Kopija i povraćaj podataka na Samsung Galaxy putem Samsung Google i ili Dropbox računa

Samsung nalog (S-Cloud)

Pomoću Samsung naloga možete praviti rezervne kopije i povratiti svoje podatke na isti uređaj. Pored toga, možete sinhronizovati više Samsung uređaja ukoliko na njima koristite isti Samsung nalog. Ova funkcija je veoma korisna kada želite da čuvate iste podatke na svim Samsung uređajima.


1. Kucnite Podešavanja > Nalozi (ukoliko postoje kartice možda ćete prvo morati da kucnete Opšte) > Samsung nalog > Rezervna kopija > kucnite na polja za potvrdu pored stavki za koje želite da napravite rezervnu kopiju i kucnite Napravi rezervnu kopiju.

 

1 

 

 

2. Za sinhronizaciju nekih specifičnih podataka, kao što su događaji u kalendaru i kontakti, kucnite na email adresu, kucnite na polja za potvrdu pored stavki koje želite da sinhronizujete i zatim kucnite Sinhronizuj.

 

 2 

 

  

Google nalog

Preko svog Google naloga možete sinhronizovati neke specifične podatke, kao što su događaji u kalendaru i kontakti i podatke iz aplikacija koje su vezane za Google.

1. Kucnite Podešavanja > Nalozi (ukoliko postoje kartice možda ćete prvo morati da kucnete Opšte) > Google > email adresa > kucnite na polja za potvrdu pored stavki koje želite da sinhronizujete i zatim kucnite Sinhronizuj.

 

3

 

 

Dropbox

Dropbox je dobra opcija za velike datoteke, kao što su video zapisi i muzika.


4

Zahvaljujemo na povratnim informacijama