Kako da resetujem uređaj Galaxy S6

Na prethodnim uređajima, restartovanje uređaja je bilo moguće pažljivim vađenjem baterije. 
Ali uređaj Galaxy S6 ne mogu da restartujem na taj način jer je baterija „ugrađena“ u uređaj ili se nalazi unutar uređaja. 
Kako da restartujem uređaj Galaxy S6 ukoliko se uređaj “zamrzne” ili ne reaguje kada dodirujem ekran?

Ukoliko uređaj ne reaguje, trebalo bi da zatvorite applikacije ili isključite i ponovo uključit uređaj. Ukoliko je uređaj „zamrznut“ i ne reaguje, potrebno je da istovremeno pritisnite i držite taster za uključivanje (Power button) i taster za utišavanje zvuka duže od 7 sekundi kako bi se uređaj restartovao.

Ukoliko se nakon ponovnog pokretanja uređaj i dalje koči ili nekada ne reaguje, postoje određene radnje koje možete da pokušate kako biste to rešili: 

1 Oslobodite prostor memorije
2 Provirite da li postoje sistemska ažuriranja
3 Proverite svoj uređaj pokretanjem Sigurnog režima rada
4 Vratite uređaj na fabrička podešavanja. Pre toga potrebno je da napravite rezervne kopije svih važnih podataka na uređaju.

Ukoliko ni tada ne rešite problem kontaktirajte Samsung servis.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama