Kako da povežem S Olovkom modela „Note9“ preko „Bluetooth“-a?

Iskoristite sve prednosti modela „Note9“ koristeći S Olovkom daljinski upravljač koji ima domet do 10 m.

Olovka koja se isporučuje sa modelom „Note9“ već je povezana sa uređajem, tako da nema potrebe za ručnim povezivanjem „Bluetooth“ veze.

U slučaju da želite da povežete još jednu S Olovkom na svoj uređaj, povežite je preko „Bluetooth“-a i potpuno uživajte u njenim funkcionalnostima. 

Imajte na umu: Možete povezati samo S Olovkom-ove koje je odobrila kompanija Samsung a koje podržavaju „Bluetooth“ niske energije (BLE).

1 Umetnite S olovku u priključak da biste pokrenuli vezu.
2 Otvorite tabelu sa obaveštenjima tako što ćete prevući prst sa vrha uređaja.
3 Proširite opcije na tabli sa obaveštenjima.
Spustite tablu sa obaveštenjima
4 Prevucite tablu sa obaveštenjem na levo.
Proširena tabla sa obaveštenjima
5

Dodirnite daljinski upravljač S olovke.

Opcija S Olovkom daljinskog upravljača u tabli sa obaveštenjima
6 Ponovo dodirnite da biste ponovno aktivirali.

Treperiće ikonica S olovke na statusnoj traci i povezivanje može potrajati nekoliko minuta. 

S Pen icône

Imajte na umu: Nemojte vaditi S olovku iz uređaja kada se povezuje. To će prekinuti proces. 

Kada je S olovka povezana, nestaje ikonica S olovke na statusnoj traci.

Ako se veza ne uspostavi ili želite da koristite prethodnu S olovku, ponovo je povežite prateći ranije navedene korake.

Postoje dva načina za resetovanje veze S olovke: 

1

Dugo pritisnite ikonicu daljinski upravljač S olovke.

2 Ekran podešavanja S olovke daljinskog upravljača će se automatski otvoriti.
3 Dodirnite ikonicu „više opcija“.
Meni povezivanja S olovke
4

Dodirnite Ponovo pokreni S olovku.

Ekran daljinskog upravljaca S olovke

Takođe možete pristupiti preko Postavke:

1

Otvorite Postavke.

2

Dodirnite Napredne funkcije.

3

Dodirnite S olovka.

4

Dodirnite daljinski upravljač S olovke..

5 Dodirnite ikonicu „više opcija“.
Dodirnite više u meniju daljinskog upravljača S olovke
6

Dodirnite Ponovo pokreni S olovku.

Ponovo pokrenite opciju S olovka u meniju daljinskog upravljaca S olovke

Zahvaljujemo na povratnim informacijama