Kako sinhronizovati kontakte na telefonu Galaxy sa Google nalogom i pregledati sinhronizovane kontakte

Telefon Galaxy može sinhronizovati kontakte sa mnogo različitih usluga. Možete da proverite i koristiti svoje kontakte sačuvane na Google nalogu na telefonu tako što ćete ih sinhronizovati. Kada se kontakti sinhronizuju sa vašim Google nalogom, automatski se sinhronizuju sve dok ste povezani na internet.

Pre nego što isprobate dolenavedene preporuke, proverite da li su softver i srodne aplikacije vašeg uređaja ažurirani na najnoviju verziju. Da biste ažurirali softver vašeg mobilnog uređaja, sledite ove korake:

Korak 1. Idite na Podešavanja> Ažuriranje softvera.

Korak 2. Kucnite na Preuzmi i instaliraj.

Korak 3. Sledite uputstva na ekranu.

Kako se sinhronizuje Google nalog u aplikaciji Kontakti

Da biste sinhronizovali svoj Google nalog, prvo proverite da li ste povezani na internetom i da li vam je potreban Google nalog. Sledite korake u nastavku da biste sinhronizovali kontakte sa Google naloga sa kontaktima na telefonu.

Korak 1. Otvorite aplikaciju Kontakti, a zatim kucnite na ikonu za Meni (tri vodoravne linije).

Korak 2. Kucnite na Upravljanje kontaktima. 

Sinhronizacija kontakata, korak 1

Korak 3. Izaberite Sinhronizuj kontakte.

Korak 4. Tapnite na prekidač da biste aktivirali vaš Google nalog.

Sinhronizacija kontakata, korak 2

Korak 5. Tapnite na Sinhronizacija da biste započeli sinhronizaciju kontakata sa Google nalogom.

Sinhronizacija kontakata, korak 3

Po završetku sinhronizacije, kontakti sačuvani na vašem Google nalogu se uvezu u aplikaciju Kontakti. Možete da vidite ne samo kontakte sačuvane na telefonu, već i kontakte uvezene sa vašeg Google naloga.

Napomena:

  • Kada izaberete + Dodaj nalog, možete da dodate više Google naloga.
  • Pre sinhronizacije, prijavite se na vaš Google nalog u veb pregledaču i napravite rezervne kopije kontakata. Kontakti se mogu izbrisati zbog grešaka u sinhronizaciji, a nakon brisanja kontakti ne mogu da se vrate.
Kako postaviti podrazumevanu lokaciju za čuvanje prilikom kreiranja novog kontakta

Ako želite da Google nalog postavite kao podrazumevanu lokaciju za čuvanje kontakata, svaki put kada sačuvate novi kontakt na telefonu, on će se sinhronizovati i sačuvati na Google nalogu. Da biste Google nalog postavili kao podrazumevanu lokaciju za čuvanje:

Korak 1. Izaberite Postavi podrazumevanu lokaciju za čuvanje u meniju Upravljanje kontaktima.

Korak 2. Izaberite Google nalog.

Podešavanje podrazumevane lokacije za čuvanje

Napomena: Ako je prilikom skreiranja novog kontakta, lokacija za čuvanje podešena na Moj telefon ili neki drugi nalog, kontakt neće biti sačuvan na Google nalogu. 

Kako pregledati sinhronizovane kontakte na Google-u

Kad god kreirate novi kontakt na telefonu, možete da izaberete gde će se kontakt sačuvati. Ako izaberete Google nalog i sačuvate novi kontakt, on će se sinhronizovati sa kontaktima na vašem Google nalogu i moći će da se vidi i na Google veb lokaciji. Da biste pregledali svoje sinhronizovane kontakte na Google-u, sledite korake navedene u nastavku.

Korak 1. Pristupite Google veb lokaciji preko veb pregledača.

Korak 2. Kada se prijavite na vaš Google nalog, tapnite na ikonu Profil.

Korak 3. Tapnite na Upravljanje Google nalogom.

Korak 4. Tapnite na Osobe i deljenje i izaberite Kontakti.

Korak 5. Moći ćete da vidite sve kontakt infomracije sačuvane na vašem Google nalogu.

Napomena: 

  • Lokacija kontakata i ime menija na Google veb lokaciji mogu se promeniti u skladu sa Google smernicama.
  • Snimke ekrana i meniji uređaja mogu se razlikovati u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera.

Ako imate problema sa vašim Samsung mobitelima, tabletima ili nosivim uređajima, možete nam poslati pitanje u aplikaciji Samsung Members.

To nam omogućava da pažljivije pogledamo šta se dešava. Podaci su anonimni i čuvaju se samo tokom provere. Saznajte više o slanju izveštaja o grešci putem 'Kako se koristi aplikacija Samsung članovi'.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama