Corporate Citizenship

Corporate Citizenship

Together for Tomorrow!
Enabling People

Together for Tomorrow! Enabling People

Pod CSR vizijom kompanije Samsung „Zajedno za budućnost! Pomaže ljudima” trudimo se da osnažimo nove generacije i pomognemo im da ostvare svoj pun potencijal kako bi doveli do pozitivnih društvenih promena.

  • Vizija

  • Zajedno za budućnost!
    Pomaže ljudima

  • Tema

  • Obrazovanje
    za buduće generacije

Naša misija

Podržavamo i osnažujemo nove generacije i pomažemo im da ostvare svoj pun potencijal kako bi doveli do pozitivnih društvenih promena

Mladi ljudi imaju neograničen potencijal.
Oni mogu da dovedu do inovacija koje će ostati zabeležene u istoriji. Kada je reč o ovoj generaciji koja bi mogla da dovede do promena, kompanija Samsung Electronics će se fokusirati na obrazovanje.

Naše vrednosti

Najvažnija i ključna vrednost kompanije Samsung je razvoj ljudi

Ljudi i zajednički prosperitet. Ovo je osnova korporativne filozofije kompanije Samsung. Neprekidno se bavimo inovacijama jer one doprinose boljem životu svih ljudi i zajedničkom prosperitetu.

Oblast poslovanja

Dajemo snagu i moć budućim
generacijama kroz obrazovanje


Značaj inovacija se vidi u stvaranju boljeg sveta. Naredna generacija će morati da bude mnogo kreativnija ako želi da ima drugačiji pristup problemima i pronađe rešenja. Zato se kompanija Samsung fokusira na obrazovanje.

Kroz saradnju sa vladama i brojnim organizacijama u različitim regionima i zemljama kompanija Samsung Electronics organizuje edukativne programe širom sveta.

Pomažemo studentima da ostvare svoje kreativne ideje

Solve for Tomorrow

Negujemo buduće lidere i inovatore

Grupa od četiri srednjoškolca smeši se dok u učionici zajedno rade sa naučnom opremom i belom tablom. Grupa od četiri srednjoškolca smeši se dok u učionici zajedno rade sa naučnom opremom i belom tablom.

Pružamo edukaciju iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija za mlade ljude sa ciljem da se pripreme za značajne poslove i bolju budućnost

Innovation Campus

Stvaramo bolju budućnost

Pogled iz ptičje perspektive na grupu srednjoškolaca koji sede zajedno zbijeni u krug i nešto raspravljaju. Pogled iz ptičje perspektive na grupu srednjoškolaca koji sede zajedno zbijeni u krug i nešto raspravljaju.

Obezbeđujemo najnoviju tehnologiju i rešenja za obrazovanje u seoskim školama koje imaju ograničen pristup digitalnom obrazovanju.

Smart School

Obrazovanje dostupno svima i svuda

Jedan čovek i dečak gledaju neki visokotehnološki elektronski uređaj. Čovek govori o uređaju, a dečakova majka stoji u pozadini. Jedan čovek i dečak gledaju neki visokotehnološki elektronski uređaj. Čovek govori o uređaju, a dečakova majka stoji u pozadini.

Corporate Citizenship

Dečak drži govor držeći mikrofon u jednoj ruci i plastični uređaj u drugoj ispred table sa novinskim člancima. Dečak drži govor držeći mikrofon u jednoj ruci i plastični uređaj u drugoj ispred table sa novinskim člancima.