Kako mogu nadograditi NX mini?

 
.

Kako da koristim i-Launcher?

 

1. Instalacija i-Launcher-a za fotoaparat NX Mini.

(1) Isključite fotoaparat.


(2) Povežite fotoapart na računar preko USB kabla.

Connect the camera to computer 

 

.

 Exclamation mark 

- Pre nego što instalirate program, proverite da li je računar povezan na internet.
- Potrebno je da utaknete mali mali USB konektor u fotoaparat. Ukoliko pogrešno
utaknete kabl može doći do oštećenja vaših podataka.

Proizvođač nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka.

 

 (3) Uključite fotoaparat.

 

(4) Kada se pojavi prozor sa upitom da instalirate i-Launcher, izaberite Da.

 
    ⊙ Ukoliko se pojavi prozor sa upitom da pokrenete iLinker.exe, prvo njega pokrenite. 
    ⊙ Kada povežete fotoaparat sa računarom na kome je instaliran i-Launcher, program će se automatski pokrenuti..


(5) Sledite instrukcije na ekranu kako biste završili instalaciju. 


    ⊙ Na računaru će se pojaviti prečica za i-Launcher

 

.

[Pokretanje programa i-Launcher]

     

     ⊙ Windows OS : Start → All Programs → Samsung → i-Launcher

     ⊙ Mac OS : Application → Samsung → i-Launcher 

 

  

2. Nadogradnja firmvera preko programa i-Launcherv

 

 (1) Povežite fotoaparat sa računarom.

 

 (2) Otvorite "Samsung i-Launcher" → Izaberite meni "Firmware Upgrade"

     * Ukoliko postoji novi firmver prozor za nadogradnju će automatski otvoriti.

 

 

i-Launcher 

 (3) Proverite koje su mere opreza

 

Check Precaution pop-up 

 

 (4) Preuzimanje firmvera

 

downloading 

 

 (5) Kada se završi preuzimanje kliknite taster Close.

 

close button 

 

(6) Izvadite USB kabl.

(7) Uključite fotoaparat.

(8) Izaberite MENU → Setting → Device information

 

Device information 

 

(9) Izaberite "Frimware Update" → Izaberite "Body Firmware"

 

Body Firmware 

10. Pokretanje procesa nadogradnje – sledite uputstva kako je prikazano dole.

  

.

 Yes Click 

Processing  

① Provera verzije firmvera
Pritisnite "Yes" → Početak nadogradnje

② Obrađivanje → Možete pratiti status procesa nadogradnje

 

.

 Power off 

 

③ Isključivanje (Završena nadogradnja)
→ NX mini Auto power-off

 

 

Informacije

 

1) Koristite bateriju koja je u potpunosti napunjena.

2) Preporučuje se formatiranje memorijske kartice pre početka nadogradnje.

 

  3) Tokom procesa ažuriranja:

      Ne prekidajte napajanje / Ne vadite bateriju

      → To može izazvati ozbiljan kvar

 

  4) Završetak nadogradnje: celokupan meni će biti resetovan

 

.

 [Otvaranje programa i-Launcher]

 

 ⊙ Windows OS : Start → All Programs → Samsung → i-Launcher

 ⊙ Mac OS : Applications → Samsung → i-Launcher

 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Niste pronašli ono što ste tražili? Tu smo da bismo vam pomogli.

Onlajn

Live Chat

Razgovarajte s agentom uživo.

Pošaljite nam Email

Odgovorićemo Vam u roku od 24 sata na zahtev

Pozovite

+381 11 321 68 99Opšta podrška

Ponedeljak - Petak : 09h do 18h

* Za sve upite vezane za štampač posetite HP website .

Podrška licem-u-lice

Servis Lokacije

Saznajte više o tome kako možete da dobijete pomoć licem-u-lice.

Kontaktirajte Nas