Šta je SE za Android?

. 

Sledeće informacije služe kao obaveštenje krajnjim korisnicima Samsung KNOX™ koji žele da saznaju više o raznim iskačućim porukama koje se mogu prikazati u slučaju bezbednosnih obaveštenja.

 

3 

Kako bi se osiguralo da vaš uređaj uvek ima ažuriranu bezbednost radi vaše i zaštite vaših podataka, kompanija Samsung će povremeno i po potrebi slati bezbednosna ažuriranja na uređaj. Sledite uputstva na ekranu da biste ažurirali svoj uređaj.

 
Kompanija Samsung preporučuje da omogućite opciju Automatske dopune. Moraćete da uključite ovu opciju sledeći uputstva data u nastavku.


NAPOMENA: Na uređaju će nakon aktivacije biti prikazano obaveštenje Ažuriranja politike bezbednosti, ukoliko nisu omogućena Automatske dopune.


1. Na početnom ekranu odaberite Meni > Podešavanja > Bezbednost > Ažuriranja politike bezbednosti.

. 

 2. Označite polje desno od Automatske dopune da biste primali obaveštenja o politikama bezbednosti

. 

 

. 

Možete da ručno ažurirate najnovija pravila bezbednosti kada se povežete na željene mreže

1. Na početnom ekranu odaberite Meni > Podešavanja > Bezbednost > Usluga bezbednosnih ažuriranja > Proveri ima li dopuna

. 

2. Kada odaberete Proveri ima li dopuna, aktiviraće se Usluga bezbednosnih ažuriranja ako je vaš uređaj spojen na Wi-Fi mrežu.

Ili ako je uređaj spojen na 3G, 4G mrežu za razmenu podataka a ne na Wi-Fi mrežu, pojaviće se ekran prikazan u nastavku sa tekstom Spoji na mobilnu mrežu. Odaberite OK da biste omogućili ručna ažuriranja putem Mobilne mreže.

3 

3. Ako je vaša politika bezbednosti uspešno ažurirana na najnoviju verziju, videćete u nastavku obaveštenje Usluga bezbednosnih ažuriranja.

. 

Ili, ako je već primenjena najnovija politika bezbednosti, videćete u nastavku obaveštenje Usluga bezbednosnih ažuriranja.

. 

Ako ažuriranje ne uspe, može biti da je do usled jednog od slučajeva navedenih u nastavku.
• Greška veze sa mrežom. Ako je to u pitanju, pokušajte ponovo kasnije, kada budete imali dobru vezu
• Ograničena memorija uređaja. Ako je to u pitanju, obrišite nepotrebne video zapise, fotografije ili datoteke.
• Greška datoteke politike. Ako je to u pitanju, pokušajte ponovo kasnije.

 

. 

SE za Android šalje izveštaje o bezbednosti kako bi pomogao kompaniji Samsung da identifikuje pretnje po vašu bezbednost tako što će omogućiti vašem telefonu da sakuplja i šalje podatke u šifrovanom obliku. Ako vaš uređaj nije povezan sa Wi-Fi mrežom a izveštaji o bezbednosti su veći od 16KB, možete u nastavku videti obaveštenje Šalji izveštaje o bezbednosti.

. 

Kada odaberete OK, biće prikazan iskačući prozor pod nazivom Politika privatnosti za slanje izveštaja o bezbednosti.

Ako prihvatite sve odredbe i uslove i odaberete Prihvatam, SE za Android šalje izveštaje o bezbednosti kompaniji Samsung putem Wi-Fi mreže. Takođe će automatski biti označen meni Bezbednost > Usluga bezbednosnih ažuriranja > Šalji izveštaje o bezbednosti.


Nakon toga, vaš uređaj će automatski slati izveštaje o bezbednosti radi analiza pretnji.

. 

 

. 

TIMA prevencija obaveštavanja o učitavanju neovlašćenog modula


Ako neovlašćen modul pokuša da se učita, videćete obaveštenje:


"Bezbednosna funkcija vašeg telefona je blokirala radnju koja nije dozvoljena. Nisu potrebne dalje mere."


