Kako da priključim i isključim USB uređaj na Samsung televizoru?

P: Kako da priključim i isključim USB uređaj na Samsung televizoru?


Pozvezivanje USB uređaja

 

1 

 


Utaknite USB uređaj u USB priključak na televizoru. Pokrenite sadržaj na sledeći način:


● Ako priključite USB uređaj kada je televizor uključen pojaviće se prozor sa upitom da izaberete tip medija koji želite da pustite.
● Idite na Photos, Videos & Music na vrhu Smart Hub ekrana. Izaberite tip medija koji želite da pustite a zatim izaberite USB uređaj koji sadrži tu datoteku.
● Izaberite USB uređaj na ekranu Source. Pojaviće se prozor sa upitom da izaberete tip medija koji želite da pustite.

Isključivanje USB uređaja


Pritisnite SOURCE da biste pristupili ekranu Source. Izaberite USB uređaj koji želite da isključite a zatim izaberite Alatke na vrhu ekrana. Na listi izaberite Isključi USB uređaj kako biste bezbedno uklonili izabrani USB uređaj.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama