Rad fotoaparata je zaustavljen nakon izlaska objektiva

Molimo vas da ne pritiskate sočivo aparata na silu jer može doći do kvara.

1. Ažurirajte firmver fotoaparata  

1) Povežite fotoaparat sa računarom koji je povezan na internet → možete koristiti program za ažuriranje firmvera i-Launcher → korak (2) 
 

2) Molimo vas da sledite korake opisane u nastavku

 

 

    (1) Isključite fotoaparat.

 

    (2) Povežite fotoaparat sa računarom preko USB kabla.

Connect the camera to your computer 

.

exclamation mark

  ⊙ Pre nego što instalirate program, proverite da li je računar povezan na internet.

  ⊙ Potrebno je da utaknete mali mali USB konektor u fotoaparat.

      Ukoliko pogrešno utaknete kabl može doći do oštećenja vaših podataka. 
      Proizvođač nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka.

 

 

     (3) Uključite fotoaparat.

  

     (4) Kada se pojavi prozor sa upitom da instalirate i-Launcher, izaberite Da.

 

         º Ukoliko se pojavi prozor sa upitom da pokrenete iLinker.exe, prvo njega pokrenite.

         º Kada povežete fotoaparat sa računarom na kome je instaliran i-Launcher, program će se automatski pokrenuti.

 

     (5) Sledite instrukcije na ekranu kako biste završili instalaciju.

 

         º Na računaru će se pojaviti prečica za i-Launcher.

 

.

 [Pokretanje programa i-Launcher]

  º Windows OS : Start → All Program → Samsung → i-Launcher

  º Mac OS : Applications → Samsung → i-Launcher 

 

3) Nadogradnja firmvera

 

   (1) Povežite fotoaparat sa računarom.

 

   (2) Otvorite "Samsung i-Launcher" → Izaberite meni "Firmware Upgrade"

      * Ukoliko postoji novi firmver prozor za nadogradnju će automatski otvoriti.

 

start 

 

  (3) Proverite koje su mere opreza

 

click the Next 

 

  (4) Preuzimanje firmvera

 

start 

 

  (5) Kada se završi preuzimanje kliknite taster Close.

 

click the Close button 

 

  (6) Izvadite USB kabl.

 

  (7) Uključite fotoaparat.

 

  (8) Izaberite MENU → Setting → Device information

 

Device information 

 

  (9) Izaberite "Firmware Update" → Izaberite "Body Firmware"

 

Firmware Update 

 

  (10) Pokretanje procesa nadogradnje – sledite uputstva kako je prikazano dole

 

.

 Yes 

Process  

 ① Provera verzije firmvera
Pritisnite "Yes" → Pokretanje nadogradnje

 ② Obrađivanje
→ Možete pratiti status procesa nadogradnje 

 

 

.

 Power off 

 

 ③ Isključivanje fotoaparata (Završena nadogradnja)
→ Automatsko isključivanje

 

 

 

2. Usled spoljnih uticaja može doći do isključivanja fotoaparata

    Na taj način se štiti memorijska kartica.

    → Nakon što izvadite bateriju i ponovo je vratite, uključite fotoaparat da biste ga ponvo koristili.

 

check battery 

 

 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Niste pronašli ono što ste tražili? Tu smo da bismo vam pomogli.

Onlajn

Live Chat

Razgovarajte s agentom uživo.

Pošaljite nam Email

Odgovorićemo Vam u roku od 24 sata na zahtev

Pozovite

+381 11 321 68 99Opšta podrška

Ponedeljak - Petak : 09h do 18h

* Za sve upite vezane za štampač posetite HP website .

Podrška licem-u-lice

Servis Lokacije

Saznajte više o tome kako možete da dobijete pomoć licem-u-lice.

Kontaktirajte Nas