• Ovo obaveštenje može da se pojavi ako ste instalirali zlonamernu aplikaciju ili virus, koji je pokušao da instalira Linux modul jezgra ili da izmeni sistem datoteka.

• Još jedan moguć uzrok pojavljivanja ovog obaveštenja se javlja kada ste izmenili sistem datoteka na svom uređaju. Linux modul jezgra je blokiran i nema razloga za brigu o pretnji po integritet jezgra vašeg uređaja. Ipak bi trebalo da proverite da li ima malvera ili virusa na vašem uređaju.

 

. 

TIMA otkrivanje onemogućavanja SE za Android primenu


• Pojaviće se obaveštenje prikazano u nastavku ako ste instalirali zlonamernu aplikaciju ili virus što je dovelo do izmene struktura podataka u Linux jezgru.
• Još jedan moguć uzrok jeste taj da ste izmenili jezgro svog uređaja.

. 

Ponovno pokretanje uređaja će vratiti SE za podešavanja Androida na uobičajene. Ipak ono ne pokušava da razreši uzrok zašto je SE za Android bio isključen. Preporučuje se da proverite da li ima zlonamernih programa, virusa ili malvera.

 

. 

TIMA otkrivanje neovlašćenih izmena jezgra


Ako je bezbednosni sistem u uređaju otkrio da je izmenjen kôd Linux jezgra nakon što je uređaj pokrenut, videćete obaveštenje dato u nastavku.

. 

Ovo obaveštenje će biti prikazano iz sledećih razloga:
• Instalirali ste zlonamernu aplikaciju ili virus koji je izmenio kôd jezgra ili sistem datoteka.
• Izmenili ste sistem datoteka i uklonili ste ili izmenili sistemsku datoteku.


Ponovno pokretanje uređaja će vratiti kôd jezgra na uobičajenu postavku. Ipak, imajte na umu da se izmene načinjene na sistemu datoteka (na primer, datoteka za fabrička podešavanja) ne mogu obnoviti. Možda ćete nastaviti da viđate ovu grešku nakon ponovnog pokretanja. Ponovno pokretanje uređaja ne daje stvarni razlog zašto je jezgro ili sistem datoteka izmenjen. Preporučuje se da proverite da li ima zlonamernih programa, virusa ili malvera.

 

. 

Samsung KNOX pruža korist bezbednosti podataka preduzeća dok čuva privatne informacije privatnim:


• Samsung KNOX kontejner donosi poseban interfejs.
• Vaše lične aplikacije, fotografije, e-pošta i tekstovi se čuvaju odvojeni od Samsung KNOX kontejnera. Bezbedni su i čuvaju se kao privatni od IT administratora preduzeća.
• IT administratori mogu da pristupe važnim datotekama i e-porukama preduzeća u Samsung KNOX kontejneru na vašem uređaju.
• Samsung KNOX aplikacije omogućavaju vam da jednostavno i bezbedno preuzimate poslovne aplikacije u Samsung KNOX kontejner.

 

. 

Samsung KNOX pruža slojevito rešenje bezbednosti koje uključuje sledeće funkcije:

• Pouzdano pokretanje: Omogućava da se uređaj pokreće isključivo sa ovlašćenog jezgra, a ne sa hakovanog ili ugrađenog jezgra
• Struktura merenja integriteta na osnovu tehnologije „TrustZone“ (TIMA): Redovno proverava integritet jezgra
• Bezbednosna poboljšanja za Android (SE za Android): Štiti resurse i podatke uređaja od neovlašćenog pristupa
• Dvostruka osoba: Pruža bezbedno okruženje unutar vašeg uređaja. Možete da nastavite da koristite svoje uobičajeno Android okruženje a da i dalje imate pristup zaštićenom prostoru.

 

. 

Za više informacija posetite ovu Kontaktirajte nas stranicu kompanije Samsung: //www.samsung.com/support

Kliknite na dugme "POŠALJI" da biste poslali povratnu informaciju. Hvala Vam na učešću.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama