Podrška preko e-pošte – opšta i tehnička podrška

Odgovorićemo na Vaš email zahtev

Odgovorićemo na Vaš email zahtev Odgovorićemo na Vaš email zahtev

Molimo Vas iazberite tip zahteva

Pošaljite email Generalnoj Podršci

Mi ćemo Vam odgovoriti na opšta pitanja kao što su Lokacije Servisnih Centara, Uslovi garancije, itd.

DETALJI
Pošaljite Email Tehničkoj Podršci

Odgovorišemo Vam u vezi specifikacije proizvoda kao što je način korištenja, mogućnost rešenja na osnovu simptoma, itd.

DETALJI