Kako da sakrijem aplikacije na svom uređaju Samsung Galaxy S5

Kako da sakrijem aplikacije na svom uređaju Samsung Galaxy S5?Možete sakriti aplikacije u meniju Aplikacija. Sakrivanjem se ne vrši deinstalacija ili onemogućavanje aplikacija već samo sakrivanje.

Na početnom ekranu kucnite Apps  1 > Više opcija 11 > Sakrij aplikacije.


Označite aplikaciju(e) koje želite da sakrijete i zatim kucnite Gotovo.

 

12 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama