Kako da ažuriram firmver na svom Samsung televizoru preko USB memorije

P: Kako da ažuriram firmver na svom Samsung televizoru preko USB memorije?


Napomena: tokom ažuriranja nemojte vaditi USB memoriju, isključivati kabl za napajanje ili televizor.
1. Priključite USB memoriju na kojoj se nalazi firmver u USB priključak na vašem televizoru.
2. Uključite televizor i sačekajte minut ili dva.
3. Pritisnite taster MENI na daljinskom upravljaču i izaberite Podrška – Ažuriranje softvera – USB.

 

1  

 

2 

 

3 

 

4. Pojaviće se poruka da je u toku pretraživanje datoteke za ažuriranje. Nakon što važeća verzija firmvera bude pronađena, prikazaće se poruka da se zahteva ažuriranje. Izaberite Da. Proces ažuriranja će početi i televizor će se ponovo pokrenuti.

 

 4 

 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama