Kako da dodam parove aplikacije na početni ekran telefona Galaxy A6/A6+?

Uparivanje aplikacija vam omogućava da pokrenete dve aplikacije odjednom na podeljenom ekranu. Uživajte u munjevito brzom korišćenju omiljenih aplikacija i efikasnije obavljajte više zadataka.

Kada dodate parove aplikacija na početni ekran telefona Galaxy A6/A6+, možete da pokrenete dve aplikacije u prikazu podeljenog ekrana jednim dodirom.

1 Dodirnite dugme „Nedavno korišćeno“ da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
Dodirnite nedavne aplikacije na početnom ekranu
2 Odaberite aplikaciju koju želite da prikažete u gornjem prozoru i dodirnite dugme za više prozora.
Dodirnite željenu aplikaciju u gornjem prozoru
3 Izaberite drugu aplikaciju koju želite da pokrenete i ona će se otvoriti u donjem prozoru.
Dodirnite željenu aplikaciju u donjem prozoru

Ako želite da uparite aplikaciju koja nije nedavno otvorena, dodirnite Listu aplikacija i izaberite željenu aplikaciju. 

Dodirnite listu aplikacija
Izaberite aplikaciju koju želite da pokrenete
4 Dodirnite traku između dva prozora pokrenutih aplikacija.
Prebacujte se između prozora
5 Izaberite prvu ikonu da biste dodali par aplikacija na početni ekran.
Dodirnite dugme za uparivanje aplikacija

Zahvaljujemo na povratnim informacijama