Galaxy S6: Kako da snimam u režimu Usporeni snimak?

Kako da snimam u režimu Usporeni snimak?

 


1. Pomoću režima Usporeni snimak, možete snimiti video zapis koji će biti usporen. Vi sami određujete koji će segmenti video zapsia biti usporeni. Da biste snimali u režimu Usporeni snimak, na ekranu za pregledanje zadnje kamere, kucnite REŽIM.
2. Kucnite Usporeni snimak.
3. Kucnite taster za snimanje da biste počeli sa snimanjem.
4. Kada završite, kucnite taster Stop.
5. Da biste pregledali ili uredili snimak, kucnite na ikonicu snimka na ekranu za pregledanje.

 

 

3 

 

6. Kucnite ikonicu Usporeni snimak. Pokrenuće se video zapis sa nasumično podešenom brzinom snimka.
7. Da biste uredili delove usporenog snimka kako vi to želite kucnite pauzu da biste pauzirali video zapis.
8. Prevucite okvir početka i kraja snimka na željena mesta na snimku kako biste isekli neželjene delove.
9. Prevucite a  da biste izabrali deo video zapisa koji ćete pokrenuti kao usporeni snimak.
Da biste tačno postavili deo koji ćete pustiti kao usporeni snimak, kucnite i držite strelicu, a zatim prevucite prst u levu ili desnu stranu kako biste se kretali kroz snimak kadar po kadar.
10. Ukoliko kucnete na deo usporeni snimak, videćete opcije kao što su brzina, podela, brisanje.

4 

 

10. Kucnite na deo Usporeni snimak i tu možete koristiti sledeće opcije:
• Brzina: Promeni brzinu reprodukcije izabranog segmenta.
• Razdvoji: Podeli segment na dva dela.
• Izbriši : Izbriši deo.
11. Kada završite sa uređivanjem snimka kucnite EXPORT da biste sačuvali snimak.

 

5 

 

 

 

 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama