Welcome to the
!
Please enjoy our special offers for you
Vesti o podršci

Obaveštenje o prenosu podataka o štampačima HP-u

Periferni uređaji PC-a
16/10/2017
Svrha prenosa:

- Da bi se prenele obaveze u pogledu potrošačkih prava u vezi osnovne i/ili produžene garancije od
strane Samsunga na HP
- U cilju nastavka pružanja servisnih usluga od strane HP u skladu sa servisnom istorijom iz perioda
dok je za pružanje istih bio odgovoran Samsung

Predmet prenosa:

- Ppodaci u vezi: zahteva potrošača prema Samsung korisničkim pozivnim centralama, kao i u vezi
saveta pruženih od strane Samsung korisničkih pozivnih centrala, i podaci u vezi izvršenih servisnih
usluga od strane ovlašćenih servisa Samsunga (lični podaci neće biti predmet prenosa, prenos će se
odnositi isključivo na podatke o uređaju- štampaču)
- Podaci o sadržaju servisnih usluga: broj potvrde, broj pakovanja, broj prodavca i njegovo poslovno
ime, model uređaja, serijski broj, datum registracije, datum kupovine, datum početka važenja
garancije, datum do kojeg važi garancija

Detaljnije informacije o kompaniji HP kao primaocu podataka i sukcesoru obaveza usled preuzimanja poslovanja u delu koji se odnosi na poslovanje sa štampačima:

- Poslovno ime: HP Inc
- Adresa: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304
- Kontakt telefon: 1-650-857-1501

Ukoliko ne želite da podaci vašeg uređaja budu prosleđeni HP, molimo vas da nas kontaktirate na:

- Kontakt telefon: 011 321 6899
- Elektronska adresa: http://www.samsung.com/rs/support/erms/