Kako da snimim super usporen snimak sa mojim Galaxy S9/S9+?

Zadnja kamera na telefonu Galaxy S9/S9+ nudi novu funkciju koja vam omogućava snimanje i reprodukovanje posebnih prilika i scena sa brzim pokretima u super usporenom snimku. 

Pomoću funkcije Super usporen snimak, možete da beležite željene delove sa 960 frejmova u sekundi tokom 0,2 sekunde i da ih reprodukujete tokom otprilike 6 sekundi, otkrivajući detalje koje ljudsko oko normalno ne može da opazi. 

Dva različita režima snimanja

Postoje dve različite opcije za snimanje u super usporenom snimku:
 

Više snimaka: Snimite video i zabeležite više trenutaka u super usporenom snimku. 

Jedan snimak: Snimite kratak video i zabeležite jedan trenutak u super usporenom snimku. 

Kako da napravim video snimke pomoću Super usporenog snimka?

Koristite ovu funkciju na mestu koje ima dovoljno svetlosti.

1 Otvorite kameru i dodirnite „Super usporen snimak“ u ekranu za pregled.
Otvorite kameru i dodirnite „Super usporen snimak“ u ekranu za pregled
2 Dodirnite ikonu „Podešavanja“.
Dodirnite ikonu „Podešavanja“
3 Dodirnite „Super usporen snimak“.
Dodirnite „Super usporen snimak“
4 Izaberite „Više snimaka“ ili „Jedan snimak“, a zatim dodirnite dvaput dugme „Natrag“ da biste vratili kameru u ekran za pregled.
Izaberite „Više snimaka“ ili „Jedan snimak“, a zatim dodirnite dvaput dugme „Natrag“ da biste vratili kameru u ekran za pregled

Kada birate opciju Više snimaka, uverite se da je režim podešen na „Automatski“.

Kada birate opciju Više snimaka, uverite se da je režim podešen na „Automatski“
5 Dodirnite ikonu „Snimi“ da biste započeli snimanje video snimka, a dugme „Stop“ da biste ga zaustavili.
Dodirnite ikonu „Snimi“ da biste započeli snimanje video snimka, a dugme „Stop“ da biste ga zaustavili

Prilikom snimanja video snimka u opciji Više snimaka, svaki niz u kom se predmet pomeri će biti automatski zabeležen u super usporenom snimku.

Da biste pomerili oblast detekcije kretanja, dodirnite i držite oblast unutra okvira i prevucite je na novu lokaciju. Da biste podesili veličinu oblasti, dodirnite i držite ugao okvira i prevucite ga.

Bele tačke
 koje se pojavljuju iznad crno-bele ikone „Stop“ označavaju broj nizova snimljenih u super usporenom snimku. Možete da koristite super usporeni snimak najviše 20 puta u jednom video snimku.

Možete da koristite super usporeni snimak najviše 20 puta u jednom video snimku

Imajte na umu: Kada snimate video u režimu Automatski, super usporeno snimanje može nehotično da se pokrene ako kamera detektuje kretanja. Kretanja je moguće detektovati i u sledećim slučajevima:

Kada se uređaj trese.
Kada se drugi predmet pomera pored predmeta u oblast za detekciju kretanja.
Kada snimate pod treperavim svetlom, poput fluorescentnog svetla.
Kada snimate u mračnim oblastima gde ima buke.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama