Galaxy S6: Kako da registrujem otiske prsta

Kako da registrujem otiske prsta?

Da biste registrovali otiske, sledite ove korake:

1 Na ekranu sa podešavanjima, kucnite "Zaključavanje ekrana i bezbednost".
Na ekranu sa podešavanjima, kucnite Zaključavanje ekrana i bezbednost
2 Kucnite "Otisak prsta".
Kucnite Otisak prsta
3 Kucnite "Dodaj otisak prsta".
Kucnite Dodaj otisak prsta
4 Pročitajte obaveštenje o odricanju od odgovornosti a zatim kucnite "Potvrda".
Pročitajte obaveštenje o odricanju od odgovornosti a zatim kucnite Potvrda
5 Postavite prst na taster za povratak - Home key.
Postavite prst na taster za povratak - Home key
6 Sklonite prst kada uređaj zavibrira a zatim ga ponovo postavite na taster za povratak.
Sklonite prst kada uređaj zavibrira a zatim ga ponovo postavite na taster za povratak
7 Ponovite ovu radnju koristeći isti prst sve dok se ne izvrši registracija.
Ponovite ovu radnju koristeći isti prst sve dok se ne izvrši registracija
8 Kucnite "Nastavi" a zatim postavite vrh prsta na taster za povratak a zatim ga ponovo sklonite. Ukoliko želite da dodate otisak palca, pročitajte vodič.
Kucnite NASTAVI a zatim postavite vrh prsta na taster za povratak a zatim ga ponovo sklonite
9 Kada se pojavi ekran na kome treba da registrujete rezervnu lozinku, unesite rezervnu lozinku i kucnite "Nastavi".
Kada se pojavi ekran na kome treba da registrujete rezervnu lozinku, unesite rezervnu lozinku i kucnite  NASTAVI
10 Unesite rezervnu lozinku ponovo da biste je verifikovali a zatim kucnite "Ok". Rezervnu lozinku možete koristiti umesto skeniranja otiska prsta.
Unesite rezervnu lozinku ponovo da biste je verifikovali a zatim kucnite OK
11 Kada se pojavi prozor o zaključavanju preko otiska kucnite "Ok". Otisak prsta možete koristiti za otključavanjevekrana.
Kada se pojavi prozor o zaključavanju preko otiska kucnite OK
12 Ekran je sada zaključan preko otiska prsta. Da biste otključali ekran, postavite svoj registrovani prst na taster za povratak.
Ekran je sada zaključan preko otiska prsta
Da biste otključali ekran, postavite svoj registrovani prst na taster za povratak
13 Takođe, možete uneti lozinku kada je funkcija prepoznavanja otiska privremeno nedostupna. Kucnite "Rezervna lozinka".
Kucnite Rezervna lozinka
14 Unesite rezervnu lozinku.
Unesite rezervnu lozinku
15 Kucnite "Gotovo".
Kucnite Gotovo

Zahvaljujemo na povratnim informacijama