Galaxy S6: Kako se koristi Smart Manager

Kako da koristim Smart Manager ?

 


1. Na ekranu sa aplikacijama kucnite Smart Manager.
2. Smart manager vam daje pregled statusa baterije, prostora za skladištenje, RAM-a i bezbednosti sistema. Aplikacija vam omogućava proveru i optimizaciju statusa svaku stavke posebno.
3. Prvo, ukoliko izaberete funkciju Baterija, možete proveriti status baterije i preostalog vremena korišćenja uređaja. Preostalo vreme korišćenja pokazuje preostalo vreme do pražnjenja baterije. Procenjeno prostalo vreme korišćenja zavisi od postavki na uređaju, okruženja, način korišćenja...
4. Ukoliko je baterija skoro prazna, možete pokrenuti funkcije za uštedu energije ili za ultra uštedu energije.
5. Takođe, Smart Manager obaveštava o aplikacijama koje puno troše bateriju a vi ih možete ugasiti kako bi štedeli bateriju.

 

1 

 

 

6. Kucnite na BATTERY USAGE, kako biste proverili potrošnju za svaki procesor.
7. Kada kucnete na procesor imate pristup stranici sa detaljnim informacijama i savetima za podešavanje potrošnje.
8. Da biste proverili status memorije, kucnite na meni Storage nakon povratka na glavni meni aplikacije Smart Manager.
9. Moćeže videti količinu memorije, status kapaciteta i listu sa podacima koji vam nisu potrebni. 

 

2 

 

 

10. Možete izbrisati nepotrebne podatke, kao što je keš memorija, fajlovi sa reklamama kako biste oslobodili prostor.
11. Možete izbrisati fajlove koje ne koristite i deinstalirate aplikacije koje više ne koristite.
12. Možete izbrisati korisničke podatke prema kategorijama – Slike, Video, Audio, Aplikacije 

 

3 

 

 

13. Za proveru dostupne RAM memorije, kucnite meni RAM nakon povratka na glavni meni aplikacije Smart Manager.
14. Videćete količinu korišćene RAM memorije, sve pokrenute aplikacije i njihovo pojedinačno korišćenje RAM memorije.
15. Takođe, možete ugasiti aplikacije koje rade u pozadini i smanjite iskorišćenost RAM memorije i ubrzate rad uređaja.  

 

4 

 

 

16. Za proveru statusa bezbednosti uređaja kucnite meni Device security nakon povratka na glavni meni aplikacije Smart Manager.
17. Ova funkcija pretražuje da li postoji malware i blokira phishing napade i maliciozne internet stranice.
18. Ukoliko želite da skenirate uređaj kucnite SCAN DEVICE . To će potrajati nekoliko sekundi.
19. Preko tastera CLEAN ALL možete izvršiti automatsku optimizaciju uređaja i to jednim potezom prsta.

 

5 

 

 

 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama