Mogu li da izvadim bateriju iz uređaja Galaxy S6?

Galaxy S6 ima bateriju koja se ne vadi. 
Da biste zamenili bateriju kontaktirajte svog provajdera ili ovlašćenog servisera.
Šteta ili greške koje mogu nastati usled neovlašćenog vađenja baterije nisu pokrivene ovom garancijom.

Zamena nove baterije podleže dodatnim troškovima.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama