i koja je zaslužila svake nedelje među svim prijavama dobiti nagradu.

Članak 6. Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati učesnike u sledećim slučajevima:

• Učesnike koji prekrše ova pravila

• Učesnike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za konkurs.

Članak 7. Rezultati konkursa

Proglašenje pobednika odvija se odmah po završetku nagradne igre. Dobitnik će biti javno proglašen na službenom Facebook Samsung Srbija profilu.

Članak 8. Nagrade

Učesnici u ovom nagradnom Konkursu mogu osvojiti, u skladu s pravilima iz članka 5., niže navedene nagrade:

1. Zaštitnu masku za Samsung Galaxy S8/S8+

Učesnici koji učestvuju u konkursu kao i dobitnici nemaju pravo zahtevati drugačiju nagradu od one za koju su konkurisali i osvojili u postupku u skladu s ovim Pravilima.

Ako je dobitnik maloletna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili zakonski zastupnici.

Nagrada se ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može preneti na drugu osobu po prihvatanju nagrade.

Članak 9. Predaja nagrade

Nagrada će se dobitnicima slati poštanskim putem nakon što se proglasi ko je dobitnik prethodne nedelje.

Realizacijom nagrade prestaju sve obaveze Organizatora nagradnog Konkursa prema dobitnicima, te se nagrada ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može preneti na drugu osobu po prihvatanju nagrade.

Članak 10. Zaštita ličnih podataka

Prijavom u „Maske za Samsung Galaxy S8/S8+“ Konkurs učesnik prihvata uslove promocije te daje suglasnost da njegovi lični podaci uđu u bazu podataka Administratora - firme MediaPolis d.o.o., Lašćinska 97, 10000 Zagreb. Svoje podatke pružaju dobrovoljno. U slučaju da smatraju da obrada njihovih ličnih podataka narušava njihovu privatnost, mogu se obratiti Agenciji za zaštitu ličnih podataka ili agenciji MediaPolis d.o.o., i zatražiti objašnjenje. Organizator nema pravo deliti njihove podatke s trećim stranama ili ih objaviti. Podaci se prikupljaju isključivo u svrhe ove promocije i ne smiju se koristiti za bilo koje druge marketinške aktivnosti. Obradu i čuvanje podataka vrši Administrator kao agencija ovlaštena od strane Organizatora. Svi lični podaci smatraju se poverljivim i s njima se postupa na taj način, a u skladu s odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka NN 106/12. Učesnici imaju pravo na pristup svojim ličnim podacima i na njihov ispravak.

Dobitnici su saglasni s objavom svojih imena na službenim stranicama Organizatora i Administratora. Voditelj zbirke ličnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Dobitnici nagradnog konkursa izričito su saglasni da Organizator i Administrator mogu koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u vezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavesti o rezultatima nagradnog konkursa.

Učesnici automatski prihvataju aktuelna službena pravila samom prijavom za učestvovanje u nagradnom konkursu.

Organizator zadržava pravo promene ovih Pravila, a o tome će svi učesnici biti pravovremeno obavešteni.

Organizator i Administrator ili bilo koje preduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradnog Konkursa ne preuzimaju odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u sprovođenju nagradnog konkursa, te tokom učestvovanja u istom.

Organizator neće podeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim Pravilima.

 

 

U Zagrebu, 17. septembra 2017.

Samsung Electronics Austria GmbH, poslovnica Zagreb za promociju

Organizator